Dette er arsenikk

100 milligram arsenikk kan være dødelig for et menneske.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Arsenikk (arsentrioksid) er en rekke ulike oksider og forbindelser av grunnstoffet arsen, som finnes naturlig i jordsmonnet. Arsenikk er fire ganger giftigere enn kvikksølv, og giften ble først beskrevet i år 1250.

  • 100- 125 mg arsenikk regnes som en dødelig dose for mennesker. Forgiftningen kan være akutt eller kronisk. Mennesker kan bli arsenikkforgiftet ved å spise giften, ved innånding eller ved hudkontakt med giften.

  • Arsenikkforgiftning kan gi en rekke symptomer. Smerter, magebesvær og diaré, nyresvikt, hodepine, svimmelhet, muskelkramper og pustevansker. Også hjertet, nervesystemet og huden kan bli angrepet. Lengre tids arsenikkforgiftning øker også faren for ulike kreftformer, som hudkreft og lungekreft

Kilder: Giftinformasjonssentralen, Verdens Helseorganisasjon, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA