Eva Kristin Hansen:

- Dette er smertefullt

- Dette rammer Stortinget og alle som har virke her, skriver den avgåtte stortingspresidenten i sin redegjørelse.

LEIT: Det er spesielt ubehagelig fordi jeg som Stortingets øverste tillitsvalgte har et særlig ansvar for å ha orden i egne saker, skriver Eva Kristin Hansen i sin redegjørelse. Foto: Terje Bendiksby / NTB
LEIT: Det er spesielt ubehagelig fordi jeg som Stortingets øverste tillitsvalgte har et særlig ansvar for å ha orden i egne saker, skriver Eva Kristin Hansen i sin redegjørelse. Foto: Terje Bendiksby / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Eva Kristin Hansen trekker seg som stortingspresident, som følge av politiets etterforskning av pendlersakene.

Det ble torsdag kveld kjent at Oslo politidistrikt åpner etterforskning av Stortingets pendlersaker, minst seks ikke-navngitte stortingsrepresentanter, etter oppslag i mediene.

– Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen.

Hun skriver følgende i en redegjørelse som ble publisert kort tid senere:

«Vedrørende anmodning om redegjørelse fra Stortingets president

Jeg viser til brev 17. november 2021 fra Fremskrittspartiets parlamentariske leder med anmodning om at jeg redegjør i Stortinget om en del konkrete spørsmål som er stilt i brevet. Jeg oppfatter brevet som en anmodning om samtykke til at disse spørsmålene tas opp ved møtets slutt, jf. Stortingets forretningsorden § 54 annet ledd.

Jeg viser også til drøftelse av saken med samtlige parlamentariske ledere i møte i dag, 18. november 2021.

Jeg har kommet til at de spørsmål som reises i brevet, ikke egner seg for en redegjørelse i Stortingets plenum, ettersom det er nødvendig å gå inn på en rekke personlige spørsmål for å kunne besvare dem på en fullstendig måte. Jeg vil i stedet gi en skriftlig redegjørelse i brevet her, som jeg også vil offentliggjøre. Jeg oppfattet at det var bred støtte blant de parlamentariske lederne til en slik fremgangsmåte.

Jeg vil først gi en sammenhengende forklaring på hvordan den situasjonen som er adressert i spørsmålene, kunne oppstå.

Jeg vil innledningsvis fortelle min historie om hva som har skjedd rundt de spørsmålene som stilles i brevet fra parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug. For å kunne gjøre dette føler jeg et sterkt behov for å gå litt inn i private forhold og forklare ulike handlinger for å opplyse saken. Jeg har vært stortingsrepresentant siden 2005. Jeg hadde i perioden 2005-2017 stortingshybel i Oslo.

Jeg har leid den omtalte boligen i Trondheim siden 2011, etter et samlivsbrudd. Leieforholdet i Trondheim var et ordinært kontraktfestet leieforhold. Jeg har dokumentert at jeg betalte månedlig husleie hele perioden. Jeg bodde i leiligheten da jeg var i Trondheim. Den var, som det står i folkeregisterloven, en bolig jeg disponerte til privat bruk.

Før dette hadde jeg annen fast bopel i Trondheim. Jeg fikk etter samlivsbruddet en ny kjæreste. Han bodde da i en generasjonsbolig som han eide sammen med sin mor i Ski, nå Nordre Follo. Høsten 2014 kjøpte jeg meg inn i huset til min ektemann av familiære årsaker som jeg orienterte om i møte med de parlamentariske lederne. Jeg etablerte meg ikke fast i boligen i Ski. Jeg og min ektemann fortsatte å ha husholdning og bo forskjellige steder som vi også gjorde da vi ble ordentlig etablert som kjærester. Disse stedene jeg og min ektemann bodde på, var min faste og folkeregistrerte bolig i Trondheim, stortingshybelen i Oslo og min ektemanns primærbolig i Ski. Jeg har ikke leid ut noen av boligene. Jeg har hatt faste boutgifter for boligene i Trondheim og i Ski, i tillegg til mindre husholdningsutgifter på stortingshybelen som jeg har disponert vederlagsfritt.

