Derfor sier Venstre nei

Venstre er uenig i grunnpremisset om at det skal bli billigere å kjøre bil inn til de store byene, og mener det kan øke trafikken, i strid med Granavolden-erklæringen.

IKKE ENIGE: Klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen er klar på at det ikke er noen enighet i regjering og at Frp dermed ikke kan si ja eller nei til en avtale - slik Frp's landsstyre gjøre i dag. Reporter: Mats Rønning. Video: Jørgen Gilbrant Vis mer

Det spiller seg ut et bompengekaos for åpen scene i regjeringspartiene nå.

Frp-leder Siv Jensen sier de ikke vil gå tilbake til forhandlingsbordet om bompengeløsninger, og at Frp nå har konkludert om denne saken.

- Tre partier har sagt ja. Det er Venstre som blokkerer for dette. Da mener jeg at de må tenke seg litt om, sa Jensen på Dagsrevyen søndag kveld.

Hun viser til at Venstre i så fall sier nei til å øke den statlige andelen til kollektivtransport.

NRK skriver at skissen til avtale legger opp til å øke statens bidrag til kollektivsatsing i byene fra 50 prosent til 70 prosent, noe Venstre har ønsket seg.

Samtidig skal skissen også legge opp til at det blir billigere å kjøre bil inn til de store byene.

I strid med mål om nullvekst

Det er det av punktene Venstre har størst problemer med, opplyser sentrale Venstre-kilder til Dagbladet.

Hvis bompengebelastningen inn til de store byene blir redusert, kan det igjen øke trafikkveksten, i strid med det såkalte nullvekstmålet, mener de.

«Regjeringen har som mål at all vekst i persontrafikken i byene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange», står det i Granavolden-erklæringen.

Kilder i Venstre mener at avtaleutkastet Frp's landsstyre har fått presentert i dag, er i strid med dette målet, og frykter at en reduksjon av bompengekostnader vil gjøre at færre velger kollektivtrafikk inn til byene.

Ifølge NRK skal rundt fem milliarder kroner av totalt ti milliarder som i skissen settes av til økt kollektivsatsing i byene, gå til å redusere bompengene de neste åra, mens resten skal gå til kollektivinvesteringer.

Provosert

I tillegg mener Venstre at pakken er for dyr totalt sett. Ifølge VG skal den ha en total kostnad på 21 milliarder kroner de neste ti åra, hvorav ti går til å øke statens bidrag i bypakkene, sju går til sletting av bompengegjeld i eksisterende prosjekter, og fire milliarder går til økt kollektivsatsing.

Skissen har også flere elementer enn det til nå har tilflytt mediene, som også er vanskelig å svelge for partiet.

Det vekker sterke reaksjoner i Venstre at Frp-leder Siv Jensen foran åpen mikrofon slo fast at det forelå en skisse i regjeringen, som Venstre motsetter seg.

- Det er klart vi ble provosert, sier en kilde i Venstre til Dagbladet.

Flere kilder i Venstre påpeker det høyst uvanlige i at et regjeringsparti avslørere et annet parti sitt standpunkt til en uferdig avtale.

- Dette er jo ingen avtale. Det var i beste fall en skisse som vi hadde store problemer med, sier en kilde i partiet til Dagbladet.

Mens Frp-leder Siv Jensen kategorisk slår fast at forhandlingene nå er ferdige, og at de øvrige partiene bare må bestemme seg, mener Venstres nestleder Ola Elvestuen (V) at forhandlingene må fortsette.

- Vi skal ha det innholdet og resultatene skal være at vi skal ha bedre kollektivtransport og byluft, men det kan ikke skje på en sånn måte at det øker transporten og biltrafikken inn til de store byene, sa Elvestuen på en pressekonferanse på Stortinget tidligere søndag.