Det kriminelle Norge

På tre uker er 20 mennesker forgiftet og fire døde av metanol. Men markedet for smuglersprit får neppe varige men.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

PÅ BIBLIOTEKET fant jeg «Norges lover», sa en spritsmugler for noen dager siden til Dagbladet for å forklare hvorfor han gikk fra hjemmebrenning og gauking til smugling. - Jeg leste hver enkelt paragraf om vinningskriminalitet, og fant at spritsmugling hadde en strafferamme på to års fengsel. Og det er klart, sammenliknet med narkotikasmugling er spritsmugling så å si risikofritt. Nå er riktignok strafferammen oppjustert, til inntil 6 års fengsel, men da skal det dreie seg om gigantiske kvanta. «Et stort billass medfører normalt ett til halvannet års fengsel,» heter det i «Strafferettshåndboka».

NÅR SPRITEN er blandet opp med den livsfarlige metanolen, dreier det seg ikke lenger bare om smugling, da kan det være snakk om drap. Derfor risikerer den antatte hovedmannen bak metanolsalget 21 års fengsel. I løpet av knappe tre uker er 20 personer forgiftet og fire drept. Like fullt synes det som om folk fortsatt både kjøper og drikker smuglersprit. Hvordan kan ellers stadig nye mennesker bli forgiftet? Giften renner så å si inn gjennom kanaler som er allment aksepterte.

«ETTERSPØRSELEN ETTER en vare som inntil nylig var legal og definert som en del av kulturen for betydelige befolkningsgrupper, levde videre,» skriver førsteamanuensis i kriminologi Per Ole Johansen i boka «Markedet som ikke ville dø. Forbudstiden og de illegale alkoholmarkedene i Norge og USA». «Kundene oppfattet seg ikke som lovbrytere i moralsk forstand,» fortsetter han. Forbudstida er for lengst forbi, men heller ikke de som i dag bedriver «hverdagssmugling» og tar med seg litt over kvoten fra utlandet, eller de som kjøper sprit på gata, opplever seg som lovbrytere. I så fall ville statistikernes antakelse om at bare halvparten av spriten som drikkes i dette landet, er kjøpt på Vinmonopolet, ha signalisert at befolkningen alt vesentlig består av kriminelle.

INDIREKTE STØTTES forestillingen om at man «nesten ikke» gjør noe galt, av de lave strafferammene for smugling. Det er mye fyll i det «store billasset» som gir opptil halvannet års fengsel. Så kan man hevde at markedet skapes av det høye avgiftsnivået på lovlig brennevin. Det er bare delvis sant. Profitten ved å smugle og selge sprit i kanner er uansett så eventyrlig at aktørene nok vil prøve seg uansett hva de legale prisene ligger på. Og når folk er villige til å drikke smuglersprit selv når den kan inneholde metanol, er det lite som tyder på at de ikke vil gjøre det om de kan få den billigere. For billigere vil den alltid være. Vi står overfor en type handlinger og en form for kriminalitet som må sies å være forankret i folkekulturen. En person fra en avholdskultur, for eksempel en muslim, ville neppe nøle med å advare mot denne siden av den norske væremåten - fordi den setter portene på vidt gap mot kriminelle miljøer.

DET ER GJENNOM dem metanolen har sluppet inn på markedet. Det kan synes uskyldig nok å handle billig sprit fra bekjente eller arbeidskamerater. Ikke desto mindre blir man dermed siste ledd i en kjede som på den andre siden er forankret i profittjag og kynisme. Det er uklart hvorfor metanolen er blandet i de antatt 25000 liter sprit som nå er på markedet. Noen hevder at den, i motsetning til tidligere smuglersprit, stammer fra Russland og Øst-Europa. Og vi vet at det der har vært tilfeller hvor selgerne har formidlet metanol som vodka med viten og vilje. Metanolen skal være både billig og lett å få tak i. Men giften kan være blandet inn på alle ledd, den skal nemlig gi væsken en tilsynelatende høyere alkoholprosent.

VI MÅ BARE håpe at ikke flere blir forgiftet - i denne omgang. For så lenge kjøp av smuglersprit er så akseptert at salget konkurrerer med Vinmonopolets, må vi vente flere skandaler. Det er lite trolig at bakmennene vil innføre kvalitetskontroll overfor den russiske mafiaen, eller hvem det nå er som vanlige nordmenn indirekte, men frivillig inngår handel med.