-Dette er sprøyt, Storberget

Justisminister Knut Storberget anklages for ikke å fortelle hele sannheten til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

REDEGJØR OM KOMMISJONS-BRÅKET: Justisminister Knut Storbergets svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen slaktes. Foto: Katarina Theis-Haugan / SCANPIX
REDEGJØR OM KOMMISJONS-BRÅKET: Justisminister Knut Storbergets svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen slaktes. Foto: Katarina Theis-Haugan / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||(Dagbladet.no): I dag tidlig la justisminister Knut Storberget fram gode nyheter på en pressekonferanse om DNA-reformen.

Samtidig slaktes hans redegjørelse til kontroll- og konstitusjonskomiteen om den såkalte kommisjons-saken.

I redegjørelsen skamroser Storberget nylig avgått leder av Rettsmedisinsk kommisjon, Randi Rosenqvist.

Men smigeren fører ikke fram. Rosenqvist mener statsrådens redegjørelse til kontrollorganet preges av utelatelser og bortforklaringer.

- Storberget legger ikke fram hele historien, sier Rosenqvist til Dagbladet.no.

Bekymrings- meldinger
Mandag mottok kontroll- og konstitusjonskomitéen Storbergets redegjørelse for påstandene om at justisdepartementet har vingeklippet Rettsmedisinsk kommisjon, en sentral aktør innen norsk rettssikkerhet.

Bakgrunnen er to bekymringsbrev fra henholdsvis kommisjonens nylig avgåtte leder, Randi Rosenqvist, og leder av kommisjonens rettspsykiatriske gruppe, Synne Sørheim.

Sørheim ble før påske tilbudt å overta som leder. Hun takket nei da hun oppfattet at departementet ønsket å gi den nye lederen munnkurv.

Kommisjonen skulle benytte departementets mediarådgiver og slutte å sette Storberget i offentlig forlegenhet.

Dessuten skulle lederstillingen begrenses markant i volum, samt omgjøres fra fast stilling til et verv uten sosiale goder.

Diktatene kom angivelig fra «politisk ledelse».

Sørheim takket derfor nei til jobbtilbudet, og skrev bekymringsmeldingen der hun hevdet at kommisjonens uavhengighet var truet.

- Kommisjonen svekket
Etter flere oppklaringsmøter med departementet - hvorav et møte med blant andre statssekretær Astrid Aas-Hansen mandag 30. mars - oppfattet kommisjonsleder Rosenqvist at floken ville løses:

Departementet skulle tilby Sørheim et verv tilsvarende 60 prosent årsverk, med sykeforsikring og mulighet til å skrive nødvendige ekstratimer.

Etter først å ha vært negativ, fordi løsningen framsto uklar, takket Sørheim ja til løsningen neste dag.

Det gjorde hun i to mailer til en avdelingsdirektør og en underdirektør i justisdepartementet henholdsvis 31. mars og 2. april.

Men 2. april oppnevnte justisdepartementet likevel en annen person til kommisjonens nye leder, nemlig Tarjei Rygnestad, professor og lege Trondheim, samt leder av kommisjonens toksikologisk gruppe.

Rygnestad ikke bare aksepterte men hadde som premiss at han ikke kunne jobbe som kommisjonsleder mer enn rundt 30 prosent årsverk.

Rosenqvist hevder i sitt bekymringsbrev at departementet vesentlig har svekket kommisjonens evne til å trekke generelle erfaringer, avdekke systemfeil og utøve offentlig kritikk.

- Leste ikke e-posten
Overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen avviser Storberget at en brysom Sørheim ble dumpet som lederkandidat.

Han sier indirekte at departementets folk rett og slett ikke hadde lest e-postene hvor hun takket ja til de nye betingelsene.

"Både direktøren og saksbehandlere var fraværende i denne perioden. E-postene er ikke fulgt opp med brev eller telefoner," skriver Storberget.

Han legger til at departementet anså seg nødt til å ansette en kommisjonsleder i løpet av de travle dagene før påske, siden Rosenqvist gikk av 1. april.

-Sprøyt
-Dette er sprøyt, sier Randi Rosenqvist. - Hvorfor Storberget skriver dette, vet jeg ikke. Det er vel et forsøk på å forklare det departementet har gjort.

Men jeg finner det vanskelig å tro at han tror på det han selv skriver.

Rosenqvist heller til at departementet valgte å skygge unna Sørheim, etter hennes bekymringsmelding.

-Uansett om justisdepartementet ikke mottok mailene fra Sørheim og meg, så hadde ingen av oss kontaktet departementet og sagt hun ikke var interessert.

Mandag ettermiddag 30. mars var det enighet om at hun skulle tilbys en bedre avtale. Om departementet ikke hørte fra henne neste dag, er jo ikke det det samme som at hun ikke er interessert.

