Det som ikke skulle skje

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Togkollisjonen på Rørosbanen i går kan vise seg å være den største togkatastrofen i norsk jernbanehistorie. Først i dag får vi vite hvor mange omkomne som befinner seg inne i de sammenklemte og brannherjede vognrestene. Da beslutningen om å utsette bergingsarbeidet ble tatt i går kveld, var det offisielle tallet på omkomne sju, mens et sted mellom 25 og 30 personer var meldt savnet. I Tretten-ulykken for 25 år siden omkom 27 mennesker.
  • Ulykken inntraff få uker etter «Sleipner»-ulykken utenfor Haugesund, hvor 16 mennesker mistet livet. Begge de tragiske hendingene minner oss om hvor sårbare våre transportmidler er, selv i en tid da teknologien bør gi oss alle muligheter for trygg ferdsel.
  • Ennå vet vi lite om årsakene til ulykken, ut over at et regiontog og et lokaltog kolliderte på en ensporet linje. Et av togene har befunnet seg på feil sted til feil tid. Det vi vet er at hjelpe- og redningsmannskapene møtte redselsscener de aldri vil glemme. Deres kamp for å berge liv må ha vært en nesten umenneskelig oppgave i og ved togvogner som var omspent av flammer.
  • Det er naturlig og riktig å la tankene gå til de omkomne og pårørende når ulykken er ute. Tap av liv kan ikke måles i kroner og øre. Ingen forklaring eller ansvarsplassering kan gi trøst for dem som har mistet sine nærmeste. Som samfunn må vi gi den hjelp og støtte som ofrene har krav på. For samfunnet er det også viktig å finne ut hvordan en slik ulykke kunne skje. NSBs og Jernbaneverkets folk framholder at dette er en type ulykke som ikke skal kunne inntreffe. Selskapenes uhellskommisjoner gikk i gang med arbeidet få timer etter at ulykken hadde funnet sted.
  • Regjeringen vurderer i tillegg å sette ned en bredt sammensatt ulykkeskommisjon. Det er klokt og etter vårt skjønn nødvendig, ikke minst av hensyn til de to berørte jernbaneselskapene. Gårsdagens ulykke er en tragedie for svært mange. Og for nasjonen er det viktig at årsakene blir kartlagt, slik at sikkerhetssystemene kan bedres ytterligere.