- Det vil føre til mer skade, sykdom og død

Klimaendringer får alvorlige konsekvenser for mennesker og natur, ifølge en lekket klimarapport Dagbladet har fått tilgang til. Her er hovedkonklusjonene.

HELSETRUSSEL: Klimaendringer vil for mange mennesker føre til økt risiko for skade, sykdom og død på grunn av mer intense hetebølger, stormer, flommer og branner, ifølge en lekket IPCC-rapport Dagbladet har fått tilgang til. Foto: REUTERS/Mike McMillan/U.S. Forest Service/Handout via Reuters/NTB Scanpix
HELSETRUSSEL: Klimaendringer vil for mange mennesker føre til økt risiko for skade, sykdom og død på grunn av mer intense hetebølger, stormer, flommer og branner, ifølge en lekket IPCC-rapport Dagbladet har fått tilgang til. Foto: REUTERS/Mike McMillan/U.S. Forest Service/Handout via Reuters/NTB ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Etter seks år, slipper FNs klimapanel IPCC i september første del av sin nye hovedrapport om klimaendringer. Dagbladet har fått tilgang til et lekket utkast av hovedkonklusjonene i delrapport to som slippes i mars neste år, og kommer til å legge grunnlaget for klimadebatten i årene som kommer.

IPCCs femte hovedrapport lister opp konsekvensene av klimaendringer - for alt fra biologiske mangfold, økonomi og helse til matvare- og samfunnssikkerhet, i tillegg til mulige tiltak som kan bidra til å begrense skadevirkningene.

«Menneskeskapte påvirkninger i klimasystemet pågår nå. Konsekvensene av klimaendringer er allerede utbredte og betydningsfulle,» heter det i utkastet, som slår fast at klimaendringer vil påvirke de aller fleste, uansett land og økonomisk status. 

- Flere mennesker, verdier og økonomiske aktiviteter i urbane områder i nesten alle land vil øke konsentrasjonen av klimarelaterte risikoer for en stor og voksende andel av jordas befolkning, skriver IPCC.

Mer sykdom og skade Her er noen konsekvensene som listes opp i dokumentet Dagbladet har fått tilgang til:

BJØRNESTRIDEN: Arktis er spesielt sårbart for klimaendringer, og det både får og har en innvirkning på dyre- og plantelivet. Nøyaktig hvilke konsekvenser bl.a. mindre sjøis om sommeren får for isbjørner er imidlertid et komplisert og usikkert spørsmål. Les mer om det her. Foto: Reuters/NTB Scanpix
BJØRNESTRIDEN: Arktis er spesielt sårbart for klimaendringer, og det både får og har en innvirkning på dyre- og plantelivet. Nøyaktig hvilke konsekvenser bl.a. mindre sjøis om sommeren får for isbjørner er imidlertid et komplisert og usikkert spørsmål. Les mer om det her. Foto: Reuters/NTB Scanpix Vis mer

• Over de neste tiårene, vil klimaendringer føre til følgende negative helseeffekter: Større sjanse for skade, sykdom og død på grunn av mer intense hetebølger, stormer, flommer og branner.

Klimaendringer vil videre føre til økt risiko for underernæring i fattige regioner på grunn av lavere matproduksjon. Mange steder vil videre oppleve en økt risiko for mat- og vannbårne sykdommer og infeksjoner. Andre områder kan oppleve en moderat forbedring og reduksjon.

- Den umiddelbart mest effektive tilpasningen for helse, er programmer som utvider basale og nødvendige helsetiltak, økt kapasitet for kriseberedskap og lindring av fattigdom, slår rapporten fast.

- Truer sikkerheten Den advarer også om at de framtidige konsekvensene av endret vær og klima vil sakke økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse i land som allerede er dårlig stilt. Rapporten skriver at utviklingslandene er ekstra utsatt fordi de er svært avhengige av landbruk og naturressurser, i tillegg til at de har dårlig kapasitet for omstilling og tilpasning til forhold som endrer seg raskt.

• Klimaendringer truer menneskets sikkerhet. Det undergraver levebrød, øker antall folkevandringer som ellers ikke ville funnet sted og undergraver staters evne til å sørge for at folk får det de trenger for å være trygge.

HAVENE ENDRES: Over 70 prosent av jorda er dekket av hav. For første gang går IPCC-rapporten dypt til verks om hvordan klimaendringene vil påvirke marine økosystemer, ifølge Svein Sundby, forsker ved Havforskningsinstituttet og en av hovedforfatterne av delrapporten. Foto: REUTERS/NASA Goddard Space Flight Center/NTB Scanpix
HAVENE ENDRES: Over 70 prosent av jorda er dekket av hav. For første gang går IPCC-rapporten dypt til verks om hvordan klimaendringene vil påvirke marine økosystemer, ifølge Svein Sundby, forsker ved Havforskningsinstituttet og en av hovedforfatterne av delrapporten. Foto: REUTERS/NASA Goddard Space Flight Center/NTB Scanpix Vis mer

• Klimaendringer vil endre på de relative fordelene mellom byer og regioner. Det vil true eller forbedre ressursene, verdiene, den økonomiske basen og føre til betydelige forandringer og konsekvenser for lokal, nasjonal og global økonomi.

• Uten tilpasning, er en lokal økning på opptil 2 °C ventet å redusere den gjennomsnittlige produksjonen av hvete, ris og mais i tempererte regioner, selv om noen individuelle områder kan få oppleve det motsatte.

• Endringer i overflatevind, havnivå, bølgehøyde og stormintensitet kan øke farene ved aktivitet langs kysten og i havet, som shipping, olje-, gass- og mineralindustri.