Sørheim var tilgjengelig på telefon hele perioden. Og 1. april møtte hun opp på justissekretariatets kontor i departementet. Hun hadde sagt fra at hun da kunne ha et møte om lederstillingen.

Men da hadde ikke den aktuelle direktøren tid til å snakke med henne, sier Rosenqvist.
Dagen etter ble professor Rygnestad i Trondheim oppnevnt som kommisjonsleder.

-Skyldes sykdom
Allerede i juni i fjor la Rosenqvist fram en utredning om kommisjonens videre vei. I fjor høst foreslo hun Sørheim som etterfølger. Likevel drøyde det fem måneder før Sørheim fikk tilbudet, under to uker før tiltredelse.

Forsinkelsen skyldtes i følge Storberget blant annet sykdom. Rosenqvist mener det ikke hadde spilt noen som helst rolle om oppnevningen var blitt utsatt ytterligere noen dager.

-Fra jeg la fra min utredning i juni fjor, hadde departementet åtte-ni måneder på å si i fra om at de ønsket en annen type kommisjonsledelse.

Ønsket de det, burde de laget en plan og en konsekvensanalyse, som de kunne lagt fram for Sørheim. Det er aldri blitt skrevet noe sted at lederstillingen skulle begrenses. Det er noe vi måtte hale ut av departementet helt på tampen, sier Rosenqvist.

-Unngår hovedspørsmål
Storberget bedyrer overfor kontroll- og konstitusjonskomiteen at Rettsmedisinsk kommisjon "skal være en faglig uavhengig kommisjon som er av vesentlig betydning for rettssikkerheten i straffesaker".
 Den skal på "ingen måte" vingeklippes.

"Tvert i mot har vi behov for en kommisjon som har mot og kraft til å være uenig og si tydelig fra," skriver justisministeren.

Rosenqvist og Sørheim mener imidlertid at ministeren unngår et helt sentralt spørsmål:
- Storberget har ennå ikke svart på hvorfor han ønsker å begrense lederstillingen. Han sier bare at kommisjonen ikke skal vingeklippes. Men han har jo åpenbart ment å overføre oppgaver fra rettsmedisineren til departementsansatte jurister.

 Dette oppfatter vi som en villet reduksjon av den rettsmedisinske kompetanse og innflytelse, sier Rosenqvist.

Men Storberget skriver til kontroll- og konstitusjonskomiteen: "Jeg vil presisere at det på ingen måte har vært på tale å gi ny leder dårligere økonomiske vilkår enn den avtroppende. "

-Det er det jo defintivt det motsatte han gjør. Dette blir en omskriving av virkeligheten, sier Rosenqvist.
Sørheim mener Storberget heller ikke svarer på "hvilke omkostninger det vil ha at kommisjonen nå vil ha en leder i kun 30 prosent stilling".

- Hvilke oppgaver som skal bortfalle, berører han ikke, sier Sørheim.

- Sist men ikke minst, berører han ikke hvorfor departementet reiste og stresset temaet om kommisjonens forhold til pressen, sier Sørheim.

-Utelatelse
Storberget har i svaret til Stortinget offentliggjort en rekke mailer fra og til Sørheim.

Men han har, påpeker Sørheim, unnlatt å legge ved én mail, hvor hun like etter et møte med departementet referer til det kontroversielle ønsket å begrense ledervervet.

"Det er derfor ikke helt enkelt å få tak i begrunnelsen for at man likevel ser for seg at arbeidet skal gjøres i et 50 % verv. Det er, som nevnt i møtet, vanskelig å se at dette skal kunne gjøres med fullgod kvalitet på halve tiden av det som til nå har vært nødvendig tidsbruk."

- Storberget forsøker å få det til å se ut som om Sørheim var urimelig krevende når det gjaldt kroner og øre. Det er helt feil. Hun var opptatt av å ha rammer til å gjøre en fullgod jobb, sier Rosenqvist.

-Hvordan brukes pengene?
Stortinget har i årets budsjett satt av 3,7 millioner kroner til kommisjonslederstillingen og kommisjonens sekretariat.

Selv om Storberget styrker juristbiten i sekretariatet, er det i følge Rosenqvist rikelig med midler til en kommisjonsleder i full stilling. Hun spør seg derfor på hvilken måte de 3,7 millionene er tenkt brukt.

VANSKELIG Å TRO:  -Jeg finner det vanskelig å tro at Storberget tror på det han selv skriver, sier eks-kommisjonsleder Randi Rosenqvist. Foto: Jørn H. Moen
VANSKELIG Å TRO: -Jeg finner det vanskelig å tro at Storberget tror på det han selv skriver, sier eks-kommisjonsleder Randi Rosenqvist. Foto: Jørn H. Moen Vis mer