«Pasientene sitter ofte i stolene sine med avf og urin. Lukten er ikke til å unngå.»

«To beboere slåss. Den ene beboeren satt over den andre med en jernstang og prøvde å kvele ham. Jeg ringte sykepleier umiddelbart som kom fort og vi greide å skille dem.»

«Dement beboer med bruddskade som er engstelig, forvirret og gir uttrykk for at hun ikke vil være alene. Pga lite personale får hun for lite tilsyn.»

Dette er avvikene

Dagbladet har gjennomgått over 10 000 avvik på sykehjemmene i Oslo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

Meldingene over er skrevet av ansatte i eldreomsorgen i Oslo.

Hver dag rapporterer de om uønskede hendelser som skjer når de er på jobb.

Dagbladet har gått gjennom over 10.000 slike avviksmeldinger på Oslos sykehjem fra første halvår 2016 og første halvår 2018.

Gjennomgangen viser at de ansatte ofte er fortvilet:

Fortvilet over at de ikke får gjort jobben sin slik de skulle ønske.

Over at alvorlig syke pasienter ikke får medisinen de trenger til riktig tid.

Over at beboerne blir liggende i sengene sine fordi ingen har tid til å hjelpe dem opp.

«Pga. sykdom blant personalet og beskjed om at man ikke skal leie inn ved sykdom, så ble jeg alene på gruppen med ansvar for 7 demente pasienter alene. Jeg fikk ikke fulgt opp pasientene slik man bør og jeg rakk ikke å gjøre alle arbeidsoppgavene mine.»

Meldingene viser at de ansatte på sykehjemmene i Oslo oftest melder fra om legemiddelavvik (se faktaboks). Dette omfatter både feilmedisinering/manglende medisinering og annen svikt i medisinrutiner (se faktaboks).

Svikt knyttet til stell og hygiene er den tredje største posten. Sykehjemsetatens direktør for kvalitet og utvikling, Anne-Kristin Bjerga Bjåen , mener det også er størst sjanse for svikt på dette området.

Mangelfull journalføring er også utbredt.

«Beboer falt på avdelingen 08.02.18 og pådro seg hoftebrudd. Hun døde kort tid etter operasjonen (...). Det er dokumentert under 2 ulike tiltak at hun skal bruke hoftebeskyttere da hun hadde kjent falltendens (...). Den 08.02 hadde hun ikke på seg disse. Det er ikke dokumentert noen årsak til dette i Gerica (journalsystemet, red.anm.).»

Kartleggingen vitner også om stressende arbeidsdager, høyt arbeidspress og at tiden ikke strekker til:

«Alene på nattevakt med 28 pasienter og ingen mellomvakt som har ansvar for å hjelpe til. Med en del tunge pasienter er det tungt å skifte på alle alene.»

Like under sju prosent av avvikene er direkte knyttet bemanningen på sykehjemmene. Innholdet den totale mengden avvik tyder likevel på at mange hendelser kunne vært unngått dersom det hadde vært flere ansatte med bedre tid til stede:

«Pasienten har ikke fått dusj på dagen etter dagvaktens rapport. Det lukt sterkt urin på pasientens rom. Det viser seg at det er gammel urin dyne, to puter, alt. Dette ble kastet til vask (...) Vaske pasienten grundig som lå full i avføring»

På spørsmål om avvikene vitner om dårlig bemanning på sykehjemmene, svarer Henrik Mevold, direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten, at det har vært en nylig bemanningsøkning på 110 nye årsverk ved de kommunale sykehjemmene.

- Det er også et sterkt fokus på å øke nærværet. Det er nå hver eneste dag 165 flere medarbeidere på jobb sammenlignet med 2013 kun som følge av redusert sykefravær. Vi har også innført en ny organisasjonsmodell som gir mer kompetanse ut i avdelingene gjennom ansettelse av kvalitetssjefer og fagsykepleiere på postene, sier han.

Dagbladet har vært i kontakt med en rekke aktører i eldreomsorgen den siste tida. Ansatte sier ofte at de ikke har tid til å skrive avvik fordi de har for mye annet å gjøre. Noen sier at de ikke tror at avviksrapporteringen fører til bedring.

I 2016, fra januar til juni, ble meldt fra om 5450 avvik fordelt på 41 sykehjem og helsehus, mens det i første halvår 2018 ble det ført 4887 avvik på 44 sykehjem og helsehus.

Færre alvorlige hendelser

Andelen avvik med høy alvorlighetsgrad har gått ned med 15 prosent fra 2016 til 2018.

Én årsak kan være at legemiddelavvik føres annerledes nå:

Tidligere var det vedtatt at alle legemiddelavvik skulle meldes med høy alvorlighetsgrad, men fra og med 2016 ble dette endret, slik at legemiddelavvik også kunne meldes med middels og lav alvorlighetsgrad.

En annen årsak til nedgangen i legemiddelavvik med høy alvorlighetsgrad, kan være at det er innført såkalt multidose (maskinell pakking av legemidler i poser, red.anm).

I tillegg opplyser Sykehjemsetaten, ved direktør for kvalitet og utvikling Anne-Kristin Bjerga Bjåen, at det er satt inn en rekke tiltak for å hindre denne typen avvik. Det er blant annet egen farmasøyt i Sykehjemsetaten, som følger opp medisinbruk og avvik, det lages en årlig risikovurdering og prosedyrene for legemiddelhåndtering revideres årlig.

Tall fra 2014, viste at sykehjemsbeboere i Oslo i snitt brukte 7,5 ulike legemidler fast.

Legemiddelavvik har totalt sett gått opp (alle alvorlighetsgrader) fra 1169 meldte avvik i første halvår i 2016 til 1366 avvik i første halvår av 2018.

Slik har vi jobbet med avvikene:

Dagbladet har gått gjennom i overkant av 10 300 avvik i eldreomsorgen i Oslo i første halvår 2016 og 2018. Disse har vi delt inn i 18 ulike kategorier. Kategoriene sier noe om hvilket type avvik den ansatte har rapportert om. Grafene over avviksmeldingene viser bare de største kategoriene.

Dagbladet har registrert noen avvik under flere kategorier, for eksempel både som medisin- og journalavvik. Et eksempel på dette er når ansatte skriver at en pasient har blitt feilmedisinert som følge av at journalen ikke ble oppdatert etter forrige legesjekk.

I kategorien «feilmedisinering» har vi tatt med avvik der en beboer har fått feil medisin, medisin på feil tidspunkt og/eller når pasienten ikke har fått medisinen den skulle hatt. «Svikt i medisinrutiner» betyr blant annet at pasienten står oppført med feil medikament/dosering av medisiner, at sykehjemmet har for få/feil medikamenter ut fra behov og avvik knyttet til medikamentsvinn.

Fordi systemet er basert på selvrapportering, har statistikkgrunnlaget svakheter. Kommunale og private sykehjem bruker dessuten ulike alvorlighetsgrader når de rapporterer om avvik. Dagbladet har samlet alle avvikene i de tre hovedkategoriene «høy», «middels» og «lav» alvorlighetsgrad, basert på hva sykehjemmet selv har rapportert om.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer