FÅR KRITIKK: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland blir kritisert for ikke å ha reagert med en gang da Dagbladet skrev om tung rus og andre alvorlige forhold på Vestlundeveien ungdomssenter i Bergen. Foto: Henning Lillegård
FÅR KRITIKK: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland blir kritisert for ikke å ha reagert med en gang da Dagbladet skrev om tung rus og andre alvorlige forhold på Vestlundeveien ungdomssenter i Bergen. Foto: Henning LillegårdVis mer

Kritiserer Helleland for ikke å ha sikret barna

- Det røde lyset burde ha blinket

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) er sterkt kritisk til at barneministeren ventet til rapport forelå, før hun tok grep om Vestlundveien ungdomssenter i Bergen.

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) er sterkt kritisk til at barneministeren ventet til rapport forelå, før hun tok grep om Vestlundveien ungdomssenter i Bergen.

- Svarene fra Helleland er luftige. Det virker som om hun har nedsatt en gransking og ventet på en rapport, uten at hun foretok seg noe i mellomtida, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kari Henriksen, som sitter i Stortingets familie- og kulturkomité.

8. oktober sendte Henriksen skriftlig spørsmål til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) knyttet til kritikken Fylkesmannen har fått for sviktende tilsyn med en statlig barnevernsinstitusjon.

Dagbladet har avslørt en rekke alvorlige forhold på Vestlundveien ungdomssenter i Bergen. Avsløringene førte til at institusjonen ble lagt ned for godt før sommeren.

KRITISK: Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap). Foto: Øistein Norum Monsen
KRITISK: Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap). Foto: Øistein Norum Monsen Vis mer

- Satt stille

Henriksen synes ikke Helleland svarer særlig godt på hvilke konkrete avvik som er avdekket rundt Fylkesmannens tilsyn, og mener statsråden var for passiv da Dagbladet avslørte forhold som tung rusbruk og narkofester på institusjonen.

Stortingsrepresentanten vil gjerne vite hvilke tiltak som ble satt i gang umiddelbart da statsråden i vår leste i Dagbladet om forholdene ved Vestlundveien ungdomssenter.

BARNEVERNSINSTUTISJON: Flere ungdommer fikk tunge rusproblemer, etter å ha bodd på Vestlundveien ungdomssenter, i Bergen. Video: Siv Johanne Seglem Les hele saken her: https://www.dagbladet.no/nyheter/politi-rykket-ut-til-narkofest-pa-barnevernsinstitusjon/69611647 Vis mer

- Det røde lyset burde ha blinket umiddelbart. Hva ble gjort for å finne ut av hvordan barna på institusjonen hadde det? Hvilke vurderinger ble gjort rundt personal og ledelse på den statlige barnevernsinstitusjonen? Hvordan ble barn og foreldre ivaretatt og hvilken informasjon fikk de? Det virker som om Helleland satt stille og ventet fra gransking ble bestemt i april til rapport forelå i slutten av juni. Det er lang tid, og er sterkt kritikkverdig, sier Henriksen.

Føre var-prinsippet

Arbeiderpartirepresentanten mener barneministeren burde ha handlet som om avsløringene i Dagbladet var riktige og fulgt føre var-prinsippet for å beskytte barna.

- Her har det vært store utfordringer langt tilbake i tid. Det virker ikke som om Helleland har hatt kontroll på kvalitetsnivået ute i systemet. Det er veldig bekymringsfullt, og det viste seg jo også at de alvorlige forholdene Dagbladet beskrev hadde rot i virkeligheten, sier Henriksen.

Hun synes det virker som om alvorlige varsler har stoppet opp hos ledelsen i Bufetat, region vest.

- Det er et stort problem. Vi kan ikke ha det slik at systemer for varsling og kvalitetskrav svikter. Helleland bør ta inn over seg at det systemet hun er ansvarlig for har sviktet grovt, sier Henriksen.

Stortingsrepresentanten er svært bekymret over at barnas sikkerhetsnett også sviktet i denne saken.

- Fylkesmannen er tilsynsynsmyndigheten, det siste leddet som skal beskytte barna når alt annet svikter. Så viser det seg at her har det også sviktet.

- Fulgte sakene tett

Barneminister Linda Hofstad Helleland understreker at Dagbladets reportasjer om Vestlundveien ble løpende fulgt opp i departementets dialog med Bufdir.

- Vi fulgte sakene til Dagbladet om Vestlundveien tett. Som følge av disse, har jeg igangsatt en rekke tiltak for å forebygge at noe slikt skjer igjen. Blant annet gjennomgår Bufdir samtlige behandlingsinstitusjoner, og en rekke omsorgsinstitusjoner for å kontrollere at tilbudet er forsvarlig, sier Helleland.

Barneministeren framholder at varsler skal behandles forsvarlig.

- Jeg forutsetter at Bufetat gjør det, og at eventuell svikt ved behandlingen av enkeltvarsler på regionalt nivå følges opp av Bufetat sentralt. Når det gjelder regionledelsen i vest, rapporterer denne ikke til meg, men til Bufdirs direktør. Spørsmål om tillit må derfor rettes dit.