Svein Ludvigsen

Derfor mener de Ludvigsen må frikjennes

Forsvarerne mener det ikke finnes bevis for seksuell omgang med to av de fornærmede, eller for trusler, tvang, og titalls uønskede seksuelle hendelser mot den tredje.

SE TV: Svein Ludvigsens forsvarer Kai Vaag forteller om de to siste ukene i retten. Video: Trym Mogen / Dagbladet Vis mer

TROMSØ (Dagbladet): - Svein Ludvigsen er ikke tatt i å lyve, argumenterte hans forsvarere i den siste dagen av rettssaken mot den tidligere fylkesmannen i Nord-Troms tingrett i dag.

Forsvarerne la ned påstand om at Svein Ludvigsen frifinnes for alle punkter i tiltalen og frifinnes for alle erstatningskrav som fremmes. Retten ble hevet i dag, og det er ventet at dommen mot Ludvigsen vil komme 4. juli.

De var opptatt av at Ludvigsen holdt sin egen seksualitet skjult for omverden på grunn av skam, kultur og frykten for et sosialt fall.

Forsvarer Per Zimmer benekter at Ludvigsen har løyet i åtte avhør, selv om han aldri fortalte om seksuell kontakt med den nå 25 år gamle fornærmede i saken før i rettssaken nå i juni, halvannet år etter at han ble pågrepet.

- Umulig å avsløre

25-åringen forklarte seg i detalj i retten om titalls tilfeller av seksuell omgang over seks år, noe Ludvigsen nekter for.

- Det er sagt at den er detaljert, og derfor må den være troverdig. Det er nesten umulig å avsløre om et vitne bevisst lyver med mindre man har fasiten. Det er ingen sammenheng mellom detaljer eller om man forklarer seg sant, argumenterer forsvarer Per Zimmer.

Ludvigsen har erkjent tre tilfeller av seksuell omgang, men hevder alle skjedde etter at han var ferdig som fylkesmann.

- Kan man utelukke at det faktum at han har hatt sex med Ludvigsen er så belastende religiøst og kulturelt at fornektelse av gjensidighet er lettere? spør Zimmer.

Han argumenterte helt motsatt av statsadvokat Tor Børge Nordmo, som mente Ludvigsens høye stilling som fylkesmann gjorde at han kom i kontakt med mennene og at det gjør forholdet grovere.

- Fylkesmannrollen har ingen relevans i denne saken. Loven ment å ramme tilfeller hvor man står i en eller annen overordnet posisjon til fornærmede. Han har ikke på noe vis, i hvert fall ikke i egenskap av å være fylkesmann, en overordnet posisjon, sier Zimmer, og mener det må være snakk om formelle roller.

Statsadvokaten la i går ned påstand om 5,5 års fengsel for den tidligere fiskeriministeren og fylkesmannen. De tre fornærmede har rettet oppreisning- og erstatningskrav på nesten 1,2 millioner kroner. Zimmer argumenterte for at både straffutmålingen og erstatningskravet var for høyt.

- Ingen konkrete bevis

Den 25 år gamle mannen har forklart seg om trusler, tvang, frihetsberøvelse og en rekke uønskede seksuelle hendelser.

- Slike påstander har ingen konkrete og objektive bevis. Det er faktisk ingenting i denne saken som støtter slike påstander, sier Zimmer og omtaler anklagene som overdrevet og usannsynlige.

Han mener det ikke er bevis for flere titalls tilfeller av seksuell omgang på hoteller i Oslo og på Ludvigsens hytte.

- Det er ikke nok å konkludere med at han snakker sant fordi han forteller det. Det er ikke gjort et eneste forsøk på å gå opp dette, og han har ikke forklart seg om konkrete episoder. Saken er så alvorlig at man ikke kan legge det som faktum til grunn. Det er uansett tvil, og tvilen skal komme Ludvigsen til gode. I denne saken er det ikke noe spor av press eller vold.

- Ingen kritisk situasjon

Han og forsvarer Kai Vaag gikk i detalj gjennom anklagene fra de tre fornærmede asylsøkerne i sin sluttprosedyre i dag.

LUDVIGSEN-SAKEN: Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim tror alle potensielle utfall fra Ludvigsen-saken vil få dramatiske konsekvenser. Video: Trym Mogen / Dagbladet Vis mer

Ludvigsen er tiltalt for å ha misbrukt en mann i 30-åras sårbare situasjon til seksuelle formål ved tre anledninger i løpet av sommeren 2014. Ifølge tiltalen skal det ha vært seksuell omgang i en parkert bil på to forskjellige steder i Tromsø på et hotell i byen.

Mannen har forklart at Ludvigsen sa han skulle hjelpe med bolig, opphold og jobb i Norge. Forsvarer Vaag argumenterer for at mannen kunne la være å bli med på seksuell omgang hvis retten legger til grunn at det har skjedd.

- Han var ikke i noe kritisk livssituasjon verken før eller etter, sier forsvareren.

- Sunn fornuft

Han viser til den omfattende korrespondansen mellom de to på chattetjenester, og at fornærmede ble invitert til å overnatte på hotell med Ludvigsen etter at de først skal ha hatt seksuell omgang.

- Retten må her bruke sunn fornuft og gjøre seg en vurdering av hvilke signaler han har sendt til Ludvigsen eller kan ha sendt Ludvigsen, sier Vaag og la ned påstand om frifinnelse etter tiltalen.

- Underbygger ikke seksuell omgang

Den samme påstanden ble lagt ned fra forsvarerne i saken om en lettere psykisk utviklingshemmet mann som hevder at han ble gitt 15 000 kroner av den tidligere fylkesmannen for å utføre oralsex på ham på et hotellrom i Oslo i 2014.

LUDVIGSEN-SAKEN: Forsvarsadvokat Gunhild Bergan fikk seg en overraskelse under utspørringen av hennes klient, Svein Ludvigsen, i dag. Reporter: Trym Mogen. Video: Madeleine Liereng / Dagbladet TV Vis mer

Ludvigsen har forklart at han ikke kjenner mannen på tross av omfattende meldingsutveksling mellom dem. Mannen har i sin forklaring pekt ut et hotell Ludvigsen ikke bodde på, og det er ikke funnet spor av pengene.

- Det er vanskelig å si noe om de møtte hverandre og eventuelt om de hadde sex. Det er ikke noe teknisk bevis, bilder eller annet som direkte underbygger seksuell omgang, sier Vaag.

- Snakket om vær og vind

Han omtaler kontakten mellom tiltalte og fornærmede som begrenset. Han ber også retten vurdere mannens troverdighet i lys av hans diagnose. Forsvarerne mener også han ble stilt ledende spørsmål i avhør og at han fortalte sin historie etter at Ludvigsen-saken først ble kjent.

- Kan det være at han lager denne historien uten at det er riktig. Retten trenger ikke ta stilling til det, men spørsmålet er om det kan utelukkes, sier Vaag.

Han stiller også spørsmål ved om Ludvigsen nødvendigvis visste om mannens diagnose, og viste til at kommunikasjonen mellom dem som samtaler om «vær og vind».