- Dette er uholdbart

Gudmund Hernes mener det burde foreligge en klar opplysningsplikt for leger og forskere som tar oppdrag for legemiddelselskaper eller selv har økonomiske interesser i selskapene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi har et altfor dårlig regelverk når det gjelder det som kalles habilitets- og lojalitetskonflikter i norsk medisin, sier tidligere helseminister Gudmund Hernes.

Han betegner situasjonen som uholdbar.

- Er et u-land

I dag plikter offentlig ansatte leger bare å melde fra til sin arbeidsgiver dersom de selv vurderer at de kommer i habilitets- eller lojalitetskonflikt gjennom bierverv eller økonomiske interesser de har.

I sin tid som helseminister tok Hernes initiativet til lovendring på området, og fikk utarbeidet en betenkning.

Et lovforslag er nå under utarbeidelse i Helse- og sosialdepartementet, og er ventet til Stortinget til høsten.

Man ser for seg to hovedalternativer. Det ene forslaget innebærer opplysningsplikt hvis arbeidsgiver ber om det, mens det andre alternativet innebærer en ubetinget plikt til å melde fra til arbeidsgiver.

Lægeforeningen går sterkt imot at leger skal kunne pålegges opplysningsplikt i sin høringsuttalelse.

- Legene må jo gjerne kjempe for sine egne økonomiske interesser. Men det avgjørende må være de samfunnsmessige interessene, og vi er et u-land sammenliknet med USA på dette området. På amerikanske forskningskongresser er det ikke uvanlig at man må oppgi alle som har vært med på å finansiere forskning. Det norske regelverket bør snarest komme på plass, sier Hernes.

Eget initiativ

Dagbladet skrev i går om professor Kåre Berg ved institutt for medisinsk genetikk ved Universitetet i Oslo.

Ved siden av også å være avdelingssjef ved Ullevål sykehus, er han i storaksjonær i fire selskaper som driver innenfor hans eget fagområde - genetikk.

Kåre Berg har også vært en sterk pådriver til et lovforslag som gjelder oppsøkende genetisk virksomhet, som vil oppheve taushetsplikten for leger og forskere og gi dem adgang til å oppsøke slektninger av pasienter som har fått påvist en alvorlig genetisk sykdom.

Ikke påvirket

Hernes fremmet lovforslaget mens han var helseminister, men seinest i januar i år ble forslaget fremmet på nytt, da av Ap's Gunhild Øyangen som et privat lovforslag.

Hernes avviser at han skal ha blitt påvirket av Kåre Berg og hans meningsfeller til å fremme et lovforslag som åpner for oppsøkende genetisk virksomhet.

- Utgangspunktet var en reise til sentralsykehuset i Bodø, hvor jeg møtte en som skrev en doktoravhandling om en sjelden arvelig lidelse. Jeg fikk tilsendt avhandlingen og fikk også en vurdering blant annet om det var en sykdom man kunne unngå dersom man er informert, forteller Hernes.

Han opplyser at han ble kontaktet av Kåre Berg om saken, men hevder at Bergs synspunkter på ingen måte var utslagsgivende for at lovforslaget ble fremmet.

- Jeg gikk så dypt inn i saken på egen hånd at Bergs argumenter ikke var avgjørende for meg. Det var min egen vurdering som lå til grunn, sier Hernes.

Gudmund Hernes