Derfor må du stemme

Vil du påvirke hverdagen din, bør du stemme i dag. Her er ti gode grunner for å bli med på kommunevalget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Punktene under viser at mye av hverdagen din blir påvirket av hva lokalpolitikerne bestemmer. Politikerne har innflytelse både på hvordan kommunen ser ut og hvordan den drives.

1 Hvor skal huset stå, hvor høyt blir det og hvem får bygge det?

Politikerne har ansvar for arealplanlegging og utbyggingspolitikk. Hvilke tomter skal bli boliger, hvilke blir butikker og kontorer, og hvor høyt er det lov å bygge? Politikerne har også innflytelse på om man skal ta vare på gamle hus eller rive dem for å gi plass til nybygg.

2 Hvor mange skoler og fritidsklubber skal det være?

Det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for å bygge skoler. De kan påvirke beslutningene om det skal være mange grendeskoler eller større, sentraliserte skoler og hvor mye penger som skal brukes på skolen - selv om det er klare statlige krav her.

3 Finnes det ei fotballøkke for ungene dine, og har biblioteket de nyeste bøkene?

Dette er det området lokalpolitikerne har mest innflytelse på, selv om det har den minste budsjettposten: musikkskoler, bibliotek, bokbusser, idrettsplasser, svømmehaller og kulturarrangement.

4 Hvem skal stelle bestefar - og hvor god er pleien?

Lokalpolitikerne utformer tilbudet om sykehjem, hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Også her har det kommet statlige krav som har lagt sterke føringer på hva mange kommuner har valgt å gjøre. Kommunene kan selv bestemme i hvor stor grad de vil konkurranseutsette slike tjenester. Noen politikere er i større grad villig til å sette omsorgen på anbud enn andre.

5 Vil du bo i en miljøvennlig kommune - og hvor mye vil det koste deg?

Skal du ha kildesortering eller ikke? Kommunen bestemmer også hvor høye vann- og kloakkavgiftene skal være, og om det skal være eiendomsskatt.

6 Har noen måkt snøen før du drar på jobb?

Hull og humper, gjensnødde veier og oversvømte gater er et lokalt ansvar. De bestemmer også om det skal være gatelys og sykkelstier langs de kommunale og fylkeskommunale veiene. Mange kommuner og fylkeskommuner er medeiere i trafikkselskap, som avgjør hvor bussen skal gå og hvor T-banen skal stoppe.

7 Asylmottak eller ikke?

Kommunene kan si ja eller nei til å ha mottak for asylsøkere.

8 Har du en jobb å gå til?

Hvor attraktivt er det å etablere en ny arbeidsplass i kommunen din? Hvem får støtte til å starte opp og hvem får sjansen til å bygge ut tomter til næringsvirksomhet? Kommunene kan også være med på å oppmuntre og koble sammen ulike aktører som vil satse på ei næring. Hver femte yrkesaktive nordmann er ansatt i kommunal sektor.

9 Skole, eldre eller nytt rådhus?

Selv om kommunekassa kan være slunken, er det politikerne som til sjuende og sist avgjør hvordan pengene skal fordeles. Store deler er bundet opp av staten, men ikke alt.

10 Hvem skal bære kjedet?

Ordføreren kan være en viktig frontfigur og representant for kommunen sin. Oslo-ordfører Albert Nordengen, Trondheims-ordførerne Marvin Wiseth og Anne Kathrine Slungård og Åse Grønlien Østmo på Rena har alle markert seg på vegne av kommunen.

Og om dette ikke er nok for å bli med på kommunevalget i dag:

Bare når du bruker stemmeretten, tar du vare på folkestyret.