- Dette er klassejuss

Høyesterettsadvokatene Tor Erling Staff og John Christian Elden mener at ingen norske fanger har fått den behandlingen Kristin Kirkemo Haukeland, Lars Grønnerud og ekteparet Per og Veronica Orderud har fått av fengselsvesenet. - Dette er forskjellsbehandling, mener de.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladets ekspertpanel

Dagbladets ekspertpanel bestående av høyesterettsadvokat TOR ERLING STAFF (69), advokat JOHN CHRISTIAN ELDEN (35), advokat MARTE SVARSTAD BRODTKORB (35) og privatetterforsker LEIF A. LIER (63) mener Orderud-saken har satt en ny standard. Her oppsummerer de norgeshistoriens mest omtalte drapssak.

Helt siden Kristin Kirkemo Haukeland, Lars Grønnerød og ekteparet Per og Veronica Orderud ble varetektsfengslet i juni 1999, har de fått særbehandling, mener to av landets fremste forsvarsadvokater.

- Ingen andre fanger har fått krisepsykiatri og muligheten for så mange besøk. Dette er helt klart klassejuss, sier Staff.

Han håper nå Orderud-saken vil forandre situasjonen i norske fengsler.

- Bare tenk på alle de som sitter varetektsfengslet og som ingen bryr seg om. De er overlatt til seg selv, sier Staff. Han mener mye av årsaken er den medieomtalen saken har fått, og at hele det norske folk er på fornavn med de dømte.

- Andre fanger blir ikke møtt med samme viljen til få dekket sine behov. Det er alltid det samme svaret: Det er ikke ressurser, sier Staff.

Også John Christian Elden reagerer på situasjonen.

- Men det er en positiv forskjellsbehandling. Det som ytes overfor de tiltalte i denne saken, burde alle fått opplevd. Mens de tiltalte i Orderud-saken har fått møte hverandre på kafé, kan andre, mindre kjente varetektsfanger vente i måneder på en vanlig framstilling, sier han.

- Den varetektsbehandlingen vi har her i landet, er umenneskelig. Er du varetektsfange, sitter du i et hull, mener Elden.

Tidligere drapsetterforsker Leif. A Lier mener at advokatene har et poeng, men mener at det blir mye fokus på fangene.

- Det er tross alt tre mennesker som er likvidert. Man må ikke bare fokusere på at de dømte har det vondt. Det er viktig å huske på at tre mennesker er likvidert, sier Lier.

  • - Hva mener dere er det mest spesielle med Orderud-saken?

Brodtkorb: - Mediekjøret har vært spesielt. Bevis har vært omtalt i avisene før de blir framlagt for juryen. Når vitnene er presentert i avisa dagen før de skal vitne, og man vet alt de har gjort og ikke gjort, er det i hvert fall grunn til å stille spørsmål om jurymedlemmene greier å ta imot vitnet på en objektiv måte.

Elden: - Jeg tror Orderud-saken har gjort publikum mer bevisst på at man kan bli dømt på indisier. Det som også har slått meg, er at bevisbyrden som er lagt fram i denne saken, i hvert fall ikke er noe svakere enn i liknende saker der ingen har reagert på at det ikke er noen konkrete bevis.

Staff: - Det spesielle er den behandlingen de tiltalte har fått. Dette er klassejuss. Ingen andre har hatt et slik opplegg rundt seg som disse fire.

  • - Har man glemt ofrene som ble skutt i kårboligen?

Lier: - Man har helt klart glemt at det er tre mennesker som rått og brutalt har blitt drept.

Elden: - Det spesielle er at nesten en hel familie er drept, og man har derfor ingen til å ivareta offerets situasjon, slik man ofte har i straffesaker.

Brodtkorb: - Fram til det ble avsagt dom, har det vært mye oppmerksomhet knyttet til de tiltalte. Etter juryens kjennelse var det imidlertid mer fokus på ofrene.

