ERVERVET ULOVLIG: Pengebeviset ble fotografert under en ulovlig ransaking hjemme hos Treholt. Bildet viser hans koffert med pengekonvolutter, som retten la til grunn var betaling for spionasje. Foto: POT
ERVERVET ULOVLIG: Pengebeviset ble fotografert under en ulovlig ransaking hjemme hos Treholt. Bildet viser hans koffert med pengekonvolutter, som retten la til grunn var betaling for spionasje. Foto: POTVis mer

Dette beviset fikk de ulovlig

POT ville aldri fått pengebeviset og Treholts almanakk om de hadde fulgt loven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høsten 1982 flyttet familien Treholt til Oscarsgate 61 i Oslo. Med på flyttelasset fulgte overvåkningspolitiet. For mens familien bodde på hotell i påvente av oppussing og flyttelass fra New York, kjøpte POT naboleiligheten. Innkjøpet ble godkjent av Justisdepartementet, som bevilget pengene i august. I november flyttet POT inn i det de kalte Post 12. To personer var på vakt døgnet rundt.

Hadde ikke hjemler
Treholt ble overvåket i 13 - 14 måneder, fram til pågripelsen 20. januar 1984. Av alt det POT gjorde, har EOS-utvalget funnet at dette var ulovlig:

• De minst ni ransakingene eller innbruddene i leiligheten.
• Romavlyttingen av leiligheten.
• Deler av videoovervåkningen av leiligheten.

Mikrofon på telefonen soverommet
En samarbeidende tjeneste  - det er fortsatt hemmelig hvem - hjalp til med folk, utstyr og installasjon da den lille famlien skulle til Oslo. Planleggingen av operasjonen begynte sommeren 1982. Den utenlandske tjenestens folk var inne i leiligheten flere ganger.

POT var inne i leiligheten en rekke ganger både for montering, vedlikehold av overvåkningsutstyret og for å samle bevis.

POT installerte tre mikrofoner i leiligheten, en i biblioteket, en i soverommet og en i kjøkkenet. Lyden fikk spanerne i sanntid. De fulgte også med på video fra biblioteket, i trappeoppgangen, inngangsdøren, parkeringsplassen og utvendig rettet mot kjøkkenvinduet.

RANSAKET ULOVLIG: POT-etterforsker Leif Karsten Hansen inne i familiens leilighet i august 1983. Ransakingen hadde ikke POT hjemmel til å gjennomføre ransakingen. Foto: POT
RANSAKET ULOVLIG: POT-etterforsker Leif Karsten Hansen inne i familiens leilighet i august 1983. Ransakingen hadde ikke POT hjemmel til å gjennomføre ransakingen. Foto: POT Vis mer

Soverommet ble avlyttet via en modifisert telefon plassert på soverommet som POT fikk fra den samarbeidende tjenesten. Når telefonen ikke var i bruk av familien, fanget den opp lyden i rommet.

Spanerne hørte godt, blant annet hva som ble sagt når Treholt satt på soverommet og hva de sa i kjøkkenet. De kunne ta opp samtalene. I jula 1983 avlyttet de for eksempel et politisk møte Treholt hadde.

Kari Storækre må POT ha hørt en del, i avhør med Gjenopptakelseskommisjonen sa hun at familien ofte satt der og pratet, og at det var telefon der, fordi:

- Jeg vet i hvert fall kjøkkenet, for der satt jeg alltid og prata.

POST 12: Her bodde familien Treholt. I naboleiligheten satte POT opp sin Post 12. De hadde fire monitorer som de fulgte Treholtfamilien på, i tillegg til telefon og romavlytting.
POST 12: Her bodde familien Treholt. I naboleiligheten satte POT opp sin Post 12. De hadde fire monitorer som de fulgte Treholtfamilien på, i tillegg til telefon og romavlytting. Vis mer

I avhørene kommisjonen har foretatt med flere spanere, kommer det fram at POT-folkene fikk med seg mye fra soverommet også. Om overvåkningen av det rommet, sier en anonym spaner:

- Jo, jeg vet vi har hørt saker og ting. Men hvor den lyden ... mikrofonen ... eller hva de hadde installert der, det vet jeg faktisk ikke.

 Spaner Per Lilleløkken fortalte dette:

- Hvis dem snakka litt høyt og tydelig sånn så hørte vi hva som ble sagt på kjøkkenet og ute i gangen og på soverommet og sånn.

Videoovervåkningen var ikke like god, men de kunne se hva slags klær Treholtfamilien hadde på og mindre håndbevegelser.

POST 12: Slik så det ut i naboleiligheten til Arne Treholt. To spanere fra POT var alltid på vakt her, de overvåket, lyttet og noterte alt av interesse som skjedde i Treholtfamiliens leilighet. Foto: POT
POST 12: Slik så det ut i naboleiligheten til Arne Treholt. To spanere fra POT var alltid på vakt her, de overvåket, lyttet og noterte alt av interesse som skjedde i Treholtfamiliens leilighet. Foto: POT Vis mer

Et opptak som nevnes i brevveksling var av Treholts kone Kari Storækre mens hun ble intervjuet av et ukeblad. De kunne også se at Treholt lå på en sofa og leste aviser, men de så ikke hva slags artikler han leste.

