TERRORDØMT Sawad Sadek Saeed Bujak ble i dag dømt til fengsel i 3 år og seks måneder. Her sammen med sin advokat Arvid Sjødin i Oslo Tinghus i dag. Den antatte hovedmannen Mikael Davud ønsket ikke å la seg fotografere da han ankom Oslo tingrett i dag. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
TERRORDØMT Sawad Sadek Saeed Bujak ble i dag dømt til fengsel i 3 år og seks måneder. Her sammen med sin advokat Arvid Sjødin i Oslo Tinghus i dag. Den antatte hovedmannen Mikael Davud ønsket ikke å la seg fotografere da han ankom Oslo tingrett i dag. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Dette er de dømt for

- Retten finner det bevist at bomba Davud kunne fremstille ville ha vært kraftig nok til at liv kunne gått tapt, sier tingrettsdommer Svarteberg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Den antatte hovedmannen Mikael Davud ble i Oslo tingrett dømt til sju års fengsel, mens Bujak ble dømt til å sone tre år og seks måneder for inngått terrorforbund. Den tredje tiltalte i saken, David Jakobsen, ble dømt til fire måneders fengsel for innkjøp av stoffet hydrogenperoksid som kan brukes til å lage en bombe.

Dette er første gang at norsk rettsvesen dømmer noen for terrorplanlegging.

Retten fant det ikke naturlig å legge seg på linje med danske saker om terrorplanlegging, da de mener lovverket ikke gir de samme rammene som i Norge. De viser derfor til en ranssak og andre forberedelsessaker i norsk rett for straffeutmålingen.

Fikk sprengstoffopplæring av al-Qaida Mikael Davud (40) er dømt til syv års fengsel blant annet for brudd på Straffelovens paragraf 147a tredje ledd; «for å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling...»

I dommen heter det at Davud «planla å skaffe seg minst 10 liter med 30% Hydrogenperoksid, og at han med det kunne lage sprengstoff til en hovedladning på minst 5,3 kilo TNT.»

- Retten finner det bevist at bomba Davud kunne fremstille ville ha vært kraftig nok til at liv kunne gått tatt, sa tingrettsdommer Oddmund Svarteberg i retten.

Politiet har beslaglagt en Epson mp4-spiller tilhørende Mikael Davud. Davud har forklart at han har brukt mp4-spilleren til å høre på Koranen, og at den ikke var koblet til en PC. Retten finner det bevist at det fantes sprengstoffmanualer, bilder av soldater og våpen og spor til al-Qaida på spilleren.

Dommer Svarteberg sa i retten at Davud fikk sprengstoffopplæring av folk som enten var med i al-Qaida, eller hadde fått kunnskapen av al-Qaida. Dette lå også bak Davuds rolle som hovedmann, ifølge dommen.

Retten finner det også bevist at Davud hadde e-postkontakt med folk i Peshawar, som var tilknyttet al-Qaida.

- Hjalp Davud Shawan Sadek Saeed Bujak (39) er dømt til fengsel i 3 år og seks måneder blant annet for brudd på Straffelovens paragraf 147a tredje ledd; «for å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling...»

Davud har fått lengre straff enn Bujak fordi han ifølge dommen anses som hovedmannen bak terrorplanene.

Ifølge domspapirene skal Bujak ha hjulpet Davud med å forberede den planlagte terrorhandlingen. Bujak har nektet for at han visste noe om Davuds kontakt med al-Qaida, men har sagt at han skjønte at det var Jyllandspostens lokaler som var målet for den planlagte terroren. Retten finner at Bujaks rolle i planleggingen isolert sett kvalifiserer til straff.

Bujak har ikke erkjent straffeskyld i forhold til noe av det han er tiltalt for, men i dommen heter det at Bujaks politiforklaringer har ført til at retten har hatt et sikrere grunnlag for sin vurdering av saken.

David Jakobsen (33) frikjennes for de mest alvorlige forholdene, men dømmes til fire måneders fengsel for brudd på straffelovens paragraf 161 (første ledd bokstav b) for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha anskaffet eller oppbevart særlig utstyr for å tilvirke sprengstoff, i hensikt å begå en forbrytelse, eller for å ha medvirket til dette.

Jakobsen har allerede sonet den fire måneder lange straffen under varetektsperioden.

Sprik i forklaringene Da saken gikk for retten før jul, ba aktor om elleve års fengsel for Mikael Davud, og fem års fengsel for Sawad Sadek Saeed Bujak og David Jakobsen.

Alle de tre var tiltalt for planlegging av terrorhandling i Danmark. Mål i Norge var ikke med i tiltalen. De var også tiltalt for å ha skaffet ingredienser til å lage en bombe.

Det var store sprik i forklaringene til de tre tiltalte. Davud har forklart at han alene hadde til hensikt å sprenge den kinesiske ambassaden i Oslo. Bujak på sin side forklarte at Jyllands-Posten i Danmark var målet. Jakobsen kjøpte blant annet inn hydrogenperoksid og annet materiale for Davud, som kunne brukes til å lage bomber.

Terrorforbund med al-Qaida I konklusjonen i dommen om terrorforbund heter det:

«Retten finner det bevist ut over tvil at Davud og Bujak med viten og vilje inngikk forbund om å utføre et bombeattentat mot en bygning med en bombe som var så kraftig at de forsto at menneskeliv lett kunne gå tapt, og at eiendom lett kunne bli ødelagt. Og at de begge så det i alle fall som som mest trolig at attentatet de forberedte, ville komme til å skape alvorlig frykt i befolkningen. De blir begge derfor domfelte (...) for å ha inngått terrorforbund med hverandre».

Det var lite reaksjon å lese i ansiktene til Davud og Bujak da straffeutmålingen ble lest opp. Begge sitter med hodetelefoner og får oversatt dommen. Retten mener terrorplanleggingen bærer preg av profesjonalitet og viser spesielt til kontakten Davud har hatt med personer i terrornettverket al-Qaida.

FORSVARER Arild Humlen under domsavsigelsen i saken mot terrortiltalte Mikael Davud. Hans klient som i dommen anses som hovedmannen bak terrorforbundet, ble dømt til sju års fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix
FORSVARER Arild Humlen under domsavsigelsen i saken mot terrortiltalte Mikael Davud. Hans klient som i dommen anses som hovedmannen bak terrorforbundet, ble dømt til sju års fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix Vis mer