Dette er sykdoms-symptomene

Dette er det helseundersøkelsen av NSB BA identifiserer som symptomer på «svak» helse i NSB.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

  • Ingen klar visjon for selskapet:
«Visjonen gir lite retning og det er uklart om den inneholder en måldualisme eller ikke. De strategiske mål er ikke samordnet på tvers. Det mangler strategier for hver av de fem målområder og en felles overbyggende forretningside og - strategi for transportselskapet NSB.»

  • Dårlig planlegging:
«Planlegging og beslutninger har foregått på et ufullstendig grunnlag. Det oppleves at det har vært sviktende lojalitet til vedtak.»

  • Glemte å kjøre tog:
«Fokus i den sentrale ledelsen på basisfaktorene ble ikke opprettholdt over en tilstrekkelig lang periode. Arbeidet med å få basisfaktorene opp på ønsket nivå ble ikke koordinert.»

  • Forvirrende desentralisering:
«Mangelfull samhandling og koordinering spesielt innen persontrafikkproduktene har ført til at driften oppleves fragmentert og ikke tilstrekkelig koordinert i forhold til kundene.»

  • Dårlig korttidsminne:
«NSB BA lærer ikke av sine erfaringer.»

  • Kompetanse?:
«Det er ikke en samlet oversikt over behovet for kompetanse på noen av de fem strategiske målområder. Kompetanse knyttet til trafikksikkerhet og teknisk vedlikehold er definert som kritisk og blir løpende registrert(...) Kompetansestyringssystemet kan bygges ut til å omfatte registrering av krav og behov for andre kompetanseområder som vurderes som spesielt kritiske for virksomheten.»

  • Forandring er vanskelig:
«Omstillingen har ikke vært tilstrekkelig styrt og koordinert. Kulturendring, merkevarebygging, og utskiftning av materiell har gått i parallell. Det oppleves som at for mye er satt i gang samtidig i forhold til organisasjonens ressurser.»

  • Et tøft år:
Organisasjonen har over lengre tid vært styrt av hendelser hvilket har påvirket stabiliteten. De ansatte er slitne og motivasjonen lavere enn før.

Fra den hemmeligstemplede rapporten «NSB BAs Helsetilstand innen styring og ledelse».