- Dette er ikke dansk innvandringspolitikk

Dansk politiker på «Borgen» heller kaldt vann i blodet på Frp. Nå innrømmer Frp at de er strengere enn danskene.

CHRISTIANSBORG: Frp har brukt Danmark som modell for sin asyl- og innvandringspolitikk. Men ifølge folketingspolitiker Trine Bramsen er det få likheter. Foto: Kristian Ridder-Nielsen / Dagbladet.
CHRISTIANSBORG: Frp har brukt Danmark som modell for sin asyl- og innvandringspolitikk. Men ifølge folketingspolitiker Trine Bramsen er det få likheter. Foto: Kristian Ridder-Nielsen / Dagbladet.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vår politikk er helt i tråd med dansk politikk, hevdet Frp´s Morten Ørsal Johansen i forrige uke, og utfordret de rødgrønne på om danskene noensinne er blitt dømt for brudd på internasjonale avtaler og konvensjoner.

Men nå viser det seg at Frp´s politikk ikke er helt i tråd med dansk politikk likevel.

Leder for Utvalget for utlendinge- og integrasjonspolitikk i det danske Folketinget, Trine Bramsen fra Socialdemokraterne, har gått gjennom Frps forslag for å faktasjekke Johansens påstand.

- Flere av elementene i Fremskrittspartiets lovforslag er ikke en del av dansk lov, og vil forhåpentligvis heller aldri blir det, sier hun til Dagbladet.

Her er hennes funn:

• Frp vil forbeholde enkelte sosiale ytelser til de med norsk statsborgerskap, eventuelt andre avgrensninger.
IKKE DANSK POLITIKK. -  Sosiale ytelser tildeles alle som har lovlig oppholdstillatelse i Danmark. Men det kan være krav om at man ikke må ha mottatt ytelser innenfor en periode for å få familiegjenforening og statsborgerskap.

• Frp vil fjerne helsemessige og sosiale forhold fra §38 i utlendingsloven som grunnlag for opphold på humanitært grunnlag.
IKKE DANSK POLITIKK. - Dansk asyllovgivning vurderer asylsøkere ut i fra om de har et beskyttelsesbehov, men også på bakgrunn av helsemessige risikofaktorer.

• Frp vil at flyktninger ikke skal ha rett til familiegjenforening før de har fått permanent oppholdstillatelse - etter minst seks års botid.
IKKE DANSK POLITIKK. - I Danmark kan flyktninger godt familiegjenforenes kort tid etter at de har oppnådd asyl, særlig når det gjelder barn.

- GRENSEKONTROLL BLE AVSKAFFET: - Det var i strid med våre internasjonale avtaler, sier folketingspolitiker Trine Bramsen (S).
- GRENSEKONTROLL BLE AVSKAFFET: - Det var i strid med våre internasjonale avtaler, sier folketingspolitiker Trine Bramsen (S). Vis mer

• Frp vil at asylsøkere som har fått avslag på søknad, skal anses som ulovlige innvandrere, og flyttes til lukkede mottak.
IKKE DANSK POLITIKK. - Det er ikke tilfelle i Danmark. Man er ikke illegal utlending fordi man har fått avslag på asyl. Derimot flyttes man til et utreisesenter, hvor man venter inntil man reiser hjem frivillig eller sendes hjem. Mennesker som hjelper med å klarlegge sin identitet får mulighet til å bo utenfor asylsentrene. Her har Danmark gått motsatt vei.

• Frp vil at flyktninger skal reise tilbake til hjemlandet når grunnen til flyktningestatus er bortfalt.
IKKE DANSK POLITIKK. - Hvis man har oppnådd asyl i Danmark må man ikke reise hjem. Det kan være flyktninger som har en spesiell status og dermed skal reise hjem når forholdene endres i hjemlandet, men det gjelder ikke de som har oppnådd asyl.

• Frp vil vektlegge integreringsmessige konsekvenser og teste for norsk- og samfunnskunnskaper før oppholdstillatelse gis. Ifølge Morten Ørsal Johanen kan det gi færre somaliske innvandrere.
IKKE DANSK POLITIKK. - Vi ser ikke på nasjonalitet, men på om man kan forsørge seg selv og snakker dansk.

• Frp vil ha grensekontroll.
IKKE DANSK POLITIKK. - Den er heldigvis avskaffet, ikke minst fordi den var på kant med våre internasjonale avtaler.

• Frp vil gjøre det vanskeligere å komme inn i landet dersom man er tidligere straffet.
DETTE LIGNER DANSK POLITIKK. - Kriminalitet i vurderingen av både midlertidig og permanent oppholdstillatelse. For å få statsborgerskap kan man ikke være straffet, sier Trine Bramsen.

Morten Ørsal Johansen innrømmer nå at Frp´s politikk ikke er helt i tråd med dansk politikk likevel.

Les hele Frps forslag til endret utlendingslov her.

STRENG: Frp vil gjøre en rekke innstramminger i norsk asyl- og innvandringspolitikk. Alle de andre partiene på Stortinget er negative. Foto: Jacques Hvistendahl.
STRENG: Frp vil gjøre en rekke innstramminger i norsk asyl- og innvandringspolitikk. Alle de andre partiene på Stortinget er negative. Foto: Jacques Hvistendahl. Vis mer