Dette er rettsvillfarelse

Hva er rettsvillfarelse, professor Carl August Fleischer?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Rettsvillfarelse er når man foretar seg noe som man tror er tillatt. Det er normal ikke straffriende å påberope seg rettsvillfarelse.

- Lovens uttrykk er at man kan frifinnes på grunn av såkalt unnskyldelig rettsvillfarelse. Dette praktiseres veldig strengt.

Jusprofessor Carl August Fleischer understreker at han ikke uttaler seg om en konkret sak, men på et generelt grunnlag.

- Dersom en person som representerer en offentlig myndighet har uttalt seg, vil det kunne være et moment, sier Fleischer.

En frifinnelse på grunn av rettsvillfarelse vil åpne dørene for samme type virksomhet.

- Dommer i lavere instanser skal ikke skape presedens. Men når en dom blir kjent gjennom massemedia kan den påvirke folks faktiske forståelse av hva som er tillatt, sier professor Fleischer til Dagbladet.