Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

- Dette er verdikommisjonens oppgaver

Verdikommisjonen må ikke bli en mini-inkvisisjon for KrF, mener en av Dagbladets lesere. Andre mener den bør jobbe for å skille kirke og stat, fremme saklighet, stå på barrikadene for ytringsfriheten og få politikere til å snakke sant.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Må bli tryggare å snakka sant

Eg vil vise til kva finansrådgivar Njål Kolbeinstveit skreiv som sitt ynskje til kommiteen: 'Det må verta tryggare å snakka sant.'

Kolbeintveit hadde fortent plass i kommiteen for dette. Eg trur ikkje den vert seta så glupt at nokon der kjem på noko liknande. Tvert om verkar kommiteen så eliteprega at vi gjer klokast i å bu oss på at det vert berre utryggare å snakka for vanlege folk.

Jostein Laugaland

Makredskreftene må tøyles

Hvis man skulle komme fram til at der er en sammenheng mellom frisleppet av markedskreftene på stadig flere av livets områder, og oppblomstring av den såkalte grådighetskulturen, da må vel disse kreftene tøyles. Noen av oss ser ikke det som noen ulykke.

T.Søvik

Det offentlige styrer alt

Jeg mener verdikommisjonen er et paradoks. I et samfunn hvor stat og offentlighet trenger inn i en stadig større del av det private, skal altså nå en offentlig kommisjon drøfte hva som skal være individets verdier.

Mangelen på verdier i dagens samfunn skyldes jo nettopp at det offentlige har umyndiggjort individet. Vi kan unnfanges i offentlige prøverør. Våre foreldre kan med loven i hånd kreve abort på et offentlig sykehus før vi er født. Vi fødes på offentlig eide sykehus i et helsevesen som det offentlige har monopolisert.

Vi går i offentlige barnehager, har plikt til å gå i offentlig eid eller offentlig regulert skole, fratas brorparten av verdiskapningen av vårt arbeid for at det offentlige skal administrere den til vårt eget beste, blir syke og dør på de samme sykehusene som vi ble født og begraves til slutt på en kommunal kirkegård hvor en statslønnet prest forretter i bisettelsen.

Når det offentlige til de grader tilriver seg ansvaret for den enkeltes liv fra vugge til grav, pulveriseres det personlige ansvar. Det er grunnen til at vi har en verdikrise.

Med det forbehold at kommisjonens sammensetning ikke er endelig bestemt, vil jeg si at når det først skal nedsettes en slik kommisjon, er det påfallende, men dessverre ikke overraskende, at teknologer og naturvitere er så svakt representert.

Det er jo den teknologiske og medisinske utvikling som driver den stadig akselererende samfunnsutviklingen. Nye oppdagelser i kosmologi, partikkelfysikk, biokjemi og genetikk har endret vår selvoppfattelse fundamentalt.

IT-revolusjonen er i ferd med å forandre hele vår livsførsel og genteknologien kan rokke våre mest grunnleggende oppfatninger av hva et menneske er. Hvordan skal kommisjonen diskutere verider uten å forholde seg til rammebetingelsene som er gitt av dagens vitenskap og teknologi?

Rolf Rustad

Forbryterne slipper for lett

Verdikommisjonen bør ta opp problemet med kriminalitet. Forbrytere og svindlere slipper alt for lett unna. Istedet for å bry seg med hvor lange folk kan få seg en drink om natta (det kan folk bestemme selv).

Lars-Erik Østerud

Debatten må være saklig og nøktern

Verdidebatten skal belyse emner og sette dem under debatt. Der er ingen eksakte svar på moral etikk, men en kan være med å bevisstgjøre, slik at folk kan få ord på egne tanker. Hagen er flink til å ta opp ting som rører seg i folkedypet. Men selv tenksomme folk griper mannen istedet for ballen, og slik sett kan en verdidebatt være med på å fremme saklighet og nøkternhet omkring følelsesladde emner og høyne debattnivået.

Bjørg Thodesen

Ikke sex på lørdag

Jeg synes vi skal være mer snille, ikke drikke hjembrent og kun ha sex på Lørdag.

Henrik Jonassen

Skill kirke og stat

Jeg synes at regjeringen skal gå foran som et godt eksempel og skille kirke og stat.

Som et godt kristent menneske vet Bondevik at Kirken og staten er som bukken og havresekken.

Kirken har som tradisjon i dette landet å høyne folks moral på sine egne premisser ikke på hva opinionen måtte mene, resultatet har blitt en rekke påbud og forbud som folk i sin anminnelighet føler som krenkende på både sitt privat liv og på egen evne til å ta avgjørelser basert på sin egen moral.

Ruben Eliassen

Det blir vel et supperåd

Det første de bør reflektere over hva de selv (altså medlemmene) har å gjøre i en verdikommisjon. De bør ta opp utfordringer i den nye tid, og ikke se tilbake på det som var. Men jeg regner med det er det som kommer til å skje, at det blir et supperåd for nostalgi, overformynderi og synsing.

Erik Mosli

Staten er grådigst

Verdi kommisjonen bør først og fremst ta et oppgjør med moralen og holdningene til norske politikere. Norske politikere snakker om grådighetskultur og egoisme i norsk næringsliv, men den norske stat representerer den største grådighetskulturen.

Politikerenes moral bør nok sjekkes nøye. (AUF osv. trenger jeg å nevne mere?) Ved å gi næringslivet bedre vilkår vil det automatisk generere bedre vilkår for folk flest.

Jeg mener også at det er en stor tabbe av Bondevik og ikke ta med noen representater for ungdom og barn i verdikomisjonen.

