Det må være grenser

Natur og Ungdom foreslår opprettelse av petroleumsfrie fiskeriområder i de mest sårbare delene av norsk sokkel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fins det havområder hvor oljeindustrien ikke bør slippes inn? Er det noen områder som er for sårbare og ressursrike til at oljeutvinning bør tillates? Ja, sier sentrale forskningsmiljøer. Nei, sier myndighetene, skal en tro norsk oljehistorie så langt. Hver eneste gang oljeselskapene har ønsket å starte oljeutvinning, har de fått lov. # Nylig avsluttet det italienske oljeselskapet Agip oljeboring i fjæresteinene utenfor Finnmarkskysten, etter å ha gjort mulige drivverdige funn. Regjeringen tillot boringen, til tross for stor risiko for katastrofale ødeleggelser av fiskeriressurser og miljø. Stortinget fikk ikke være med og bestemme, som tilfellet også er med de fleste andre betydningsfulle spørsmål i norsk petroleumspolitikk.

Agips boring i Barentshavet er bare ett av flere eksempler på at oljeindustrien får diktere utviklingen på sokkelen. Oljemeldingen som regjeringen Stoltenberg la fram i juni 2000, viser at regjeringen dessverre planlegger å fortsette å danse etter oljeselskapenes pipe.

Innflytelse

Fram til nå har miljø- og fiskeriinteressene knapt hatt innflytelse når de store avgjørelsene om utviklingen på norsk sokkel har blitt tatt. Derfor er vi i Norge blitt en av verdens største oljeprodusenter, og tjener oss rike på enorme utslipp av klimaødeleggende gasser. Derfor har oljeindustrien fått slippe til i stadig mer sårbare områder. Derfor gis det tillatelse til å leite etter olje i fjæresteinene langs Finnmarkskysten og i Lofoten og i Vesterålen. Og derfor må noe gjøres.

Natur og Ungdom har nylig lansert en rapport hvor vi foreslår et helt nytt forvaltningsregime: Opprettelse av petroleumsfrie fiskeriområder på deler av norsk sokkel, vedtatt av Stortinget etter modell av Stortingets vern av vassdrag. En slik oljeverneplan innebærer at de mest sårbare delene av norsk sokkel gis varig vern mot all olje- og gassvirksomhet. Vernet inkluderer også forberedelser og leiteboring, men skal selvsagt ikke være et hinder for høsting av de fornybare ressursene i havet. En oljeverneplan skal tvert imot bidra til å trygge og bedre forholdene for fiske og annen fornybar høsting.

Vern

Natur og Ungdom foreslår at de aktuelle områdene vernes etter to kategorier: varig vern og midlertidig vern. De delene av norsk sokkel der vi med stor sikkerhet kan si at petroleumsvirksomhet er uforsvarlig, er foreslått gitt varig vern. De havområdene der det er usikkerhet knyttet til for eksempel sårbarhet og oljevernberedskap, foreslår vi at gis midlertidig vern. Sistnevnte kan oppheves eller fastslås til varig når vi har sikrere kunnskap om eventuell oljevirksomhet i disse områdene.

Vi foreslår at Barentshavet Nord, Barentshavet Sør, Norskehavet Nord, Mørebassenget og områdene helt nærme land (under 100 km) gis varig vern, mens Skagerrak og dyphavsområdene i Norskehavet bør gis midlertidig vern.

Utfordring

Selvfølgelig er det en svært stor utfordring å få et flertall på Stortinget til å vedta å verne store områder av norsk sokkel fra oljevirksomhet. Men situasjonen var den samme for pionerene som på 60-tallet satte i gang arbeidet for å få vernet norske vassdrag fra kraftutbygging. I dag ser det ut til at et flertall på Stortinget er enig om at den grenseløse vassdragsutbyggingens tid er forbi.

Olje- og gasspolitikken i Norge er verken miljøvennlig eller demokratisk. Målet med «Petroleumsfrie fiskeriområder. Forslag om oljeverneplan», er at det for første gang i norsk oljehistorie virkelig skal bli satt grenser for oljeindustrien. Hver dag det planlegges å starte opp oljeutvinning, leites etter olje eller, aller verst, bores etter olje i de mest sårbare norske havområdene, er en dag for mye. Det er uakseptabelt at det spilles russisk rulett med våre viktigste matfat. Snart må fiskeriressurser og miljø settes foran ønsket om å pumpe opp mest mulig olje. Og snart må Stortinget få avgjørende innflytelse over petroleumspolitikken. Det er på tide at det settes grenser, selv for norsk oljeutvinning.

#

OLJEGRENSER: Natur og ungdom vil innføre olje- og gassfrie områder langs kysten vår. # Foto:PHILLIPS PETROLEUM