Det store nederlaget

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Hensynet til miljøet i Østmarka i Oslo ble avgjørende for at flertallet i NSBs styre vedtok å utsette åpningen av Gardermobanen. Det lekker fortsatt for mye i Romeriksporten, og selv om togene kunne ha gått der fra 8. oktober, må tunnelen tettes for at vannbalansen i Østmarka skal bli gjenopprettet. De kravene som var stilt av Norges vassdrags- og energiverk, kunne ikke innfris uten å bryte tidsplanen.
  • Utsettelsen er et voldsomt prestisjenederlag for NSB og våre samferdselsmyndigheter. Høyhastighetstoget var en viktig forutsetning for beslutningen om den nye hovedflyplassen. Nå må vi bare håpe at utsettelsen ikke blir langvarig. I mellomtida vil det bli en kraftig økning i bil- og busstrafikken til Gardermoen på veier som allerede er tungt belastet. Selv om det også skal gå tog til flyplassen allerede fra åpningsdagen, vil togene bli færre og bruke lengre tid når de må kjøre utenom Romerikstunnelen. Og når folk først har vent seg til bil og buss, kan det bli vanskelig å omstille seg når tunnelen endelig blir ferdig.
  • Derfor er det en usikker miljømessig gevinst bak vedtaket i NSBs styre. Det er vanskelig å veie de to sidene opp mot hverandre fordi det her er snakk om helt ulike virkninger. Men samferdselsminister Odd Einar Dørum har fått fullt gjennomslag for sitt krav om å sette hensynet til Østmarka først. Vi får bare håpe han også får rett i at kriseplanen skal gi en tilfredsstillende avvikling av trafikken.
  • Dørum ønsker å gi en redegjørelse til Stortinget neste uke om den dramatiske utviklingen i Gardermo-saken. Før eller siden må den politiske oppvasken også komme. Dørum har allerede nedsatt en egen granskingsgruppe, og Riksrevisjonen har levert sin kritikk av regjeringen Brundtlands håndtering av saken. Men heller ikke Stortinget kan gå fri for ansvar. Byggingen av Gardermobanen fikk liten plass i Stortingets behandling av flyplass-saken. Lokaliseringen tok som vanlig all interesse. Derfor må de folkevalgte dele ut en betydelig porsjon selvkritikk når regnskapet skal gjøres opp.