Det går bedre for Røkke

Aker Maritime viser solid resultatforbedring når Kjell Inge Røkke nå har sikret seg kontroll. Kværner-aksjene representerer et tap på 750 millioner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Aker Maritime viser god resultatutvikling for andre kvartal. Driftsresultat på 130 millioner og resultat etter finansposter på 102 millioner kroner representerer en solid fremgang fra i fjor (driftsresultat på minus 46 millioner) og fra første kvartal (driftsresultat på 109 millioner).

Overskuddet etter finansielle poster for årets seks første måneder var 210 mill kroner, sammenlignet med et underskudd på 44 mill kroner i samme periode i fjor.

Når selskapet gjør det bedre, er det imidlertid hovedsakelig til glede for Kjell Inge Røkke: Aker RGI vil ha 94,4 prosent av aksjene i Aker Maritime etter de planlagte transaksjoner senere i høst, heter det i børsmeldingen fra selskapet.

Gode utsikter

Gjenværende virksomhet i selskapet er de to forretningsområdene Oil & Gas og Produkter

& Teknologi. Markedsforhold og utnyttelsesgrad på anlegg og ressurser har vist god utvikling i kvartalet. Sammen med forbedret prosjektgjennomføring er det forklaringen på resultatforbedringen.

Selskapets hovedaksjonær kan også glede seg over gode fremtidsutsikter:

'Utsiktene fremover er gode. Fremdriften på igangværende prosjekter følger planene, og tildeling av nye, viktige kontrakter er planlagt senere i år. Betydelige bidrag fra prosjekter har i andre kvartal fremskyndet konsernets forventede resultatforbedring, mens ventet resultat for året som helhet er uendret', opplyser selskapet i børsmeldingen.

Kværner-tap

Aker Maritimes bokførte verdi på selskapets 19 millioner Kværner-aksjer, tilsvarende 17,8 prosent av Kværner, er 1.814 millioner kroner, opplyser AMA i sin delårsrapport. Det tilsvarer en kostpris per aksje på cirka 95,50 kroner.

Ut fra sluttkurs tirsdag på 56 kroner i Kværner representerer aksjeposten et urealisert tap på 752 millioner kroner, opplyser selskapet.

Verken delårsrapporten eller børsmeldingen inneholder nye opplysninger om Akers strategi i spillet om Kværner.