Dette er terrortiltalen

Hele terrortiltalen mot Bhatti ord for ord.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Statsadvokatene i Oslo setter herved (1) Arfan Qadeer Bhatti, (2) Andreas Bog Kristiansen, (3) Ibrahim Øzbabacan under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av:


1 Straffeloven §147a, 3. ledd
For å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling, i det forsettet med handlingen var å skape alvorlig frykt i en befolkning.

Grunnlaget er følgende forhold eller medvirkning til dette:
Nr.1 Bhatti og nr. 2 Kristiansen:

I tidsrommet februar 2006 til mandag 19. september 2006 i Oslo, avtalte han anslag mot USAs og/eller den israelske ambassade og/eller Det mosaiske trossamfunns synagoge i Oslo med våpen og/eller eksplosiver til tross for at tap av menneskeliv var påregnelig og/eller ønsket, med det forhold å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller medvirket til dette.


2 Straffeloven §147a, 2. ledd

For å ha truet med å begå en terrorhandling under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt i en befolkning.

Grunnlaget er følgende forhold eller medvirkning til dette:
Nr.1 Bhatti og nr. 3 Øzbabacan:
Søndag 17. september 2006 ca. kl. 02:25 i Bergstien 15 i Oslo, avfyrte han med et automatgevær minst 13 skudd mot Det mosaiske trossamfunns synagoge, hvilket etter omstendighetene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt i en befolkning, eller medvirket til dette.


3 Straffeloven §233
For å ha forsøkt å forvolde en annens død.

EN TERRORIST? Arfan Bhatti er tiltalt i norgeshistoriens første terrorsak. Foto: Tomm W. Christiansen/Dagbladet
EN TERRORIST? Arfan Bhatti er tiltalt i norgeshistoriens første terrorsak. Foto: Tomm W. Christiansen/Dagbladet Vis mer

Grunnlaget er følgende forhold eller medvirkning til dette:
Nr.1 Bhatti:
a) Tirsdag 31. januar 2006 ca. kl. 00:25 i (adressen, red anm.) i Bærum, etter å ha forsøkt å inndrive penger fra XXX uten at pengene ble betalt til ham, fikk han en for politiet ukjent person til å avfyre ca. 11 skudd med en UZI 9mm maskinpistol mot boligen til XXX hvor XXX og hans nærmeste familie befant seg. Flere av skuddene gikk gjennom veggen og inn i boligen. Han lyktes ikke i sitt forsøk da ingen ble truffet av skuddene.

(tilsvarende punkter mot alle i XXXs familie, red.anm.)

e) Fredag 1. august 2006 ca. kl. 02.00 i (adressen, red.anm.) i Asker, avfyrte han i alt 17 skudd med en Scorpion cal. 7,65 maskinpistol og en revolver eller pistol cal. 38 mot boligen til YYY som lå og sov. Flere av skuddene gikk gjennom veggen og inn i boligen. Han lyktes ikke i sitt forsøk da YYY ikke ble truffet av skuddene.


4 Straffeloven §269, nr.1
For å ha inngått forbund med noen om å forøve ran.

Grunnlaget er følgende forhold eller medvirkning til dette:
Nr.1 Bhatti og nr. 2 Kristiansen:
I tidsrommet juni 2006 til mandag 19. september 2006 i Oslo, avtalte han å begå ran av verditransport, eller medvirket til dette.


5 Straffeloven § 292

For rettsstridig å ha ødelagt, skadet, gjort ubrukelig eller forspilt en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen, i det skadeverket ansees som grovt, særlig fordi skaden er betydelig, eller skaden er øvd mot offentlig minnesmerke, samlinger eller andre gjenstander som er bestemt til alminnelig nytte eller pryd eller som for allmennheten eller en større krets har historisk, nasjonal eller religiøs verdi.

Grunnlaget er følgende forhold eller medvirkning til dette:
Nr.1 Bhatti og nr. 3 Øzbabacan:
Til tid og sted som beskrevet i post 2, forhold han seg som der beskrevet slik at Det mosaiske trossamfunns synagoge ble påført skader, eller medvirket til dette.

Dette er terrortiltalen


6 Straffeloven §227
For under særdeles skjerpende omstendigheter i ord eller handling å ha truet med en straffbar handling som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Grunnlaget er følgende forhold:
Nr.1 Bhatti

Til tid og sted som beskrevet i post 3e, avfyrte han 17 skudd med en Scorpion cal. 7,65 maskinpistol og en revolver eller pistol cal. 38 mot bopel og bil tilhørende ZZZ


7 Straffeloven §161
For i den hensikt å begå en forbrytelse, å ha anskaffet eller oppbevart skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon.

Grunnlaget er følgende forhold eller medvirkning til dette:
Nr.1 Bhatti:
I den hensikt å begå de i post 3e og 6 beskrevne forbrytelser, og/eller en annen forbrytelse, anskaffet han forut for natt til 11. august 2006 en Scorpion cal. 7,65 maskinpistol, og en revolver eller pistol cal. 38 som han oppbevarte i Oslo, eller medvirket til dette.


8 Våpenloven §33 1.ledd

For på offentlig sted å ha hatt med skytevåpen uten aktverdig grunn, og overtredelsen anses som grov, særlig i det det er lagt vekt på hva slags og hvor mange våpen overtredelsen gjelder eller om handlingen av andre grunner er av særlig farlig eller samfunnsskadelig art.

Grunnlaget er følgende forhold eller medvirkning til dette:
Nr.1 Bhatti

Til tid og sted som beskrevet i post 3e, forhold han seg som der beskrevet, eller medvirket til dette.


9 straffeloven §171, nr.1
For mot bedre vitende overfor politiet å ha anmeldt en straffbar handling som ikke var foretatt, eller forsøkt å vekke mistanke om at en straffbar handling var begått.

Grunnlaget er følgende forhold eller medvirkning til dette:
Nr.1 Bhatti
Fredag 28. juli 2006 om kvelden i Oslo, fikk han QQQ til å ringe Oslo politidistrikt på nødtelefon 112. QQQ meldte til politiet at Arfan Bhatti var på vei til Gunerius P-hus og at Bhatti hadde med seg våpen i den bilen han kjørte, til tross for at QQQ var klar over at Bhatti på dette tidspunkt ikke hadde våpen med seg, eller medvirket til dette.

Signert, Katharina Rise.