Som stortingsrepresentanter har vi i henhold til folkeregisterloven § 5-4 anledning til å være registret i hjemkommunen mens vi er representanter:

«Medlemmer av regjeringen og Stortinget, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene og ved Statsministerens kontor registreres som bosatt i den kommunen der de hadde sitt bosted før de tiltrådte. Dette gjelder bare så lenge personen disponerer bolig til privat bruk under opphold i kommunen. Personens ektefelle og barn i felles husstand registreres bosatt samme sted, med mindre de har særlig svak tilknytning til denne boligen.»

Fordi mitt politiske virke, mine velgere og mitt verv er i Sør-Trøndelag, var det selvsagt for meg å beholde min folkeregistrerte adresse i Trondheim. I 2013 fikk jeg igjen innvilget pendlerbolig i Oslo mens leiligheten i Trondheim var mitt folkeregistrerte hjem.

Da jeg i 2014, etter at jeg giftet meg, kjøpte meg inn i min manns bolig i Nordre Follo flyttet jeg, av private årsaker, ikke fullt og helt inn der. Jeg fortsatte å oppholde meg i pendlerleiligheten og i Trondheim. Dette er grunnen til at jeg ikke var inne på tanken å melde flytting til Nordre Follo på det tidspunktet. Jeg forholdt meg til at Trondheim fortsatt var min hjemkommune, i henhold til folkeregisterloven.

I oktober 2015 ble jeg hardt skadet og måtte etter dette gjennom flere omfattende operasjoner. Det var i oktober 2015, mai 2016 og deretter desember 2016. Jeg var i perioden 2015 til august 2017 i lengre perioder sykemeldt. I disse periodene var jeg mye i Ski fordi der kunne jeg få hjelp av svigerforeldre til å mestre hverdagen. I denne tiden begynte jeg å tenke på at jeg hadde lyst til å lande livet mitt, og særlig etter en krevende valgkamp følte jeg at jeg måtte velge ett sted å slå meg til ro. Siden det ikke var aktuelt å ta med svigerforeldre opp til Trondheim, ble valget Ski.

En annen side ved dette var at jeg og min mann ville unngå den omflakkende tilværelsen vi hadde hatt til da, der vi i praksis delte tiden mellom tre bosteder. Beslutningen om å melde flytting og si opp pendlerboligen var altså motivert av dette og private forhold, og hadde ikke med noen mistanke om at jeg hadde brutt noen regler til da.

Jeg har ikke hatt noen forestilling om at jeg har brutt regler før denne uken. Først da saken kom opp tidlig i denne uken, ble jeg klar over at jeg kunne ha tatt feil. Dette er en erkjennelse jeg har mottatt med sjokk fordi jeg ikke hadde tenkt tanken på at jeg kunne ha brutt reglene. Da jeg ble valgt som stortingspresident var jeg sikker på at jeg ikke hadde egne feil av denne typen i fortiden. Derfor har jeg heller ikke følt behov for å gjøre noe med min egen sak etter at andre representanters saker har kommet frem i mediene.

Stortingets administrasjon ble varslet om denne saken mandag denne uken, da jeg selv ble klar over den. Da ble alle mulige bestrebelser satt i gang for å komme til bunns i realitetene i saken. Det innebar særlig å lete gjennom arkivene for å finne fram til fakta i saken.

Det innebar også å diskutere min fortolkning av regelverket. Jeg har hele tiden forholdt meg til regelverkets formulering om at pendlerboligordningen skal «dekke boligbehovet i Oslo for stortingsrepresentanter som under funksjonstiden er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget».

I dialogen med administrasjonen denne uken har jeg blitt kjent med at den i siden 2009 har praktisert at reglene innebærer at det ikke gis pendlerbolig dersom man disponerer bolig innenfor 40 km kjørelengde selv om man er folkeregistrert i henhold Folkeregisterlovens § 5,4 og har hatt hovedbolig på det stedet man er innvalgt fra. Denne tolkningen innebærer at folkeregistrert hjemstedsadresse før innvalg til Stortinget ikke lenger gjelder som eget selvstendig grunnlag.

