Det er bare å vaske seg

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er ikke til å tro når fylkeslegene avdekker standarden på hygienen ved norske sykehus. Det rapporteres om alvorlige brudd på lover og forskrifter. Ved 12 av 19 sykehus slurves det med håndhygienen. Resultatet er sannsynligvis at pasienter får forlengete sykehusopphold og at samfunnet må punge ut med mye mer enn nødvendig. En tidligere undersøkelse viste at 800 av drøyt 12000 pasienter en høstdag i 1997 hadde sykehusinfeksjon.
  • Ifølge Helsetilsynet skyldes mye av svikten ren og skjær slurv. Leger og sykepleiere unnlater å vaske hendene når de har behandlet en pasient. Men dette er ikke hele bildet. For svikten i hygienen henger nok også sammen med mer strukturelle forhold: Presset bemanning og trange lokaler gjør det vanskeligere å opprettholde den maksimale hygieniske standarden. Da er det eieren, fylkeskommunen, som må bære ansvaret.
  • Det er naturligvis elementær kunnskap for enhver som arbeider ved et sykehus at vask og renslighet er første bud for å holde de farlige infeksjonene borte. Det er tross alt 150 år siden doktor Ignaz Semmelweis oppdaget disse sammenhengene. Når det likevel slurves, må det henge sammen med en klokkertro på kjemiens og teknologiens evne til å få bukt med bakteriene. Men antibiotikaen er ikke lenger til å stole på i alle sammenhenger, og når bakteriene kan holdes i sjakk med vann og såpe, er det foruroligende at tilstanden er så dårlig.
  • Det er mulig holdningene har sitt utspring i utdanningen, og at det ikke legges nok vekt på hygiene i læreårene. Dessuten har ikke alle sykehus hygieneavdelinger, og der de er, er de meget beskjedne i omfang. Personalet opplever nok også hygienikerne som masekopper som er altfor strikse i sine krav.
  • Slik er det mange som må bære ansvar for at hygienestandarden på våre sykehus er så pass lav. Men til sjuende og sist er det den enkelte lege og sykepleier som må utføre de rutinemessige grep for å holde hygieneforholdene på et forsvarlig nivå. Lover og forskrifter er der, kontrollapparatet er åpenbart godt nok. Det er bare å vaske seg.