Det nye forsvaret

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringens forslag til omlegging av det norske forsvaret ble møtt med kritikk fra opposisjonen i Stortinget. Det forsvarspolitiske forliket som forsvarsminister Bjørn Tore Godal ønsker seg, ble dermed som forventet skjøvet ut i tid. Men til slutt blir det selvsagt et flertall bak en innstilling fra forsvarskomiteen. I tida som kommer, vil komiteens medlemmer bli nedrent av delegasjoner som skal argumentere for sin mo og sin orlogshavn.
  • Vi har en mistanke om at den største justeringen vil bli at MTB-våpenet med båter i den nye Skjold-klassen utstyrt med sjømålsraketter fra Kongsberg, likevel ikke blir kuttet ut. Dette vil i tilfelle øke forsvarsbudsjettene med nær en milliard kroner i året de neste ti årene.
  • Men det er allerede bred enighet om hovedgrepet i regjeringens proposisjon som er en nedbygging av dagens invasjonsforsvar til fordel for mindre og mer mobile styrker tilpasset de minst femten nye trusselscenarier som nå rangeres foran trusselen fra den kalde krigens tid om en massiv invasjon av norsk territorium. Denne bærende tanken er allerede applaudert av NATOs generalsekretær. Verken sentrumspartiene, Høyre eller det skadeskutte Fremskrittspartiet vil gå imot NATOs vurderinger og lansere et helt annet hovedopplegg.
  • Framtidas 91 Stomperud vil altså bli en veltrent, velutstyrt halvprofesjonell teknosoldat på oppdrag til dels langt fra norsk område. Norske myndigheter må sørge for at norske soldater ikke blir kommandert til oppdrag uten på sikker folkerettslig grunn, solid forankret i de avtaler og traktater som Stortinget har vedtatt. Bare i helt spesielle situasjoner kan det godtas at norske soldater settes inn uten et klart mandat fra FNs sikkerhetsråd forankret i FNs charters paragrafer om bruk av militær makt.
  • Vi har sans for sentrumspartienes understrekning av den alminnelige vernepliktens betydning. Den er bindeleddet mellom forsvaret og det sivile samfunn. Denne forbindelsen bør styrkes i forhold til regjeringens forslag.