Derfor måtte Lysbakkens departementsråd gå

Rot, regelbrudd, bråk og misnøye gjennom flere år.

MÅTTE GÅ: Det har blitt jobbet morgen og kveld i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) etter at Dagbladet avslørte tildelingen til Jenteforsvaret. Nå følger departementsråd Harald Nybøen samme vei som avgåtte statsråd Audun Lysbakken - ut døra i Akersgata 35. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
MÅTTE GÅ: Det har blitt jobbet morgen og kveld i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) etter at Dagbladet avslørte tildelingen til Jenteforsvaret. Nå følger departementsråd Harald Nybøen samme vei som avgåtte statsråd Audun Lysbakken - ut døra i Akersgata 35. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Mandag trakk Audun Lysbakken (SV) seg som statsråd i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). I går fulgte mangeårig departementsråd Harald Nybøen etter.

Lysbakkens avskjedstale mandag levnet liten tvil om hva han mente om sitt eget embetsverk. Han fastholdt at den politiske ledelsen aldri ble advart mot selvforsvarstildelingen til Sosialistisk Ungdom, og fulgte opp med å si at han hadde avdekket at BLD gjennom mange år hadde operert utenfor regelverket når det gjaldt tildelinger, og hadde mangelfulle rutiner for journalføring og arkivering.

15 år som leder Gjennomgangen av BLDs tildelingspraksis i kjølvannet av den såkalte selvforsvarssaken, skal ha avdekket systematiske brudd på det statlige økonomiregelverket. Nybøen har vært i departementet siden 1991, og har de siste 15 åra sittet som øverste administrative leder.

- Departementet har hatt en uryddig praksis når det gjelder tildeling av tilskudd. I et stort antall saker er det gjort på tilsvarende måte som i selvforsvarssaken, altså i strid med økonomiregelverket, sa Lysbakken.

Mandag bekreftet Harald Nybøen påstanden overfor Dagbladet:

TRAKK SEG 1: Audun Lysbakken gikk av som statsråd i BLD mandag. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
TRAKK SEG 1: Audun Lysbakken gikk av som statsråd i BLD mandag. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET Vis mer

- Utbetaling av enkelttilskudd i 2011 har vært gjort i tråd med etablert praksis i departementet gjennom flere tiår. Det er derfor grunn til å anta at andre utbetalinger av enkelttilskudd ikke er i tråd med det statlige økonomiregelverket om kunngjøring. Vi skal også få på plass en rutine som sikrer korrekt journalføring av e-post og SMS.

- Bråk og misnøye Etter det Dagbladet erfarer, skal det gjennom flere år ha vært bråk og misnøye i BLD. Av kilder som kjenner departementet blir Nybøen beskrevet som hyggelig, men konfliktsky. Kilder Dagbladet har snakket med sier Nybøen måtte ha forlatt BLD uavhengig av Lysbakkens avgang, etter avsløringene  av omfattende rot og regelbrudd.

Tillitsvalgt i BLD, Lisbet Bjone, ønsker ikke kommentere påstandene. Harald Nybøen avslår å snakke med Dagbladet, men viser til pressemeldingen som ble sendt ut i onsdag. Der sier han at det nå er naturlig med et skifte:

TRAKK SEG 2: Mangeårig departementsråd i BLD, Harald Nybøen, trakk seg i dag som direkte følge av den såkalte selvforsvarssaken. Foto: BLD
TRAKK SEG 2: Mangeårig departementsråd i BLD, Harald Nybøen, trakk seg i dag som direkte følge av den såkalte selvforsvarssaken. Foto: BLD Vis mer

- Bakgrunnen for min avgjørelse er at departementet står overfor store utfordringer i forbindelse med å utvikle organisasjonen videre. Dette er et arbeid som vil kreve svært mye krefter og noen helt nye grep. Jeg er kommet til at departementet er tjent med at det kommer en ny leder inn som kan ta fatt i disse oppgavene.