- UAKSEPTABELT: Ullevål sykehus har fått hjelp av vektere når psykotiske pasienter skal legges i belter. Arktivfoto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
- UAKSEPTABELT: Ullevål sykehus har fått hjelp av vektere når psykotiske pasienter skal legges i belter. Arktivfoto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

- Dette er fullstendig uakseptabelt

Ullevål sykehus har brukt vektere til å legge psykiatriske pasienter i belter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ullevål sykehus har fått hjelp av vektere når psykotiske pasienter skal legges i belter.

- Fullstendig uakseptabelt, mener Mental Helse.

Vekterne er ikke utdannet helsepersonell. Akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål har likevel valgt å benytte seg av dem til å beltelegge psykotiske og muskuløse pasienter ved enkelte anledninger.

- Det skjer utrolig sjelden hos oss, kanskje én gang i året. Det er snakk om rene nødssituasjoner når vårt personale ikke mestrer situasjonen, sier avdelingsoverlege Ole Steen ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus til NTB.

Bruker som medhjelpere Sykehuset mener sikkerhetspersonell kan anses som helsepersonell når de deltar i helsehjelpen. Det viser til helsepersonelloven, som åpner for bruk av medhjelpere. I loven heter det at oppgaver kan overlates til andre hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølging som gis.

- Dette er vektere som er ansatt på sykehuset. Vi har avklart spørsmålet med juridisk avdeling, og den mener at det er anledning til å gjøre dette i en nødsituasjon, sier Steen. Han bekrefter at ledelsen ved sykehuset også er kjent med at det har forekommet.

Ifølge Steen hender det også at vektere blir tilkalt når det oppstår urolige situasjoner, uten at de griper inn.

- Det kan være slik at de står på gangen, for eksempel, sier han.

Menneskerettighetene Kontrollkommisjonen for Oslo universitetssykehus reagerer på praksisen. De mener sykehuset bryter loven og at pasientens menneskerettigheter kan ha blitt brutt.

- Bruk av beltelegging er et sterkt integritetskrenkende tiltak, og slik kontrollkommisjonen vurderer det, må rettssikkerheten for pasienter ha stor betydning, skriver kommisjonen i et brev til Helsedirektoratet.

Loven om psykisk helsevern stiller krav til bemanning og hvem som lovlig kan delta i beltelegging. Etter kommisjonens mening er ikke vektere del av denne gruppen.

- For å kunne bruke vektere som medhjelpere, forutsettes det at medhjelperne har nødvendige faglige kvalifikasjoner til å utføre oppgaven forsvarlig, skriver kommisjonens leder Liv Solveig Pettersen.

Bruk av tvangsmidler kan bare benyttes når det ikke er andre muligheter. Slike tiltak må vurderes så de ikke kommer i konflikt med forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling, påpeker kommisjonen.

- Uakseptabelt Mental Helse reagerer svært sterkt på at vektere er brukt i psykiatrien. Generalsekretær Bjørn Lydersen har aldri tidligere hørt om slike tilfeller.

- Dette er fullstendig, fullstendig uakseptabelt. Er det i det hele tatt lovlig? Disse vekterne har ikke noe arbeidsforhold i helsetjenesten, så hvem står ansvarlig til sjuende og sist? spør Lydersen.

Han er opptatt av at en gruppe syke og meget sårbare pasienter skal møtes med verdighet. Det å bruke tvang er i seg selv underlagt strenge kriterier.

- Når du er på sykehus, skal du være helt trygg på at du vil bli møtt av helsepersonell - ikke av folk som har håndgripelighetserfaring. En vekter har jo ikke lov til å gripe folk på gata, så det er meget underlig at de skal kunne bruke makt i en slik situasjon, sier generalsekretæren.

Kontrollkommisjonen ved OUS ber nå Helsedirektoratet om å vurdere spørsmålet. Helsedirektoratet bekrefter at de har mottatt henvendelsen og sier svar vil bli sendt over påske.

(NTB)