Dette var jeg ikke kjent med. Jeg har trodd at jeg fulgte reglene. Jeg ser i ettertid at jeg burde gjort mer for aktivt å forsikre meg om at min forståelse av reglene var riktig. Men så vidt jeg har brakt på det rene er ikke denne tolkningsendringen blitt meddelt Stortingsrepresentantene, eller medført endring av selve regelverket og endring av daværende rapporteringsskjema om pendlerbolig til Stortinget.

Jeg erkjenner at jeg skulle ha orientert om mitt innkjøp i boligen i Nordre Follo. I dag ser jeg at det var en feilvurdering som jeg ikke kan annet enn beklage.

Skattemyndighetene er ikke koblet inn i min konkrete sak, og dermed heller ikke kontaktet. Skatterevisjonen vil på generelt grunnlag vurdere de ulike typetilfellene knyttet til pendlerbolig. I den grad revisjonen konkluderer med at noen av typetilfellene er skattepliktige, vil det gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak. Sjølsagt også min.

Vi er flere representanter som denne høsten blitt klar over at vi har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg må erkjenne at jeg dessverre er blant dem. En av oppfølgningspunktene er den gjennomgangen som nå skal gjøres av regelverket for å endre disse slik at de ikke er til å misforstå.

Et tydelig regelverk blir en viktig del av arbeidet til det eksterne utvalget som skal gjennomgå pendlerboliger. Min egne erfaringer i denne saken gjør meg enda mer motivert for å gjøre mitt for at det holdes trykk på det arbeidet, og at det følges opp på en grundig måte. Jeg støtter også at det foretas en egen ekstern gjennomgang av de konkrete sakene, også min egen.

Jeg vil beklage situasjonen som har oppstått ved at jeg skal ha feiltolket regelverket om pendlerboliger og dermed brutt regelverket. Det er spesielt ubehagelig fordi jeg som Stortingets øverste tillitsvalgte har et særlig ansvar for å ha orden i egne saker. Dette er smertefullt fordi det rammer Stortinget og alle som har virke her.

Svar på konkrete spørsmål fra spørsmålene som stilles i brevet parlamentarisk leder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet

Hva var bakgrunnen til at du oppga adressen til en hybel hos Trond Giske i Trondheim som bostedsadresse til Stortinget da du i 2014 etablerte felles bolig med din mann i Ski?

Jeg vil vise til innledningen i brevet hvor dette besvares. Jeg leide bolig av Trond Giske i Trondheim fra 2011.

Når ble du klar over at arrangementet var i strid regelverket for pendlerleiligheter som krever at en bor minst 40 km unna Stortinget for å få pendlerbolig?

Jeg ble klar over tolkningen dra 2009 av administrasjon mandag 15.11.2021 ca. kl. 22.00. Inntil da har jeg vært helt sikker og overbevist om at jeg har fulgt regelverket om pendlerboliger til punkt og prikke i perioden 2005-2017.

Bakgrunnen for at spørsmålet om pendlerbolig kom opp, var at Adresseavisen mandag 15.12.2021 kl. 14.12 stilte spørsmål om jeg hadde krav på pendlerbolig siden jeg i 2014 hadde kjøpt meg inn i min ektemanns bolig i Ski. De krevde svar fra meg om disse forholdene. Jeg ønsket da for sikkerhets skyld å få bekreftelse og verifikasjon fra Stortingets administrasjon om at jeg hadde fulgt alle regler.

Mandag 15.11.2021 kl. 19.19 fikk jeg følgende utkast fra administrasjonen om hva jeg skulle svare vedrørende min tidligere pendlerleilighet i perioden 2020:

«I retningslinjene for tildeling av pendlerbolig står det at Stortingets pendlerboliger skal dekke boligbehovet i Oslo for stortingsrepresentanter som under funksjonstiden er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget. Stortingsrepresentanter anses skattemessig bosatt i kommunen de var bosatt i før tiltredelse, så lenge representanten disponerer bolig til privat bruk under opphold i kommunen. Leie av rom oppfyller dette vilkåret.»

