Derfor kunne søskenparet bli frikjent

Du har lov til å drepe hvis ditt eget liv er i fare. Og trusselen trenger ikke å være til stede der og da. Nestor i norsk strafferett, jusprofessor Anders Bratholm forklarer her hva som er et etisk og juridisk forsvarlig drap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Morten Strand

Bratholm mener dommen er spennende. Og ut fra medias dekning av rettssaken tror han også at den er juridisk forsvarlig. Han kan uttale seg med største tyngde om lovanvendelsen. Han har skrevet flere lærebøker om strafferett, i gårsdagens frifinnelsesdom henviser også retten til hans lærebok «Strafferett og samfunn».

Forsvar mot mytteri

- Jussen skiller mellom nødverge og preventiv nødverge. Nødverge er en akuttsituasjon der en person opplever at han eller hun står i umiddelbar fare for å bli drept. En gjerningsperson står over deg med hammer klar til slag. Du griper en kniv og stikker vedkommende i hjertet for å hindre at du blir drept.

Bratholm bruker dette bildet for å illustrere begrepet preventiv nødverge: En kaptein på et skip vet at mannskapet planlegger mytteri og vil ta livet hans. Skipet er langt til havs og det er ingen som kan hjelpe. Altså må han ta sine forholdsregler. Det er med andre ord lov til å gripe til vold selv om det ikke er umiddelbar fare for at ens eget liv kan gå tapt.

- Man skal selvfølgelig varsle politiet hvis man frykter for livet sitt, men det kan være situasjoner der man vet at det vil være fånyttes. Altså: Jo farligere angrep man kan forvente mot seg selv, desto farligere forebyggende motstand kan man yte.

Professor i strafferett Ståle Eskeland er litt mer forbeholden enn Bratholm.

- Nødverge kan utøves uten at man rent fysisk er angrepet. Men det skal mye til, sier han.

Han mener at retten har tatt stilling til om drapet på familiefaren var etisk berettiget, og konkludert med at det var det.

Verdivalg

Advokat John Chr. Elden mener dommen er uttrykk for et verdivalg. Han trekker fra den såkalte Liv-saken fra 1980-tallet. Da ble en kvinne frikjent etter å ha tatt livet av sin mann mens han sov. Retten mente mannen hadde mishandlet og truet henne over så lang tid, og så alvorlig, at hun ble frikjent.

Etter frikjennelsen grep Stortinget inn og forandret juryordningen, for å forhindre at noe liknende skulle skje igjen, at man kunne bli frikjent for mord.

- Jeg oppfatter den aktuelle saken som ganske parallell, og lovgivernes holdning som ganske klar, derfor er denne dommen banebrytende, sier Elden.