Derfor må Støre stå skolerett i Stortinget i dag

Må forklare hvorfor UD ga seks millioner til logistikksenter opprettet og ledet av redervennen Felix Tschudi.

MØTER I STORTINGET: Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjør i dag for milliontildelingen til opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk i 2008. Senteret var initiert, og styres av, Støres mangeårige omgangsvenn, rederen Felix Tschudi. Støre har avvist all habilitetsproblematikk, og vist til at søknaden om UD-millionene kom fra Norges Rederiforbund. Erik Hattrem (Dagbladet)
MØTER I STORTINGET: Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjør i dag for milliontildelingen til opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk i 2008. Senteret var initiert, og styres av, Støres mangeårige omgangsvenn, rederen Felix Tschudi. Støre har avvist all habilitetsproblematikk, og vist til at søknaden om UD-millionene kom fra Norges Rederiforbund. Erik Hattrem (Dagbladet)Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Følg høringen direkte fra klokka 08.00

(Dagbladet): I dag møter utenriksminister Jonas Gahr Støre til åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Der må han forklare seg om de seks UD-millionene som i 2008 ble bevilget til opprettelsen av stiftelsen Senter for nordområdelogistikk.

Initiativtaker til senteret, er Støres omgangsvenn, redermilliardæren Felix Tschudi. På tross av forholdet mellom de to, ba ikke Støre om en habilitetsvurdering før milliontildelingen.

Statsråden har fastholdt at det ikke var nødvendig, siden det var Norges Rederiforbund som formelt søkte UD om penger.

Tschudi sto bak I søknaden går det klart fram at det var Tschudis selskap, Tschudi Shipping Company (TSC), som sto bak senteret. Dette har heller ikke Felix Tschudi lagt skjul på, som har sagt at initiativet ble gjort i forbindelse med TSCs 125 års jubileum. Tschudi er også styreleder, og i senterets vedtekter er det nedfelt et krav om at TSC skal være representert i styret.

Pengefrieriet fikk spesialbehandling i Utenriksdepartementet (UD): Fredag 10. oktober 2008 sendte Rederiforbundet søknaden, med kopi til Felix Tschudi personlig. Søndag ble det gitt en positiv bekreftelse på e-post, også dette med kopi til Tschudi. Og den påfølgende tirsdagen bekreftet Jonas Gahr Støre milliontildelingen under et foredrag i Bodø, tre uker før det formelle tilsagnet ble gitt.

I foredraget viste Støre til Tschudi Shipping Company, og nevnte ikke Rederiforbudet med et ord, da han røpet nyheten om de seks UD-millionene.

Nær en måned etter at Dagbladet avslørte milliontildelingen, ga UD positivt svar på innsyn i dokumenter som tidligere var unntatt offentlighet. De interne notatene avslører at Felix Tschudi var i et møte i departementet 1. september 2008, over én måned før søknaden ble sendt.

25. september møtes partene igjen - denne gangen er også Rederiforbundet representert. Her blir det gitt muntlig tilsagn om offentlig millionstøtte til opprettelsen av Senter for nordområdelogistikk, lenge før en formell søknad forelå.

Oppgraderte vennskapet I dagene etter at Dagbladet avslørte tildelingen, holdt Støre fast ved at en habilitetvurdering var unødvendig. Senere gjorde han det klart at dersom det skulle komme en ny søknad der Tschudis næringsvirksomhet er direkte involvert, vil han be om en slik vurdering.

Likevel har han avvist press fra flere jusprofessorer, som mener utenriksministeren burde be om en habilitetsvurdering i ettertid, på bakgrunn av tildelingen til Senter for nordområdelogistikk.

Støre har etter hvert også lettet på sløret og utdypet sitt vennskap til Felix Tschudi, som han innledningsvis bare beskrev som «en gammel bekjent».

13. april sendte Støre et 19 sider langt brev til kontrollkomiteen der han redegjør for UDs tildeling til logistikksenteret.

Halvannen uke senere sa han i et intervju med NRK at han gjerne skulle vært støyen foruten.

Tjener Tschudi på senteret? Et stridsspørsmål i saken, er hvorvidt Felix Tschudi har hatt økonomisk gevinst på aktiviteten til Senter for nordområdelogistikk. Støre har vært klar på at forutsetningen for milliontildelingen, har har vært et «allmennytting formål om å løfte kunnskap». Han har også fastholdt at UD-pengene ikke har gått til Tschudis næringsdrift.

Men et notat utarbeidet av revisorselskapet Ernst & Young, på oppdrag fra Senter for nordområdelogistikk, viser at Tschudi Shipping Company kan ha en økonomisk fordel av senteret.

Og da senteret i 2010 ble omgjort fra en allmennyttig stiftelse til en næringsstiftelse, skrev styreleder Tschudi i søknaden til Stiftelsestilsynet at «Stiftelsen vil drive næringsvirksomhet i form av rådgivende aktiviteter (...). Den rådgivende aktiviteten kan bestå av betalbar kunnskapsplattform, og i form av å være et info- og agentkontor».

JEVNLIGE MØTER: Her er Støre og redervennen Felix Tschudi (t.v.) på et møte i Kirkenes i 2010. De to har gjennom en årrekke møttes i private sammenhenger, men også gjentatte ganger i forbindelse med ulike initiativ tilknyttet regjeringens nordområdesatsing. Foto: Bente Bjercke
JEVNLIGE MØTER: Her er Støre og redervennen Felix Tschudi (t.v.) på et møte i Kirkenes i 2010. De to har gjennom en årrekke møttes i private sammenhenger, men også gjentatte ganger i forbindelse med ulike initiativ tilknyttet regjeringens nordområdesatsing. Foto: Bente Bjercke Vis mer

Senteret hovedkontor er lagt til Kirkenes, der Tschudi har investert stort i havneanlegg og eiendom. Sentralt i senterets forskning og kunnskapsinnhenting, står den nordlige sjørute, også kalt nordøstpassasjen.

Det er en betydelig kortere, mindre risikofylt, og mer lukrativ sjørute til det asiatiske markedet, kontra dagens rute som går gjennom Suez-kanalen.

I 2010 sendte Tschudi sitt første skip gjennom den nordlige sjørute.