Derfor mener de Breivik er schizofren og utilregnelig

Synne Sørheim og Torgeir Husby står fullt og helt fast ved omstridt diagnose.

LA FRAM SIN ERKLÆRING:  De psykiatrisk sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby la i dag fram sin vurdering av Anders Behring Breivik i retten. 
Foto: Tomm W. Christiansen
LA FRAM SIN ERKLÆRING: De psykiatrisk sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby la i dag fram sin vurdering av Anders Behring Breivik i retten. Foto: Tomm W. ChristiansenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): De to rettsoppnevnte sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby står fast ved sin vurdering.

I over enn åtte timer har de to i dag redegjort for sine vurderinger av Breivik - både hvordan de oppfattet ham under samtalene med ham i fjor høst/vinter - og hvordan de mener han har framstått i retten.

De mener fortsatt at Anders Behring Breivik lider av psykose-sykdommen paranoid schizofreni, og var strafferettslig utilregnelig 22. juli.

- Vrangforestillinger Husby påpeker at de sakkyndige har merket seg oppmerksomheten Breiviks ideologi har fått.

- Men slik vi tolker det er det voldstanker som stryrer hans handlings- og tankemønster, sier han.

De sakkyndige mener Breivik hele tiden har vært stimulert av tanken på egen død, da som martyrium eller som frelser.

- Vi er helt sikre på at Breivik permanent og i økende grad har hatt opplevelsen av å være i reell livsfare, og opplevelse av å ha vært truet på livet, sier Husby.

De sakkyndige sa at de også har lagt merke til symptomer hos Breivik i løpet av rettssaken.

 - Etter å ha hørt ham i retten og sammenholdt det med det han har sagt har vi kommet til følgende: observanden mener han skal berge oss alle fra undergang gjennom en kamp mellom det gode og det onde. I denne kampen mener han at han har et kall til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø. Kampen er forankret i en ikke-eksisterende organisasjon, sier Sørheim.

Hun beskriver dette som vrangforestillingenes kjernepunkter.

- Forankret i psykoseverdenen Sørheim har i dag også redegjort for begrepet neologismer, og leste definisjon av begrepet som de har lagt til grunn:

- Neologismer er selvlagde ord som er konstruert av pasienten for å gi mening til psykoser og som ikke er kjent av andre. Vi har tatt utgangspunkt i dette og tatt med oss ord som ikke er kjent for oss. Ved å etterspørre hva Breivik har ment med ordene finner vi at de ensidig er forankret i observandens psykoseverden.

Ut fra denne definisjonen holder de fast ved at Breivik benytter seg av neologismer.

- Observert i hans boble De sakkyndige har hatt 13 samtaler totalt med Breivik.

- Samtalene er en del av vurderingen, men de er satt sammen med andre funn, opplyser Sørheim i retten.

- Observanden har samarbeidet helt utmerket, sier Sørheim om samtalene med Breivik.

Husby beskrev det slik:

- Etter vår mening hadde vi flere gunstige forhold, hvor vi observerte ham i hans boble. Og dette på en måte som ikke lot seg gjenskape etter at medieforbudet ble opphevet.

- Har vært i tvil Før de to sakkyndige la fram sin konklusjon, imøtegikk de noe av kritikken de har vært utsatt for.

- Det har åpenbart vært et tema at vi ikke skal ha vært i tvil, sa Husby - og viste til at han sa til media rett etter at de hadde overlevert erklæringa at han ikke hadde vært i tvil.

- Jeg må understreke at Sørheim og jeg selvsagt har vært i tvil,  sa han.

Husby sier at de «umiddelbart ble slått av hvor underlig Breivik virket.» Likevel var det ikke før etter samtale åtte at de satte seg ned for å diskutere diagnoser.

I tillegg til samtalene med Breivik har de sakkyndige hatt samtaler med Breiviks mor. De har også sett videoopptak av en rekke avhør, samt observert Breivik i retten. 

- Alle kilder som er spesielt nær handlingstiden, er interessante for oss, sier Sørheim.

Vil ikke vurdere Aktoratet lot seg ikke overtale til å si noe om hvordan de vurderte Sørheim og Husbys redegjørelse i retten.

- Hva vi hadde ventet og ikke ventet tror jeg ikke vi skal si noe om, sier aktor Inga Bejer Engh.

- Vi foretar ikke en forløpende vurdering av vitnemålene til de sakkyndige, vår oppsummering kommer neste torsdag, sier aktor Svein Holden. Han synes Husby og Sørheim ga en lang og grundig redegjørelse i retten.

- På flere punkter har de utdypet sine standpunkter og gitt en nærmere begrunnelse på hvorfor de har vurdert som de har gjort, sier han og påpeker:

- Selve fremleggelsen var utvilsomt grundig. Jeg er helt overbevist om at de to andre sakkyndige også vil være grundige.

Holden mener det kom en del nytt fram i retten.

- Naturligvis var vi kjent med mye av opplesningen fra selve erklæringen fra før, men særlig i en bolk helt til slutt utdypet de sine oppfatninger av kritikken som er blitt reist mot konklusjonen deres, sier han.

MENER BREIVIK ER UTILREGNELIG: Før Sørheim og Husby la fram sin vurdering i dag, håndhilste Sørheim på tiltalte Anders Behring Breivik i rettssalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
MENER BREIVIK ER UTILREGNELIG: Før Sørheim og Husby la fram sin vurdering i dag, håndhilste Sørheim på tiltalte Anders Behring Breivik i rettssalen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Vis mer

- De ga også en klar presisering av at det ikke var snakk om vrangforestillinger i kraft av Breiviks politiske ideer, men den rollen han har gitt seg selv i dette systemet, legger Bejer Engh til.

I  retten sa Sørheim og Husby at inntrykket deres av Breivik er blitt forsterket i løpet av rettssaken.

- Det kan kanskje være naturlig å spørre de sakkyndige mer om dette for å få utdypet hva som egentlig ligger i utsagnet, sier Svein Holden. 

Kritikk Synne Sørheim og Torgeir Husbys konklusjon har blitt utsatt for omfattende kritikk helt fra den ble lagt fram i november.
På grunn av den sterke kritikken, oppnevnte Oslo tingrett to nye sakkyndige, psykiaterne Terje Tørissen og Agnar Aspaas i januar i år.

De to parene kom til stikk motsatte konklusjoner. Mens Husby og Sørheim fant Breivik paranoid schizofren og utilregnelig, mener de to siste at han er tilregnelig, men at han har en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Alle de fire psykiaterne har sittet hvert få meter fra Breivik og observert ham i retten i hvert eneste minutt av den hittil ni uker lange rettssaken.

De to har hatt mulighet til å endre diagnose helt fram til i dag, og det har knyttet seg stor spenning til deres vitnemål.

Aspaas og Tørrissen vil legge fram sine vurderinger i starten av neste uke.

Av 14 eksperter som har eller skal i vitneboksen for å belyse Anders Behring Breiviks psyke, har Sørheim og Husby vært alene om å mene at Breivik er utilregnelig.