  • - Har forholdet mellom advokatene og klientene blitt for tett?

Elden: - Som advokat skal man være forsiktig med å gjøre seg til venn eller venninne med sin klient offentlig. Advokaten er en partsrepresentant, men må likevel være nøye på at han har troverdighet. Det kan bli et problem når båndene blir for tette.

Staff: - Jeg synes det er helt åpenbart at det har blitt et for nært forhold mellom enkelte av advokatene og klienten. Jeg har imidlertid ingen prinsipielle innsigelser til at man viser omsorg for en klient, slik for eksempel Heidi Ysen har gjort.

Brodtkorb: - Jeg mener at man som advokat også må være medmenneske. Vi skal ikke være psykologer, men en del av jobben er å forholde oss til den vanskelige situasjonen våre klienter er i. Samtidig vil jeg aldri karakterisere en klient som en venn eller venninne.

- Var det riktig av Per Orderuds advokater å gå mot sin klients vilje?

Staff: - Man må ikke bryte med klientens vilje. Forsvareren tar hele sjelen og makten fra klienten.

Lier: - Slik jeg ser det, var det helt riktig. Det var det beste og mest riktige forsvar han kunne ha fått.

Elden: - Det er helt klart at en forsvarsadvokat ikke kan la seg binde av klienten når det gjelder hvordan han skal prosedere saken. Advokatens oppgave er å få fram det som er tvil, og forhindre at det skjer et justismord.

  • - Ekteparet har engasjert privat etterforsker. Markerer dette en ny standard i norske straffesaker?

Lier: - De første åra i politiet trodde jeg at vi var ufeilbarlige. Det skjønner jeg nå ikke er riktig, og det er derfor viktig at man kan lete etter alternative løsninger.

Elden: - Det primære man skal gjøre som forsvarer, er å be påtalemyndigheten om å vurdere å foreta ny etterforskning. Når man kommer i en situasjon hvor politiet ikke ønsker videre etterforskning, er det naturlig med en privat etterforskning dersom klienten har ressurser til det.

Brodtkorb: - Utgangspunktet er at man skal kunne forholde seg til politiet og forvente at de er objektive, men så ser man jo i flere saker at de ikke er det.

  • - Hva er medienes rolle i denne saken?

Brodtkorb: - Dette har blitt en stor mediesak, og alle aktørene må derfor forholde seg til media. Det er ikke dermed sagt at jeg ville rådet mine klienter til å stille opp i Se og Hør.

Elden: - Mediene har vært med på å bidra til at denne saken blir løst, og på den måten har media vært viktig. Når det gjelder de tiltalte, har jeg registrert at enkelte av dem har forandret sin mediestrategi underveis, uten at jeg vil gå inn på hvor vellykket det har vært.

Staff: - Orderud-saken har fått for mye oppmerksomhet. Det har blitt etablert en helt ny tilstand, hvor ting som det tidligere ville blitt reagert på, har fått rulle videre.

  • - Juryordningen har vært omdiskutert i Norge. Hva er deres synspunkt til denne ordningen sett i lys av Orderud-saken?

Lier: - Jeg er motstander av dagens juryordning, men det er viktig med en prinsipiell diskusjon som for så vidt ikke har noe med Orderud-saken å gjøre.

Elden: - Jeg er tilhenger av juryordningen. En svakhet er imidlertid at det ikke blir gitt noen begrunnelse for juryens kjennelse. Det er noe man bør se nærmere på.

Staff: - Juryordningen er ekstremt viktig. Bytter man ut juryen, kan man like gjerne bytte ut stortingspolitikere med byråkrater. Jeg synes denne saken har vist hvor viktig godt juryarbeid er.

Engasjert av saken2: Advokatene John Christian Elden og Marte Svarstad Brodtkorb
ENGASJERT AV SAKEN1: Privatetterforsker Leif A. Lier og høyesterettsadvokat Tor Erling Staff.