Dette er verdens mest demokratiske land

Bare 12 prosent av verdens befolkning bor i dag i et fullt utviklet demokrati. Og vi blir stadig færre.

PÅ DEMOKRATI-TOPPEN: På en ny demokrati-indeks kommer Norge på førsteplass med 9.80 av 10 mulige poeng. Her ser man kongefamilien som hilser det norske folk 17.mai i år. Foto: SARA JOHANNESSEN/SCANPIX
PÅ DEMOKRATI-TOPPEN: På en ny demokrati-indeks kommer Norge på førsteplass med 9.80 av 10 mulige poeng. Her ser man kongefamilien som hilser det norske folk 17.mai i år. Foto: SARA JOHANNESSEN/SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Rundt 2,5 milliarder mennesker lever i dag under et totalitært styre (rundt en tredjedel av verdens befolkning red.anm.), mens rundt halvparten lever i et slags demokrati. Bare 12 prosent lever under et «fullverdig demokratisk styre».   

Dette komme fram i en ny rapport publisert av The Economist Intelligence Unit (EIU).

Les hele rapporten her!

Demokrati-indeks De har for tredje gang laget en demokrati-indeks over verdens land, den første og andre indeksen ble publisert i 2006 og 2008. Indeksen tar utgangspunkt i situasjonen per 1. desember 2010 i 165 land og to territorier.

Se oversikt over alle landene her!

DEMOKRATIINDEKSEN: Her er oversikten over de mest - og minst - demokratiske landene i verden. Illustrasjon: Wikimedia Commons
DEMOKRATIINDEKSEN: Her er oversikten over de mest - og minst - demokratiske landene i verden. Illustrasjon: Wikimedia Commons Vis mer

Mens 80- og 90-tallet var preget av en demokratisk blomstring verden over, ser det nå ut som vinden er i ferd med å snu.

Færre demokratier EIU peker på at hovedtendensen er klar: Det blir færre demokratier i verden. «Det dominerende mønsteret er at det over hele verden har vært en tilbakegang i forhold til tidligere demokratiseringer i verden». I rapporten skriver de at finanskrisen har forsterket allerede negative trender.:

«Finanskrisen har gjort den kinesiske autoritære modellen enda mer attraktiv for voksende markeder», skriver EIU. Den vestlige misjoneringen for demokratiet var allerede diskreditert på grunn av dobbeltmoral og doble standarder. Blant annet har vesten valgt å støtte vennligsinnede autoritære regimer i Midtøsten (Saudi-Arabia, Egypt osv.)  

Norge på demokrati-topp På førsteplass kommer Norge, som får 9.80 av 10 mulige poeng. Sverige, som tidligere var på topp, faller ned til fjerde plass. På siste og 167. plass kommer Nord-Korea med 1.08 av mulige 10 poeng.

EIU begrunner dette med at «innvandringsmotstanden har fått økt innflytelse» og at «Sverigedemokraterna har kommet inn i Den svenske riksdagen»:

«Populistiske anti-islamske bevegelser har fått fotfeste i tidligere liberale bastioner i Nord-Europa som Danmark og Sverige».

DEMOKRATI-BUNN: På siste og 167. plass kommer Nord-Korea med 1.08 av mulige 10 poeng. Foto: SCANPIX
DEMOKRATI-BUNN: På siste og 167. plass kommer Nord-Korea med 1.08 av mulige 10 poeng. Foto: SCANPIX Vis mer

I tillegg mener EIU at Sverige har problemer når det gjelder åpenhet og partifinansiering.  

Svekkede demokratier EIU har katalogisert landene etter hovedkategoriene «Fullt demokratiske» (Full Democracies), «Svekkede demokratier» (Flawed Democracies), «Hybridregimer» (Hybrid Regimes) og «Autoritære regimer» (Authoritarian Regimes).

I undersøkelsen har man lagt vekk på fem hovedkriterier: valgordning og pluralisme, sivile rettigheter, hvordan staten fungerer, politisk medbestemmelsesrett og den demokratiske kulturen.

I en totalitær retning Blant de tretten landene som gjennomgikk en forandring fra 2008 til 2010 — gikk elleve i en mer totalitære retning. Mest oppsiktsvekkende er at Hellas, Italia, Frankrike og Slovenia ikke lengre blir regnet som «fullt demokratiske», men «svekkede demokratier».

