FORTROLIG SAMTALE: Det du forteller til legen din kan ende opp hos et forsikringsselskap om du skal søke om forsikring.
FORTROLIG SAMTALE: Det du forteller til legen din kan ende opp hos et forsikringsselskap om du skal søke om forsikring.Vis mer

Det du forteller legen i fortrolighet, kan hindre deg forsikring

Forsikringsselskapet kan kreve innsyn i det du snakket med legen din om for flere år siden.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): For å få en forsikring - for eksempel yrkesforsikring eller livsforsikring, risikerer du å måtte gå med på at forsikringsselskapet får opplysninger du har gitt din lege. Basert på det legen forteller om deg vil forsikringsselskapet vurdere om du skal få forsikring eller ikke, eventuelt hvor høy forsikringspremie du skal betale.

Leder for Legeforeningens avdeling for jus og arbeidsliv Anne Kjersti Beftring er kritisk til hvordan forsikringsselskaper og andre instanser kan kreve innsyn i legejournaler.

- Konsekvenser kan være at pasienter blir forsiktige med å dele informasjon med legen, eller at de lar være å gå til legen, sier hun.

- Har ikke noe valg Selv om innhenting av personopplysninger krever et samtykke fra pasienten, mener Beftring pasienten har ikke reelle valgmuligheter i denne situasjonen.

Hun får støtte av Gisle Roksund, tidligere leder av Norsk forening for allmennmedisin:

- Som lege opplever jeg dette som et stort problem. For å få en forsikring må man skrive under på en fullmakt om at legen kan utgi personopplysninger fra pasientjournalen, uten at de egentlig vet hva som står der. Om man ikke gjør dette, er alternativet at man ikke får noen forsikring, sier Roksund.

Som fastlege opplever han at det særlig er i forbindelse med forsikringsutbetalinger at selskapene krever utskrift av uredigert journal.

FULLMAKT: Forsikringssøkere som gir forsikringsselskapet tillatelse til å innhente personopplysninger fra deres lege må skrive under på en fullmakt om dette. Hos forsikringsselskapet If, ser denne fullmakta slik ut.
FULLMAKT: Forsikringssøkere som gir forsikringsselskapet tillatelse til å innhente personopplysninger fra deres lege må skrive under på en fullmakt om dette. Hos forsikringsselskapet If, ser denne fullmakta slik ut. Vis mer

- Da kan sensitive opplysninger spres selv om de ikke har noe med verken fremtidig helse eller arbeidsevne å gjøre, og selskapet kan komme til å henge seg opp i forhold som egentlig er et avsluttet kapittel. Det er problematisk, sier han, og forteller at han får stadig flere spørsmål fra pasienter om hvorvidt det de forteller ham i fortrolighet seinere kan komme i et forsikringsselskaps eie.

- Kan denne ordningen påvirke hva pasienter forteller til sin lege?

- Ja, det kan hindre folk i å komme fram med vanskelige ting i livet, dersom de opplever at det «kan bli brukt imot dem» senere.   

Tillit til lege Spesialist i allmennmedisin, Kristin Lamvik Kjørholt, har tidligere sagt  til Dagens Medisin at hun tror pasientene ikke helt vet hva de skriver under på når forsikringsselskapene ber om carte blanche-mulighet til å innhente informasjon. Samtykker pasientene til journalinnsyn, kan alt de har gått til lege med de siste årene bli tilgjengelig for selskapet, fryktet hun.

- Bare for få år siden var dette en veldig ubeskytta informasjon. Man visste verken hvem som skulle ta i mot opplysningene og håndtere dem, eller hva som skjedde med dem videre. Forsikringsselskapene blitt flinkere til å presisere hva de vil ha svar på, sier hun til Dagbladet.

Hun mener likevel at legen har et ansvar når det bes om pasientopplysninger.

- Dette må ikke gå ut over tilliten mellom pasient og lege. Det er mye som foregår mellom de fire øynene som ikke er viktig for et forsikringsselskap. Man trenger ikke utelate detaljer, men skrive litt rundt. Særlig gjelder dette opplysninger om vonde og flaue ting, som livskriser eller kjønnssykdommer, sier Kjørholt.

- ET PROBLEM: Fastlege og tidligere leder for Norsk forening for allmennmedisin, Gisle Roksund er redd ordningen vil hindre pasienter å fortelle legen sin om viktige ting om sin helse.  - Det kan hindre folk i å komme fram med vanskelige ting i livet, dersom de opplever at det «kan bli brukt imot dem» senere, sier han.
Foto: Torbjørn Berg
- ET PROBLEM: Fastlege og tidligere leder for Norsk forening for allmennmedisin, Gisle Roksund er redd ordningen vil hindre pasienter å fortelle legen sin om viktige ting om sin helse. - Det kan hindre folk i å komme fram med vanskelige ting i livet, dersom de opplever at det «kan bli brukt imot dem» senere, sier han. Foto: Torbjørn Berg Vis mer

Forskningsleder Trond Markestad ved Haukeland universitetssykehus tror det kan være utfordrende for en lege å luke ut det som er relevant for forsikringsselskapet - og ikke.

- Det finnes også eksempler på saker der leger har holdt igjen informasjon overfor forsikringsselskaper, sier Markestad, som også er medlem i Legeforeningens råd for helseetikk.

Lagres forskriftsmessig Når If skal forsikre noen må deres kunder skriver under på følgende:

«Jeg gir med dette If fullmakt til å innhente de opplysningene om forsikrede som If anser som relevante for å vurdere forsikringen».

- De som skal bedømme dette må ha en medisinsk forankring så de vet hva de er ute etter, understreker Kjørholt.

Torbjørn Dahl er fagansvarlig for helseteamet til forsikringsselskapet If. Han forteller at If har i overkant av 15 personer som vurderer personforsikringer.

- Vi og andre forsikringsselskaper har konsensjon fra myndighetene, og det er bare folk med særsskilt tjenestemessig behov som har tilgang til dem. Opplysningene vi mottar blir strengt regulert. Når en sak er ferdig behandlet lagres dem på en forskriftsmessig måte.

-  Slettes de da?

- Ikke så lenge det er mulig at det kommer inn et forsikringsoppgjør.