MER LØNNSOM: Norsk sokkel er mer lønnsom igjen i og med prisstigningen for nordsjøolje. Her fra Edvard Grieg-feltet vest for Stavanger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
MER LØNNSOM: Norsk sokkel er mer lønnsom igjen i og med prisstigningen for nordsjøolje. Her fra Edvard Grieg-feltet vest for Stavanger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB ScanpixVis mer

- Det blir verre før det blir bedre

Nedgangstidene er ikke over i Norge selv om oljeprisen har steget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I natt steg prisen på nordsjøolje til over 50 dollar fatet - for første gang siden november i fjor. Prisen har rast de to siste åra; i juni 2014 var den 115 dollar, men sank raskt og var under 60 på slutten av samme år. Ved siste årsskifte var den 27 dollar.

Den lave oljeprisen er sterkt medvirkende til krisen i norsk olje/gass-sektor, med ringvirkninger i sysselsettingen i andre bransjer, spesielt på Vestlandet. I tillegg er boligprisene i landsdelen i fall.

Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management, tror oljeprisen vil holde seg rundt 50 dollar fatet en stund.

- Da prisen var nede i 20-30 dollar, var det en overreaksjon. Nivået nå er riktigere; prisen vil neppe stige eller synke med 20 dollar, med mindre det kommer store uforutsette hendelser, sier Chen til Dagbladet.

Skyldes USA Han forklarer at prisen stiger fordi amerikanske høykostprodusenter har redusert produksjonen eller sluttet å produsere olje. Men han tror ikke den vil stige så mye mer.

- Da kommer den amerikanske produksjonen på banen igjen og demper prisstigningen. Det kan ta litt tid før produksjonen øker igjen hvis prisene stiger mye, men det vil komme.

Forvalteren trekker linjene sju-åtte år tilbake, da det var snakk om mangel på olje.

- Nå er det overflod. Men prisen vil neppe synke til 20-30 dollar igjen, med mindre etterspørselen kollapser og det blir opptrapping i priskrigen mellom oljeprodusentene, sier han.

Lave priser mot lave priser Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets spår på sin side at oljeprisen vil fortsette å stige.

- Vi tror prisen vil ligge på 70 dollar fatet om et par år, sier han til Dagbladet.

- Den beste resepten mot lave priser er lave priser. Blir prisen lav, senkes tilbudet, dvs. at produksjonen reduseres. Dermed øker etterspørselen, forklarer han og utdyper:

- Vi har hatt et fall i prisen på 75 %, og mange investeringer utenfor OPEC har vært ulønnsomme. Det har ført til nedgang i investeringer i Nordsjøen og i amerikansk skiferolje. Samtidig skjer en gradvis uttapping av lagrene, og prisen presses opp.

Ytterligere kutt Den relativt høye oljeprisen vil føre til at nedturen i norsk økonomi blir mindre enn fryktet, forklarer Chen.

- Da oljeprisen lå på 27-28 dollar, snakket man om priser ned til 10 dollar fatet. Usikkerheten var stor i oljebransjen da, med stadig utsatte investeringer og nedbemanninger. Men det er altfor tidlig å friskmelde norsk økonomi, sier han og viser til at Shell seinest i går kunngjorde ytterligere kutt i bemanningen, og SSB-rapporten i dag om videre fallende oljeinvesteringer.

- Høykonjunkturen er over, og svenskene og polakkene reiser hjem for å jobbe. 120 dollar fatet får vi neppe se igjen, sier han.

Dørum demper forventningene til folk som tror sysselsettingen i oljesektoren raskt vil skyte i været i og med at prisen har gått opp.

- Det blir verre før det blir bedre, sier han.

Sjeføkonomen forklarer at det er langvarige mekanismer som gjelder; oljeselskapene skal gjøre mye planlegging og omlegge driften før de kan ansette folk på ny, og er dessuten tilbakeholdne og forsiktige i dagens situasjon.

Todeling Chen er opptatt av det han ser som en todeling i norsk økonomi - hovedsakelig mellom det oljeproduserende Vestlandet og Oslo-området, som på sin side er i en ganske annen situasjon og bl.a. har opplevd kraftig stigning i boligprisene og nedgang i ledigheten.

- Men også her vil vi se ringvirkninger. Oslo-området har riktignok en stor offentlig sektor, men Akershus har mange bedrifter med grenseflater mot oljeindustrien. Og når krisen på Vestlandet rammer nasjonale selskaper, går det til slutt også ut over Oslo - både opp- og nedturen kommer med en forsinkelse, sier han.

En annen viktig faktor for den samfunnsøkonomiske utviklingen i Norge er virkningen av kronekursen, som har vært lav i lengre tid.

- Da oljen kollapset, kollapset også krona. For landet unntatt Vestlandet kan dette imidlertid ha en positiv effekt; Oslo og Østlandet er blitt mye billigere for utlendinger å feriere i, og turismen blomstrer. Svensker og dansker legger skiferien hit framfor til Alpene, sier Chen.

- Og så har vi fiskeriet - plutselig kan de selge varene billigere pga. lav kronekurs, sier forvalteren.

På vei opp Han påpeker derimot at krona nå har styrket seg med ca. 5-10 % siden januar. Bunnen i kronekursen sammenfalt med bunnen i oljeprisen.

- På lang sikt er en høyere oljepris positivt for oljeeksporterende land, som kan selge oljen dyrere. Ulempen er at valutaen vil styrke seg, så man får ikke både i pose og sekk, sier Chen.

Dørum understreker at en stigende kronekurs bringer med seg flere fordeler for folk flest.

- Vi får billigere importvarer og billigere utenlandsferier, sier han.

Stimuli Regjeringen har gitt økonomien betydelige stimuli i form av oljepengebruk og overføringer fra oljefondet; i revidert statsbudsjett legges det opp til å bruke hele 205,6 milliarder kroner for å dekke opp underskuddet i statsbudsjettet, det største stimuliet fra statsbudsjettet siden finanskrisen.

- Mange fryktet at fondet ville slutte å vokse i og med det store uttaket. Men med nå høyere oljepris er det igjen utsikter til potensiell vekst, sier Chen.

Han understreker at norsk økonomi er svært prisgitt oljeprisen og oljeformuen.

- Hadde ikke regjeringen brukt penger i år, ville vi fått resesjon. Nå får vi målrettede stimuli mot infrastruktur som oppgraderte veier og bygninger på Vestlandet; her på Østlandet ville et slikt tiltak imidlertid ikke virket, sier Chen.

Han formaner regjeringen til å legge inn tilskuddene der de trengs.

- Pengepolitikken er ved veis ende - styringsrenta går mot null, og det er ikke udelt positivt. Boligmarkedet i Oslo trenger ikke å fyres opp ytterligere. Regjeringen må skape nye arbeidsplasser, men først og fremst på Vestlandet.

Priser handlingsregelen Chen mener det er for tidlig å si at nedgangstidene er over.

- Ledigheten vil fortsette å øke, og bedrifter vil fremdeles ha problemer. I tillegg er det for tidlig å si hvordan og hvor mye stimulansen fra regjeringen virker, sier han.

Fondsforvalteren understreker at Norge er i en heldig situasjon, og priser handlingsregelen (som regulerer hvor mye av oljefondet som kan brukes for å dekke opp underskuddet i statsbudsjettet).

- Vi har mer krutt på lager, og kan bruke enda mer penger dersom det trengs. Andre land, som Russland og Brasil med flere, tømte statskassa i gode tider, mens vi har en stor buffer.