Dette er moms- skatte- og avgiftsendringene

Her er budsjettavtalens moms-, skatte- og avgiftsforlik.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
 • Den generelle momssatsen økes fra 23 til 24 prosent fra 1. januar.
 • Momssatsen på matvarer reduseres til 12 prosent fra 1. juli.
 • Momskompensasjonen på kjøtt fjernes.
 • Persontransport unntas fra momssystement fra 1. juli.
 • Adgangsbilletter til alpinanlegg og fornøyelsesparker unntas moms.
 • Persontransport med fly og bilferjer skal ha nullsats.
 • Sirkus faller inn under momsfritaket for kultursektoren.
 • Det innføres en skatt på aksjeutbytte på 11 prosent med et bunnfradrag på 10.000 kroner.
 • Forslaget om el-avgift på 1 øre for industrien erstattes med innføring av ordinær el-avgift på industriens forbruk av kraft til administrasjon.
 • Svovelavgiften for industrien halveres.
 • Konjunkturavgiften på 1,5 prosent på grunnlaget av lønns- og næringsinntekt endres til en konjunkturavgift på 10 prosent på næringsbygg.
 • Avskrivningssatsene for næringslivet reduseres på flere områder.
 • Investeringsavgiften fjernes med virkning fra 1. januar 2002.
 • Skattefritaket for formue blir ikke iverksatt.
 • Ligningstaksten på fast eiendom økes med 5 prosent.
 • Forslaget om redusert brennevinsavgift på 17,5 prosent nulles ut.
 • Økt el-avgift på 1 øre og tilsvarende økning i avgiftene på fyringsolje.

(NTB)