Olaug Bollestad sammenligner IS-barna med tyskerunger

- Det er våre barn

Fungerende KrF-leder Olaug Bollestad vil hjelpe barna til norske menn og kvinner som har reist til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen IS.

KRISTELIG FOLKEPARTIS LANDSSTYREMØTE: Fungerende partileder Olaug Bollestad trakk paralleller mellom IS-barna og «tyskerungene» i sin tale. Video: Kristelig Folkeparti. Klipp: Elias Kr. Zahl-Pettersen Vis mer

- De er ikke IS-barn, de er våre barn. Disse barna er helt uskyldige i sine foreldres forbrytelser, sa Bollestad da hun talte under et landsstyremøte i KrF i Oslo fredag.

Hun slo fast at barna av norske fremmedkrigere og kvinner som har sluttet seg til IS, har traumatiske opplevelser bak seg og lever under svært tøffe fysiske forhold. Nå krever hun at barna får hjelp.

- Det er ingen enkle løsninger på hvordan vi kan hjelpe disse barna på en best mulig måte. Men det er vårt ansvar og vår plikt å gjøre det vi kan, poengterte Bollestad i talen sin.

- Svært krevende

Hun erkjenner at det ville være «svært krevende» om Norge alene skulle gått inn i Syria og hentet ut barna. I stedet ber hun om en felleseuropeisk løsning.

- Dette er noe som bør løses i samarbeid med andre land, og ikke minst EU. Derfor bør Norge ta et initiativ ovenfor EU for å finne en felles løsning, sier Bollestad.

KrFs fungerende partileder og landbruksminister trekker paralleller mellom IS-barna og tyskerungene under krigen.

- Selv om mye er ulikt mellom gruppene, har disse to generasjonene krigsbarn først og fremst en ting til felles: De er uskyldige, sa Bollestad i talen sin.

Hun viste videre til at daværende statsminister Kjell Magne Bondevik i 2000 ba tyskerbarna om unnskyldning på vegne av Norge.

- Nå må vi sikre at ikke historien gjentar seg. Voksnes valg om å støtte opp om terror vil og skal få konsekvenser. Men vi kan ikke vende disse barna ryggen, sa hun.

- Har rett til å vende hjem

Da hun gjestet sikkerhetskonferansen i München nylig fastslo statsminister Erna Solberg (H) overfor Dagbladet at norske fremmedkrigere i Syria har rett til å vende tilbake til Norge. Det samme gjelder barna deres.

- Alle norske statsborgere har rett til å komme til Norge, sa Solberg, som understreker at nordmenn som har gått i IS’ tjeneste vil bli straffeforfulgt.

- Men barn skal ikke lide for foreldrenes valg. Dersom det kommer barn av fremmedkrigere til Norge, må vi finne en god måte å ta vare på dem på, sier hun.

Det vil bli gjennomført DNA-tester av barna som norske fremmedkrigere i en gitt situasjon skulle ønske å ta med seg til Norge. Ifølge statsministeren oppholder det seg rundt 30 norske fremmedkrigere i Syria, men Solberg understreket i intervjuet med Dagbladet at anslaget er usikkert.

- Vi har ca., 30 som vi tror er i live, og som er i Syria. Så kan det være flere, for det er et like stort antall som vi tror er døde, sa hun.

Frp sier nei

Justisminister Tor Mikkel Wara, som nå er permittert fra posten, har stilt seg bak statsministeren og slått fast at norske fremmedkrigere og deres barn har rett til å komme til Norge.

Men på Stortinget har hans partifeller i Frp klart gitt uttrykk for at Norge i likhet med Danmark skal si nei til å hente fremmedkrigere fra Syria til Norge.

- Når norske statsborgere enten verver seg til terrorgrupper eller «fremmede makter», har man sviktet landet sitt fundamentalt. De er forrædere, og da mener jeg heller ikke at staten har noe som helst ansvar for deres ve og vel, sa Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde til NTB i februar.

Frp ønsker å kunne midlertidig frata mistenkte terrorister med dobbelt statsborgerskap det norske passet, inntil man får avklart situasjonen.

- Dessverre kan vi ikke frata mistenkte terrorister det norske passet slik at de ikke slipper tilbake inn i landet. Det har venstresiden forhindret. Men vi kan ta et initiativ overfor egen regjering om at Norge bør støtte lokale myndigheter i å gjennomføre rettsprosesser og straff. Det beste er om fremmedkrigerne dømmes og straffes i Syria, slik at de slipper å komme til Norge, tilføyde innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim overfor NTB.