Fra kjøkkenovervåkningen rapporterte de at Treholt satt ved kjøkkenbordet og fylte ut noen dokumenter. I dag eksisterer ikke opptakene fra leiligheten, informasjonen ble nedtegnet og opptakene antakelig makulert fortløpende.

Overvåket svigerforeldrene
Telefonavlyttingen fikk POT rettens kjennelse for. Treholts hotelltelefon ble i perioder også avlyttet i tillegg til arbeidstelefonen.

I tillegg avlyttet de svigerfamiliens to telefonlinjer fra juni 1982 til pågripelsen i januar 1984 til tross for at Treholt ikke bodde der noe særlig.

Hadde ikke fått bevisene
Om POT skulle opptrådt lovlig ville de aldri fått fatt i almanakken til Treholt med datoene for møtene med KGB og Irak som de senere overvåke. De ville heller ikke ha fåttt pengebeviset, som retten la til grunn var betaling for spionasje.

EOS-utvalget har støttet seg på ekspert i strafferett og professor Erling Johannes Husabø. POT hadde ikke hjemmel for å ransake hemmelig, ta opptak av lyd og bilde, og nødrett var dermed eneste aktuelle hjemmel den gangen. Men Husabø mener man ikke kunne legge nødrett til grunn for ransakingene, noe utvalget støtter.

ULOVLIG ERVERVET: Arne Treholts notater fra Forsvarets høyskole ble avfotografert under ulovlig ransaking. Foto: POT
ULOVLIG ERVERVET: Arne Treholts notater fra Forsvarets høyskole ble avfotografert under ulovlig ransaking. Foto: POT Vis mer

- Treholt eller familiemedlemmer eller naboer skulle vært opplyst om det om disse ransakingene skulle vært lovlige. Den gangen hadde man langt færre metoder enn i dag. Nødrett er et meget snevert unntak som gjør at man kan gå utover lovverket i meget spesielle tilfeller, men det har vi ikke funnet å kunne legge til grunn i denne saken sier utvalgets medlem Wenche Elizabeth Arntzen.

På 70- og 80-tallet manglet det hjemler for en rekke overvåkningsmetoder. Da dette ble gjort til et rettslig spørsmål på 90-tallet ble det gitt nødvendige hjemler. Hemmelig ransaking er for eksempel tillatt i dag, men hovedregelen er fortsatt at den det gjelder skal få beskjed.

At bevisene er fremskaffet på ulovlig vis, har ingen betydning for retten til å fremlegge dem. Det er tillatt i Norge å fremlegge ulovlige ervervede bevis.

Overvåket kontinuerlig Utvalget har avhørt 24 vitner og gransket POT og departementenes arkiver. Mye av POTs skriftlige notater er blitt makulert, noe som gjør det vanskelig å komme helt til bunns i saken.

Toppledelsen i POT var involvert i operasjonen i starten og JD bevilget penger til teknisk utstyr til bruk i leiligheten, men EOS har ikke klart å finne ut om departementet og riksadvokaten hadde kjennskap til den samlede metodebruken i saken. Det fremgår at daværende justisministrene Inger Louise Valle og Mona Røkke var godt informert om saken.

ULOVLIG: Kari Storækres fullmakt til å møte i husleieretten tok de også bilde av under en ulovlig ransaking. Foto: POT
ULOVLIG: Kari Storækres fullmakt til å møte i husleieretten tok de også bilde av under en ulovlig ransaking. Foto: POT Vis mer

- Flere hovedpersoner er døde og det er lite skriftlig materiale fra perioden. Om det var fordi man i sin allminnelighet hadde en sterk «need to know»-tone (red. anm: praksisen med at politisk ledelse ser bort) eller om det var mindre skriftlighet i dag, det vet vi ikke, sier utvalgsleder Helga Hernes.

Ørnulf Tofte, som var etterforskningsleder i POT under Treholtsaken, ønsker ikke å kommentere saken overfor Dagbladet.


FANT MØTEDATO I ALMANAKKEN: Treholt møtte KGBs Titov og Lopatin i Wien august 1983, og POT overvåket møte. Møtedatoen fant de etter ransaking i leiligheten hans. 
Foto: PST / SCANPIX
FANT MØTEDATO I ALMANAKKEN: Treholt møtte KGBs Titov og Lopatin i Wien august 1983, og POT overvåket møte. Møtedatoen fant de etter ransaking i leiligheten hans. Foto: PST / SCANPIX Vis mer
BLE OVERVÅKET PÅ KJØKKENET OG SOVEROMMET: Arne Treholts daværende kone Kari Storækres svigerforeldre ble også overvåket. 
Foto: Erik Berglund
BLE OVERVÅKET PÅ KJØKKENET OG SOVEROMMET: Arne Treholts daværende kone Kari Storækres svigerforeldre ble også overvåket. Foto: Erik Berglund Vis mer