Det vi ikke må miste

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Terror har som mål å få oss til å tvile på egne verdier og myndighetenes evne til å forsvare dem. Derfor er det oppløftende at et flertall av det norske folk sier menneskerettighetene ikke må vike i kampen mot terror. I en meningsmåling som ble referert i Aftenposten i går, ble 3000 nordmenn spurt om hva de mener er viktigst: Å verne menneskerettighetene eller bekjempe terror. 54 prosent mener hensynet til menneskerettighetene er viktigst, mens 34 prosent sier bekjempelse av terrorisme må gå foran. Menneskerettighetene står sterkest blant unge og urbane mennesker. Rett nok ble undersøkelsen gjort før de første bombene i London, men resultatet er likevel et godt utgangspunkt i den pågående debatten om rettsstaten, demokratiet og terrorismen.

I meningsmålingen blir menneskerettigheter og bekjempelse av terrorisme stilt opp mot hverandre. Når flertallet likevel holder hodet kaldt og velger menneskerettighetene, understreker det hvor sterkt disse verdiene står i folket. For det er ingen selvfølge at det er en motsetning mellom rettsstatens verdier og en effektiv kamp mot terrorismen. Tvert imot innebærer svekket rettssikkerhet, svekket ytringsfrihet og utvidet overvåking at samfunnet kommer terrorismen i møte. Den har jo som mål å destabilisere vestlige samfunn gjennom å svekke tillitsforholdet mellom myndighetene og borgerne, dvs. å gjøre oss så redde at vi aksepterer politistatens metoder.

Dessverre er det tegn som tyder på at terroristene lykkes. I USA og i Storbritannia er terskelen for å pågripe mennesker blitt lavere. Amerikanske medier er nå så engstelige at selvsensuren mange steder er et faktum. Selv tortur er tatt i bruk gjennom eksport av mistenkte til land som aksepterer slike metoder. I Norge er romavlytting nå tillatt og forslag om ytterligere tiltak er under utarbeidelse.

Selvfølgelig skal et effektivt politi bekjempe terrortrusselen. Men det skaper falsk trygghet om politikerne gir etter for press og aksepterer metoder som svekker rettsstaten. Menneskerettighetene er første linje i kampen mot terrorismen.