STRESSER IKKE: Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix.
STRESSER IKKE: Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix.Vis mer

- Det verste er bak oss

Ekspertene lar seg ikke stresse av tilsynelatende svake tall for norsk økonomi.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag frem flere viktige tall for norsk økonomi.

Oljeinvesteringstellingen for 2. kvartal viste at oljeselskapene forventer å investere 144 milliarder kroner i 2018.

Dette er i underkant av hva ekspertene hadde sett for seg på forhånd. DNB Markets forventet for eksempel 155 milliarder kroner i denne tellingen.

Norges Bank forventer 154 milliarder kroner i oljeinvesteringer i 2018.

Samtidig har SSB revidert anslaget for oljeinvesteringene i 2017 opp fra 149,5 i forrige telling (1. kvartal) til 154 milliarder kroner.

- Det verste er bak oss

DNB Markets lar seg ikke stresse av det lave oljeinvesteringsanslaget for neste år, og tror det ikke er så svakt som det ser ut.

- Oljeinvesteringene har normalt blitt anslått lavt i den første tellingen, men de siste årene har vært et unntak. Med store prosjekter som Johan Castberg, Snorre Expansion, Pil & Bue og Snadd, er det rimelig å vente at det blir lagt frem flere planer for utbygging og drift (PUD), som kommer inn i tellingen på et senere tidspunkt, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.

Det er ifølge meglerhuset derfor vanskelig å ha noen sikker formening om dagens 2018-estimat er svakt eller ikke, selv om tallet skuffet i forhold til forventningene.

- Men 2017-anslaget ble justert opp, noe som definitivt var en positiv overraskelse. Samlet sett vil vi vurdere tellingen som positiv, og den endrer ikke vårt syn om at det verste fallet i oljeinvesteringene er bak oss, fortsetter Strøm Fjære.

Hun viser til at Norges Bank trolig også venter at 2018-anslaget blir oppjustert ved senere tellinger.

- Dagens tall endrer derfor heller ikke vårt syn om uendret styringsrente i juni og fremover.

Enda flere prosjekter

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets påpeker også at tallene kan være bedre enn de ser ut ved første øyekast.

I tillegg til nevnte prosjekter, viser han til at levering av Skarfjell ventes innen februar neste år, mens fase to av Johan Sverdrup ventes levert i 2. halvår 2018.

- Realiseres disse planene i tråd med skjema, vil de samlede investeringene på disse prosjektene være betydelig. I så fall vil fallet i 2018-investeringene dempes betydelig, alt annet like. Vi vil derfor være forsiktige med å si at de faktiske utsiktene er svakere enn ventet, skriver han i en oppdatering.

- Svakere sysselsetting

Videre viste SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) onsdag en ledighet på 124.000 personer i mars (tre måneders glidende gjennomsnitt, februar-april), tilsvarende en ledighetsrate på 4,5 prosent.

Ledighetsraten steg dermed fra 4,4 prosent i 3-månedersperioden før (november-januar), og kom inn over konsensus på 4,3 prosent.

Men SSB understreker at ledighetsoppgangen, som de siste tallene viser, er klart innenfor feilmarginen.

Antall sysselsatte var på 2.644.000 personer i siste 3-månedersperiode (februar-april), tilsvarende 66,8 prosent av befolkningen. Sysselsettingen steg dermed med 6.000 personer fra 3-månedersperioden før.

Makroøkonom Halfdan Fenwick Grangård i Handelsbanken karakteriserer trenden i sysselsettingen som svak.

- AKU-ledigheten toppet ut på 4,9 prosent i juli og august i fjor. Ifølge tallene i undersøkelsen kan fallet i ledigheten på 14.000 personer siden den gang forklares med et kraftig fall i arbeidsstyrken, skriver han.

- Dette må igjen ses i sammenheng med den fallende yrkesdeltakelsen i Norge. Mer spesifikt har arbeidsstyrken falt med 18.000 personer siden juli, mens sysselsettingen er ned 4.000 personer, fortsetter Handelsbanken-økonomen.

- Bedrer seg, sakte

Strøm Fjære i DNB Markets viser til at tallene for sysselsettingen har svingt en del på på månedsbasis, men at nivået i mars er på nivå med gjennomsnittet det siste året.

- En liten oppgang i AKU-ledigheten, etter flere måneder med fall, bør ha lite å si for Norges Bank nå. Bildet av et fortsatt svakt arbeidsmarked, men som er sakte på bedringens vei, står seg, skriver hun i en oppdatering.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets vier AKU-tallene lite oppmerksomhet.

- Vi legger ikke mye vekt på disse tallene, og venter at Norges Bank gjør det samme, skriver han i en kommentar.

Andre økonominyheter:
Per Halvor satser 40 mill. på plug-in
Trygve Hegnar: Nytt krakkvarsel