-  Dette er miljøkrim

Flere Ap-veteraner går nå ut med kraftige protester mot dumpinga av giftslam i et bade- og rekreasjonsområde i indre Oslofjord.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ronald Bye, tidligere Ap-statsråd og partisekretær, kaller dumpinga av giftslam i indre Oslofjord for miljøkriminalitet.

Ingjald Ørbeck Sørheim, tidligere statssekretær hos Gro Harlem Brundtland, hevder at dumpinga «gjør indre Oslofjord til et giftlaboratorium i stor skala».

Dermed følger de opp tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen som i Dagbladet i går kom med sterk kritikk mot at slammet dumpes i indre Oslofjord i stedet for å bli fraktet til Norsk Avfallshåndterings anlegg på Langøya i Vestfold.

Dumpinga pågikk i går da lekteren 079 to ganger var ute ved dumpeplassen og tømte sin last på ca. 400-500 kubikkmeter masse.

Skeptisk

Ronald Bye begrunner sin bruk av uttrykket miljøkriminalitet slik:

-  Man dumper helsefarlig avfall midt i et friområde uten noen garanti for at det som plasseres der blir liggende i ro og ikke seinere forurenser hele Bunnefjorden og kanskje også Oslofjorden.

Bye tror ikke noe på ekspertenes forsikringer om at slammet blir liggende under rein masse.

-  Ekspertene garanterte også at det ikke skulle lekke radioaktivt avfall fra Sellafield-anlegget, og nå måles det utslipp fra Sellafield helt opp til Svalbard, sier Bye.


Han er forundret over statsminister Stoltenbergs passivitet:

-  Det jeg ikke skjønner er hvorfor ikke statsministeren griper inn. Jeg har selv sittet som statsråd i to regjeringer, Odvar Nordlis siste og Gro Harlem Brundtlands første, og vet at statsministeren kan gripe inn. Nei, jeg fatter ikke at Jens Stoltenberg ikke griper inn, sier Ronald Bye.

Ufattelig

Advokat Ingjald Ørbeck Sørheim er heller ikke nådig i sin kritikk av opplegget:


-  Dumping av giftig slam ved Malmøykalven gjør indre Oslofjord til et giftlaboratorium i full skala, sier Ap-veteranen.

Usikkerhet

Han viser til at man i denne saken har et absolutt sikkert og trygt alternativ på Langøya i Vestfold, hvor det er investert mellom 100 og 200 millioner kroner for å ta hånd om problemavfall.

-  De opprinnelige forutsetninger er endret slik at lekkasjefaren er økt, bl.a. fordi dumpinga skal foregå året rundt i hele to år, og fordi lett løselige partikler utgjør en større del av massene enn først antatt, framholder Ørbeck Sørheim.

Han minner om at Soria Moria-erklæringen bygger på føre var-prinsippet og på at tvilen skal komme naturen til gode.

PROTESTERER: Ingjald Ørbeck Sørheim.
PROTESTERER: Ronald Bye.