Dyr trues med utryddelse Det er ikke bare mennesker som får problemer med å tilpasse seg i verden hvor klimaet er i rask endring. Også biomangfoldet står i fare for å rammes hardt, spesielt i kombinasjon med eksisterende trusler som habitatsødeleggelse og forurensning, ifølge rapporten.

Selv om klimaet endres i en takt som ligger midt på prognosetreet, vil ikke mange arter greie å forflytte seg raskt nok til nye områder med passende leveforhold. En betydelig andel arter kommer til å få en økt risiko for utryddelse i løpet av og etter det 21. århundret.

TØRKE: Det er landene som allerede sliter som kommer til å rammes hardest av klimaendringer, blant annet fordi de er svært avhengige av jordbruk, ifølge IPCC-rapporten. Foto: AFP PHOTO/GIANLUIGI GUERCIA/NTB Scanpix
TØRKE: Det er landene som allerede sliter som kommer til å rammes hardest av klimaendringer, blant annet fordi de er svært avhengige av jordbruk, ifølge IPCC-rapporten. Foto: AFP PHOTO/GIANLUIGI GUERCIA/NTB Scanpix Vis mer

• Dyre- og plantemangfoldet i havet vil øke på midlere og høye breddegrad og falle på de tropiske breddegradene. Det vil føre til en storskala omfordeling av fangstpotensialet for fisk og virvelløse dyr. Noen steder på høye breddegrader kan oppleve en fangstøkning på 30-70 prosent, mens andre i tropiske strøk får en nedgang på 40-60 prosent innen 2055. 

- Våre marine økosystemer har på mange måter fått de positive innvirkningene av klimaendringene, sier Svein Sundby, forsker ved Havforskningsinstituttet og hovedforfatter av et kapittel om havet i IPCC-rapporten.

Han forteller at den kommende rapporten - i motsetning til den forrige i 2007 - tar går mye mer i dybden på hva som skjer i og med havene i takt med klimaendringene.

- Vi ser allerede innvirkningene av det, med for eksempel makrell i Vest-Finnmark. Men dette betyr ikke at det fortsetter på samme måte; det er begrenset hvor lenge vi i nord kan score positivt på det, sier han.

NYE VÆRMØNSTER: Endringer i vær og vind kan øke farene ved for eksempel offshore oljeutvinning. 
Foto: Eirik Helland Urke/Dagbladet
NYE VÆRMØNSTER: Endringer i vær og vind kan øke farene ved for eksempel offshore oljeutvinning. Foto: Eirik Helland Urke/Dagbladet Vis mer

• Økosystemer på land og i ferskvann kan krysse et «vippepunkt» og plutselig endre sammensetning, struktur og funksjon. Dette kan videre resultere i betydelige økninger av karbonutslipp til atmosfæren.

Landområder i Arktis listes som et eksempel. Når is og snø smelter avdekker det den mørkere bakken under. Den vil absorbere mer solenergi enn den tidligere hvite overflaten, og oppvarmingen vil skje i en stadig økende takt.

- Ingen kommentar Siri Eriksen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - en av de sju norske som er involvert i denne delrapporten - advarer om at konklusjonene i den lekkede versjonen er gjenstand for mulige endringer.

- Dette er stoff som fortsatt er under arbeid . Det skal ikke offentliggjøres før i 2014 og går fortsatt gjennom revisjonsrunder. Det blir for tidlig å kommentere noe, sier Eriksen.

Svein Sundby sier at endringene blir små.

MEDISINER: Bedre helseprogrammer vil være et tiltak for å begrense de negative helseffektene av klimaendringer, ifølge rapporten. Foto: AP Photo/Farah Abdi Warsameh/NTB Scanpix
MEDISINER: Bedre helseprogrammer vil være et tiltak for å begrense de negative helseffektene av klimaendringer, ifølge rapporten. Foto: AP Photo/Farah Abdi Warsameh/NTB Scanpix Vis mer

- Nå blir det ikke veldig mange endringer. Nå har vi kommet i den fasen at det er snakk om detaljer, og at det skal gjennom en politisk prosess i de ulike landene. Som forsker må jeg si at det er en litt underlig prosess, for det betyr at vitenskapen skal «godkjennes» av politikerne. Det er vi uvant med, sier han til Dagbladet.

En annen av hovedforfatterne, Grete Hovelsrud ved Cicero senter for klimaforskning, vil ikke kommentere delrapporten.

- Jeg kan ikke uttale meg før vi er ferdige med jobben, og etter at klimapanelet har fått sagt sitt - altså at medlemslandene har fått gå gjennom teksten, skriver hun i en sms til Dagbladet.

MINDRE IS: Mens høyere temperaturer gir fordeler for eksempelvis skipstrafikken i nord, fører det også til nye utfordringer for statene imellom, ifølge rapporten. Foto: EPA/YONHAP/NTB SCANPIX
MINDRE IS: Mens høyere temperaturer gir fordeler for eksempelvis skipstrafikken i nord, fører det også til nye utfordringer for statene imellom, ifølge rapporten. Foto: EPA/YONHAP/NTB SCANPIX Vis mer
FARLIG: Flere mennesker vil bli skadd og dø, blant annet på grunn av mer intense flommer, ifølge rapporten. Foto: AP Photo/ Vladimir Barsukov/NTB Scanpix
FARLIG: Flere mennesker vil bli skadd og dø, blant annet på grunn av mer intense flommer, ifølge rapporten. Foto: AP Photo/ Vladimir Barsukov/NTB Scanpix Vis mer