Mandag 15.11.2021 ca kl 22.00 fikk jeg da telefonen fra Stortingets direktør. Nå var Stortingsadministrasjonens konklusjon at jeg hadde brutt regelverket. Konklusjonen fra administrasjonen var at nå skulle disponibel bolig innenfor 4 milsgrensen også hensyntas, og at regelen om tildeling av pendlerbolig etter folkeregistering (jfr også folkeregisteringslovens §5,4) på hjemstedsadresse ikke lenger gjelder som eget selvstendig grunnlag. Stortingets direktør informerte som tidligere nevnt om at det hadde blitt gjort en tolkningsendring om dette tilbake i 2009. Dette kom selvsagt som et sjokk for meg fordi jeg har trodd at jeg har fulgt regelverket om pendlerboliger til punkt og prikke. Så vidt jeg har brakt på det rene er ikke denne tolkningsendringen blitt meddelt Stortingsrepresentantene, endring av selve regelverket, eller endring daværende rapporteringsskjema om pendlerbolig til Stortinget. Stortinget vil selvfølge spørre representantene om dette framover.

Hva var det som gjorde at du ombestemte deg og endret bostedsadressen til Ski i 2017? Var det da du ble klar over at du hadde misforstått regelverket?

Her viser jeg til svar i innledningen.

Kjente du til da du ble valgt som stortingspresident og varslet at det skal ryddes opp i stortingspolitikernes ordninger at du selv hadde brutt dette regelverket på pendlerbolig?

Nei.

Hva har du gjort etter at pendlerboligsaken sprakk i media for å rydde opp i egen sak?

Etter at jeg ble gjort kjent med at jeg har brutt regelverket for pendlerboliger i perioden 2014-2017 etter at det er gjort en tolkningsendring av regelverket tilbake i 2009, svarte jeg ut Adresseavisen tirsdag 16.11.21 kl. 15.37 om dette. Det må understrekes at jeg var på offisielt reise i Trøndelag denne dagen med mange andre gjøremål, bla. åpning av Falstadsenteret. Da saken sprakk i media om kvelden tirsdag 17.11.21 hadde jeg på forhånd orientert presidentskapet om at jeg hadde brutt regelverket om pendlerboliger i perioden 2014-2017. Stortingets administrasjon var allerede informert. I tillegg varslet jeg min parlamentariske leder om forholdet. Jeg har gitt dokumentasjon til Stortingets administrasjon med utgifter til bolig i Trondheim, samt mange medisinske dokumenter og sykemeldinger. Jeg har også informert om at hvis det kommer til en konklusjon om at jeg bør betale tilbake noe, er jeg veldig klar på at det ønsker jeg. Onsdag 18.11.21 var det et veldig medietrykk, slik at hele dagen ble brukt til å håndtere media om fakta i saken. Parallelt med dette planla jeg hvordan jeg skal orientere Stortinget om saken. Torsdag 19.11.21, kl. 08.00, ga jeg en grundig og detaljert muntlig orientering om alle forhold i saken til Presidentskapet. Jeg har videre gitt den samme muntlige orienteringen til parlamentariske ledere kl. 11.00.

Når ble Stortingets administrasjon orientert om saken?

Stortingets administrasjon ble orientert umiddelbart om saken om pendlerbolig i perioden 2014- 2017 da jeg mottok e-post fra Adresseavisen med spørsmål om brudd på pendlerboligreglementet mandag 15. november 2021 kl 14.12.

Er skattemyndighetene koblet inn i din sak? Når ble de eventuelt kontaktet?

Skattemyndighetene er ikke koblet inn i min konkrete sak, og dermed heller ikke kontaktet.

Eva Kristin Hansen

Stortingets president »

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer