Bompenger

- Dette blir helt rart av Dagbladet

Bård Hoksrud (Frp) står fast på at man kan bruke 100 milliarder av Oljefondet til å slette bompengegjeld i Norge. Selv om regjeringen vil forby det samme fondet å investere i Norge.

BOMPENGEBONANZA: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) lovte at alle bomstasjoner skulle være borte med Frp i regjering. I stedet betaler nå nordmenn mer enn noensinne. Nå ønsker Frp å fjerne alle sammen ved å ta penger fra Oljefondet. Foto: Vidar Ruud, ANB / ALL OVER PRESS
BOMPENGEBONANZA: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) lovte at alle bomstasjoner skulle være borte med Frp i regjering. I stedet betaler nå nordmenn mer enn noensinne. Nå ønsker Frp å fjerne alle sammen ved å ta penger fra Oljefondet. Foto: Vidar Ruud, ANB / ALL OVER PRESSVis mer

- Regjeringen vil forby Oljefondet å investere i Norge, samtidig som Frp vil bruke 100 milliarder fra fondet på å slette bompengegjeld. «Fullt mulig å få det til», sier du til Klassekampen?

- Dette er helt feil. Vi tar i dag ut penger fra Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) og bruker det i Norge over statsbudsjettet. I år er det om lag 230 milliarder kroner. Det har vært praksis og enighet om at Oljefondet ikke investerer i enkeltselskaper, eiendom eller liknende i Norge, siden vi har Folketrygdfondet som gjør det. Forslaget fra regjeringen er bare at man lovfester slik det har vært praktisert.

- Det landsmøteresolusjonen til Fremskrittspartiet gikk ut på var å ta 100 milliarder ut av Oljefondet og bruke det til å slette bompengegjeld og fjerne framtidige utgifter. Da er det ikke Oljefondet som investerer, men staten som bruker pengene, på samme måte som den vanlige oljepengebruken hvert år over statsbudsjettet.

- Ser du at det virker litt selvmotsigende?

- Jeg skjønner at det virker rart slik det ble framstilt. De fleste er ikke klar over at Statens pensjonsfond utland skal være i utlandet og Folketrygdfondet skal investere i Norge og Norden. Når dette ikke kommer bedre fram, så skjønner jeg at folk kan misforstå.

- Det er ikke noe problem å investere i infrastruktur, men da må man ta penger ut av fondet. Det gjør vi jo hvert eneste år og bruker det i statsbudsjettet, dette er ikke noe nytt. Oljefondet kan imidlertid ikke på egen hånd investere i norske selskaper, eller gå inn og slette bompengegjelden. Slik har det aldri vært.

- Men det vil jo være en ekstraordinær bruk av Oljefondet?

- Det finnes muligheter, men ofte blir det en diskusjon om handlingsregelen. Frp har ikke akkurat vært imot å kunne bruke mer oljepenger inn i statsbudsjettet.

- Blir ikke det å investere fra Oljefondet i Norge?

- Det er der Dagbladet bommer, dette blir sauset sammen. Det er ikke noe problem å ta penger ut av fondet og investere. Det er selve fondet som ikke kan investere i Norge. Vi lovfester nå bare det som har vært måten man har gjort det på hele tiden.

- Dette er et sitat jeg ga til Klassekampen på spørsmål om man kan betale ned bompengegjeld ved å ta ut penger fra Oljefondet, slik Fremskrittspartiet har vedtatt på landsmøtet, selv etter lovendringen om at Oljefondet ikke kan investere i Norge. Ja, det kan man - ved å ta pengene ut av fondet. Dette blir helt rart av Dagbladet.

- Vi må snakke litt om bompenger. Du gikk ganske høyt på banen før 2013-valget og lovet at alle bomstasjonene skulle rives. Hvordan går det?

- Frp har et annet utgangspunkt enn de andre politiske partiene, derfor har vi inngått kompromisser. Men nå opplever jeg at hele det politiske Norge har skjønt det Frp har sagt i alle år. Bompenger er usosialt og et stort inngrep i vanlige folks økonomi. Så vil jeg advare mot Arbeiderpartiets forslag om veiprising, det burde folk være kjempebekymret for. Det vil gjøre det lett for politikere å skru opp satsene i framtida, det er same shit new wrapping.

- Nasjonal transportplan er på over 1000 milliarder. Kunne dere ikke bygget litt mindre motorvei og heller prioritert å fjerne bompengene?

- Det er et kjempebehov for å bygge veier og infrastruktur i Norge. Veibygging har vært forsømt i flere tiår, så vi må investere mye i vei, også med tanke på næringslivet. Men vi i Frp ønsker å gjøre det uten å ta inn bompenger fra folk.