Pressekonferanse om coronasituasjonen

Dette er tiltakene

Slik blir vår nye hverdag.

NYE TILTAK: Regeringen holdt pressekonferanse om de nye nasjonale corona-tiltakene. Video: NTB. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert
LES ALT OM CORONA

Tirsdag kveld avholder regjeringen pressekonferanse om coronasituasjonen i Norge.

På forhånd var det varslet at det vil bli lagt fram strengere tiltak som folk vil merke i sin hverdag.

Du kan finne alle tiltakene listet opp nederst i saken!

- Meteren er tilbake

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la tirsdag fram tiltakene som vil gjelde i Norge for tida framover.

- Vi skulle håpe at coronasituasjonen var ferdig nå, og at jula kunne bli som normal, innleder statsminister Støre pressekonferansen.

- Meteren er tilbake. Hold avstand, sier statsministeren. Kravet om å holde en meters avstand til andre blir dermed gjeninnført.

Munnbindpåbud

Regjeringen innfører også påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand en rekke steder, blant annet i butikker, serveringssteder og i kollektivtransport.

Det blir også plikt for arbeidsgiver å legge til rette for hjemmekontor der det er mulig.

Han opplyser om at vi nå vet å omikronvarianten er langt mer smittsom enn deltavarianten, men at flere ting tyder på at vaksinen virkerer bra mot alvorlig sykdom.

- Vi må legge til grunn om at omikron allerede eksisterer alle deler av landet i landet. Derfor innfører vi nasjonale tiltak nå for å redusere antall nærkontakter.

Maks 10 personer

Videre forteller statsministeren at det går an å ha inntil 20 gjester en gang i løpet av juletida dersom det er mulig å holde en meter avstand mellom gjestene.

NYE TILTAK: Regjeringen har varslet nye coronatiltak i Norge som følge av den økte smittespredningen. Video: Dagbladet Vis mer

- Vi anbefaler maks 10 personer hjemme og 20 personer hjemme på enten julaften eller nyttårsaften, sier han.

Han legger til at man bør møtes ute, trene ute og at man ikke bør være mer enn 20 personer innendørs på øving eller trening.

Skjenkestopp

Meteren vil også gjelde på serveringssteder.

Regjeringen gjeninnfører regelen om at serveringssteder med skjenkebevillingen må ha sitteplass til alle. Alkohol kan kun serveres ved bordene, og det er skjenkestopp kl. 2400.

– Jeg forstår at dette er en veldig tøff beskjed for en næring som har hatt det vanskelig lenge. Derfor vil regjeringen også følge opp med økonomiske tiltak, sier statsminsteren.

Statsministeren sier vaksinene gradvis vil gjøre oss mer immune.

– Håpet ligger derfor nettopp i vaksinen. Til dere som ikke har tatt vaksine: Gjør det. Til dere som får tilbud om oppfriskingsdose: Ta imot, sier statsministeren.

Alle tiltakene innføres natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker, men vurderes igjen om to uker.

Fritidsaktiviteter

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. understreker at gode muligheter til en aktiv fritid har stor betydning for vår fysiske og psykiske helse – også fordi det gir mulighet til å være sammen med venner.

- Organiserte kultur- og idrettstilbud er viktig for barn og unge. Det har også stor verdi for voksne. Selv om smitteutviklingen krever at vi reduserer gruppestørrelsene for voksne over 20 år, innfører vi ikke én-meterskrav der det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteten med avstand.

- Vi gir heller ikke anbefaling om gruppestørrelse for barn og unge under 20 år når de trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter. De kan fortsatt trene sammen som de har gjort, påpeker Kjerkol.

KØ: Flere må stå i kø i timesvis for å ta coronatest 3. desember 2021. Video: Magnus Paus. Reporter: Stian With. Vis mer

Kjerkol informerer om at kapasiteten ved helseforetakene er utfordret og at helsevesenet er på randen til å være overbelastet.

- I dag er det krav om ti dagers karantene for de nærmeste nærkontaktene, der det er mistanke om omikron-smitte. Det endres nå til at alle nærkontakter må i karantene i ti dager, der det er mistanke om omikron-smitte, sier helseministeren.

Dette er de nasjonale tiltakene

Dette er de nasjonale tiltakene som regjeringen la fram tirsdags kveld.

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Skoler, barnehager og SFO

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
 • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Se egen nettsak om tiltak i skole/barnehage og høyere utdanning.

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Lufting

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken 24.00.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer