- Det er for mange unger på jorda

Myte: Redusert barnedødelighet fører til overbefolkning.

Kvinner i i-land har lenge fått færre barn. Det gir mer tid til hvert enkelt barn. Nå følger kvinner i u-land etter. Økt velstand, kunnskap og lavere barnedødelighet gjør at vi føder færre barn.Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
Kvinner i i-land har lenge fått færre barn. Det gir mer tid til hvert enkelt barn. Nå følger kvinner i u-land etter. Økt velstand, kunnskap og lavere barnedødelighet gjør at vi føder færre barn.Foto: Sara Johannessen / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

"Og hvordan hadde det gått med befolkningsutviklingen dersom alle disse barna hadde overlevd? At det er stor barnedødelighet er selvsakt forferdelig, men tenker man kynisk, har de fleste land med stor barnedødelighet allerede alvorlige problemer med å brødføre den befolkningen som allerede lever der, og det nye tilskuddet som blir født og faktisk overlever. Sett ut i fra denne vinklingen er det kanskje nødvendig." Innlegg av Nordic Nordic.

Da Dagbladet.no skrev om Redd Barnas kamp for å redusere barnedødeligheten i verden, var dette sitatet en typisk reaksjon fra lesere som deltok i debatten.

"Faktum er at det er for mange unger (mennesker) på Jorda i alle fall. Et barn som er blitt født burde selvfølgelig reddes, men dersom kondomer og p-piller hadde fått fotfeste i disse landene (det kan man jo se langt etter, jeg vet det), tror jeg barnedødeligheten ville gått drastisk ned," skrev en annen leser.

En tredje debattant ble rett og slett utålmodig: "Nå veit alle som er litt oppegående at der er dobbelt så mye folk på denne kloden, som d det jorda klare og handtere......!!!! Og i afrika og asia er der tettest befolka og det er mest naturlig at der er dei største kattasrtofene..Dei ber om det sjølve, og NATUREN ordner opp sjølv."

- Ideen om at jorden er i ferd med å bli overbefolket stammer faktisk frå 1700-tallet. Thomas Malthus var en britisk prest og samfunnsforsker som hevdet at matvareforsyninga på sikt ikkje ville kunne holde følge med en ubegrenset befolkningsvekst. Paul Ehrlich fulgte opp i 1968 med boka "The Population Bomb". Som navnet røper, advarte Ehrlich mot overbefolkning, forteller naturviter og fagbokforfatter Eirik Newth

Befolkningseksplosjonen er en myte. Denne grafen viser at befolkningsveksten går ned eller flater ut fordi vi får færre barn. Kilde: FN
Befolkningseksplosjonen er en myte. Denne grafen viser at befolkningsveksten går ned eller flater ut fordi vi får færre barn. Kilde: FN Vis mer

Et av FNs tusenårsmål er å redusere antall barn som dør før de fyller fem år. I 1990 døde 11,9 millioner barn. I 2009 var tallet 8,1 millioner. Bare fra 2008 til 2009 sank antall dødsfall med 700 000.

Hva skjer med oss når så mange flere barn overlever?

- Påstanden er jo at når barnedødeligheten synker, blir vi flere, og at det fører til flere hungerkatastrofer fordi vi ikke har nok mat til alle. Undergangsscenarier basert på tanken om overbefolkning er utbredte. Problemet er at de ikke stemmer med virkeligheten, forteller Newth. 

Newth forklarer at den populære tanken om befolkningsbomben er en feilslutning.

- Vi ser at befolkningstallene i verden flater ut. Vi står ikke foran en undergang, faktisk har vi på mange måter aldri hatt det bedre her på jorda: Aldri har gjennomsnittsinntektene vært høyere, aldri har så mange kunnet lese og skrive og så videre — velstanden øker over hele verden og statistikkene peker i riktig retning.

Visst er det trangt om plassen noen steder, men trenden over hele verden er at kvinner får færre barn, og den store overbefolkningskatastrofen som har vært varslet i flere tiår uteblir. På bildet fylles et pakistansk tog opp av passasjerer som har feiret Id. AFP PHOTO/ ARIF ALI
Visst er det trangt om plassen noen steder, men trenden over hele verden er at kvinner får færre barn, og den store overbefolkningskatastrofen som har vært varslet i flere tiår uteblir. På bildet fylles et pakistansk tog opp av passasjerer som har feiret Id. AFP PHOTO/ ARIF ALI Vis mer

Tallene fra FN (pdf) er klare: Vi blir fortsatt flere på jorda, men befolkningsveksten er i ferd med å flate ut.

Kvinner får færre barn, også i en del u-land. I Bangladesh er tallet på antall barn som man regner med at hver kvinne vil få i løpet av et liv redusert fra 6 til 3 mellom 1980 til 2000. Og de synker videre. FNs estimat for årene 2005-2010 er 2,4. I Iran er reduksjonen enda større. Fra 1984 til 2006 falt den fra 7 til 1,9. For u-landene samlet har antall barn gått fra 6 i 1950 til 3 i 2000.

Færre barn — som overlever - er positivt for u-landene. Det er lettere å gi få barn et godt helse- og skoletilbud. En god utdannelse og helse gir større valgmuligheter på arbeidsmarkedet og sikrer en bedre inntekt. Bedre inntekter gir bedre økonomi for landet.

Hvordan kan det ha seg at det bli færre av oss når flere barn overlever?

- Når flere barn overlever, velger foreldrene å få færre barn. Den viktigste konsekvensen av at utdanningsnivået øker er at flere kvinner får utdanning. Når kvinner får makt over eget liv, velger de å få færre barn. Vi ser det i Norge og andre vestlige land. Færre barn. Det har en veldig sterk smitteeffekt: blant innvandrere faller barnetallene kraftig allerede etter en generasjon fordi man ser fordelene ved å ha færre barn. Når man bor i Europa, handler ikke livet om overlevelse, for det er nesten gitt at barna overlever her. Vi er mer opptatt av selvrealisering og barnas gode.  Og det er lettere å sørge for at to barn får en god utdannelse enn fem. Færre barn gir også mer tid til en selv.

I nettdebatten som fulgte artikkelen om barnedødelighet var noen av deltakerne inne på fenomenet som Newth forteller om her.

Når flere barn overlever, får kvinner færre barn. Det gjelder for alle land. Når en familie har færre barn, er det lettere å sørge for at de barna man har, får en god utdannelse og et gotdt helsetilbud. På bildet er barna ved Marol Academy i Sør-Sudan på vei til morgensamlingen. AP Photo
Når flere barn overlever, får kvinner færre barn. Det gjelder for alle land. Når en familie har færre barn, er det lettere å sørge for at de barna man har, får en god utdannelse og et gotdt helsetilbud. På bildet er barna ved Marol Academy i Sør-Sudan på vei til morgensamlingen. AP Photo Vis mer

Debattdeltaker Meg Selv utdyper: "Det er en sammenheng mellom barnedødlighet og antall barn som blir født. I land der det er høy barnedødlighet er det vanligere å få mange barn for å forsikre seg om at iallefall noen vokser opp. Dette er jo en invistering i alderdommen for mange foreldre, da det er barna som pleier og forsørger sine foreldre når de blir gamle. Det samme kunne man også se i Norge på den tiden barnedødligheter var høy her. Om barnedødligheten blir redusert vil nok også antall barnefødsler bli redusert."