De eneste landene som har gått i en riktig retning er Ghana og Mali — som har beveget seg fra å være «hybride regimer» til å bli «svake demokratier».

Både USA og Storbritannia kommer langt ned på listen over «fullverdige demokratier» (henholdsvis 17 og 19. plass). Dette er på grunn av svekkelsen av de sivile rettighetene i kjølvannet av krigen mot terror og den lave valgdeltakelsen i Storbritannia.  

Mediefriheten svekket «Det er ikke lett å bygge et robust demokrati. Til og med der hvor demokratiet er veletablert kan man se tilbakegang hvis demokratiet ikke pleies», skrive EIU i rapporten.  

SVEKKET: Italia blir i demokrati-indeksen ikke lengre regnet som et egnet som «fullverdig demokrati», men blir nå kategorisert som et «svekket demokrati». Her ved Italias statsminister Silvio Berlusconi. Foto: SCANPIX
SVEKKET: Italia blir i demokrati-indeksen ikke lengre regnet som et egnet som «fullverdig demokrati», men blir nå kategorisert som et «svekket demokrati». Her ved Italias statsminister Silvio Berlusconi. Foto: SCANPIX Vis mer

Rapporten peker også på at de frie mediene har blitt svekket i løpet av de siste to årene. I hele 36 land har mediefriheten blitt svekket: Dette inkluderer tre land i Vest-Europa (Frankrike, Italia og Tyrkia).

Slik svekkes demokratiet Slik begrunner EIU at Frankrike, Italia og Hellas ikke lengre er «fullverdige demokratier»: 

• I Frankrike er den folkelige støtten ekstremt lav. Meningsmålinger viser også at folks politiske deltakelse har falt. «Den folkelige demokratiske støtten er den laveste i den vestlige verden», skriver EIU. I tillegg argumenter de med at avstanden mellom folket og landets elite har økt.

• I Italia peker EIU på at mediefriheten har blitt enda mer innskrenket etter at Silvio Berlusconi kom tilbake til makta i 2008.

• Hellas scorer lavt på grunn av den svakt fungerende staten og dårlig politisk kultur. I tillegg har de en høy grad av korrupsjon.

Fremmedfrykt Rapporten viser til at fremmedfrykten har vokst mindre enn enkelte har fryktet på grunn av finanskrisen, men at det er ingen tvil om at populistiske og innvandringsfiendtlige politiske bevegelser er på vei opp. Dette har skjedd samtidig som krigen mot terror har svekket de sivile borgerettighetene.

MANGLER STØTTE: «Den folkelige demokratiske støtten er den laveste i den vestlige verden», skriver EIU om Frankrike. Her ved Frankrikes president Nicolas Sarkozy. Foto: SCANPIX
MANGLER STØTTE: «Den folkelige demokratiske støtten er den laveste i den vestlige verden», skriver EIU om Frankrike. Her ved Frankrikes president Nicolas Sarkozy. Foto: SCANPIX Vis mer

En stor meningsmåling som er gjennomført av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) viser at folks tillit til sine lands styresmakter har falt siden finanskrisen 2008. I tillegg har også folk mistet tillit til det politiske systemet og at politikken fører til en bedre framtid.

LANGT NED PÅ LISTA: 
Både USA og Storbritannia kommer langt ned på listen over «fullverdige demokratier» (henholdsvis 17 og 19. plass). Dette er på grunn av svekkelsen av de sivile rettighetene i kjølvannet av krigen mot terror og den lave valgdeltakelsen i Storbritannia.  Foto: SCANPIX
LANGT NED PÅ LISTA: Både USA og Storbritannia kommer langt ned på listen over «fullverdige demokratier» (henholdsvis 17 og 19. plass). Dette er på grunn av svekkelsen av de sivile rettighetene i kjølvannet av krigen mot terror og den lave valgdeltakelsen i Storbritannia. Foto: SCANPIX Vis mer
ATTRAKTIV: «Finanskrisen har gjort den kinesiske autoritære modellen enda mer attraktiv for voksende markeder», skriver EIU. Foto: SCANPIX
ATTRAKTIV: «Finanskrisen har gjort den kinesiske autoritære modellen enda mer attraktiv for voksende markeder», skriver EIU. Foto: SCANPIX Vis mer