Meningsmålingene viser at KRF øker blant unge, så hvorfor ikke også la de unge være med å bestemme hva som er gode verdier for dem? (Det er kansje like bra at KRF og politikerene viser sitt sanne fjes.)

Roy-Egil Våler

Miljøet viktigst

Jeg mener at verdikomisjonen bør ta opp det felles ansvaret vi har for mijøet.

Folk har flyttet sammen i byer og lever ikke lenger i «pakt» med naturen. Det har ført til en overbeskattning av naturen som ikke kan vedvare, fordi det vil gå ut over de kommende genrasjoner.

Så jeg synes at det er vår plikt og ta hensyn til miljøet. Folk må slutte å sutre fordi de må kilde sortere eller betale miljø avgifter. Hvis de tenker så kortsiktig at de ikke klarer å se problemen som kommer i fremtiden på grunn av vårt overforbruk i dag, ja da kan kansje verdikomisjonen være noe...

Fredrik Hermansen

Blind vold

Kommisjonen må ta opp problemet med blind vold, bakgrunnen for dette i forbindelse med f.eks.oppvekstvilkår, og mangelen på normale etikk-og moralbegreper hos den oppvoksende generasjon. Overgripere må forstå og ta ansvar for sine ugjerninger i form av terapi kombinert med straff.

Anne Øverbø

Heller maktkommisjon

Verdikommisjonen burde aldri vært opprettet. Dersom Bondevik hadde vært villig til å ta utfordringene i samfunnet på alvor, hadde han tatt initiativet til en interesse- og maktkommisjon.

Makten i Norge og resten av verden er skjevt fordelt. Det finnes liten vilje til å gjøre noe med dette på grunn av at ulike grupper har ulike interesser. Dette er bakgrunnen til mange av de problemene som folk møter i sin hverdag - ikke manglende kristent livssyn.

Eirik Langeland Fjeld

Vi er gode på bunnen

Jeg sier som Piet Hein: Menneskene er gode på bunden sa Fanden, - de vil ikke endre seg selv, men hinanden.

Helge Pedersen

Bør være rettesnor

Først vil jeg si at verdikommisjonen bør velge sine oppgaver med omhu. De vil være en rettesnor for mange usikre i samfunnet vårt.

Når det er sagt, skulle jeg ønske at de tok opp hvorvidt man i dagens skole som lærer skal fungere som psykolog, psykiater, sosialarbeider og mange andre yrker i tillegg til det å være lærer.

Eli Stenberg

Bare fine ord

Verdikommisjonen kommer ikke til å føre til grunnleggende endringer i nordmenns livsførsel. Hva de sier om utroskap og drikking blir fine ord og lite handling, som vanlig.

På ett punkt mener jeg den prosessen vi nå går inn i kan ha en misjon: Rett nok har vi et felles verdigrunnlag i Norge allerede, men har glemt deler av det. En påminnelse er ikke av veien.

Som NHH student vil jeg også fremheve hvilken negativ rolle et «moralsk nedfall», som det kalles for tiden, kan ha for den økonomiske utviklingen. I en interessant tese om sammenhengen mellom kultur/moral og økonmisk utvikling («Trust: The Social Vertues»), viser F.Fukuyama at de tendensene vi ser til hensynsløs individualisme på sikt vil føre til økonomiske nedgangstider. Dermed, selv om dette argumentet er svært tynt, vil jeg nesten kunne forsvare kommisjonen ut i fra et økonomisk synspunkt.

Peder Pedersen

Homofiles rettigheter

Kan medlemmene av Verdikommisjonen enes om prinsippet om ulikhetenes likeverd, likebehandling, sivile og politiske rettigheter og frihet fra diskriminering og frykt, ja, da vil de også kunne enes om at det ikke fins et eneste argument for begrensninger i menneskerettigheter basert på homoseksuell orientering, ja da fortjener man betegnelsen Verdikommisjon..

Har medlemmene mot til å kople frihet til identitet og åpenhet til menneskerettigheter, da vil kommisjonen også kunne enes om at frihet til å tilhøre en minoritet uten å undertrykkes eller fratas sitt særpreg, er noe av det aller viktigste i forståelsen av menneskerettigheter for minoriteter.

Fravær av undertrykking - som åpen homofil/lesbisk ha tilgang til elementære rettigheter - må bli en av Verdikommisjonens konklusjoner.

Det fins jo nemlig ikke vanskelig å leve med alle rettigheter når man er «usynlig» - enten man nå arbeider i Den norske kirke eller sitter som medlem av Verdikommisjonen.

Slutter man opp om avgjørelsen i FNs menneskerettighetskomite, som i mars 1994 slo fast at diskriminering på grunnlag av homoseksuell orientering må gjøres til et menneskerettighetsspørsmål «at the global level», Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas formulering mot diskriminering av homofile og lesbiske, Amsterdam-traktatens forbud og dommene mot diskriminering på grunnlag av homoseksuell orientering, avsagt i Den europeiske menneskerettsdomstol (den siste for kort tid siden) ja, da vil Verdikommisjonen plassere en tung rettferdiggjørelses-byrde på offentlige og private aktører, som i dag praktiserer diskriminering.

Disse vil da måtte begrunne hvorfor man diskriminerer, og hvorfor dette er nødvendig overfor homofile og lesbiske spesielt.

Karen-Christine Friele

Kirkens syn på homofili

Jeg mener de bør ta opp kirkens syn på homofili og medmenneskelighet og spørre hvordan de fo kan forenes ! Jeg kan ikke skjønne hvordan de kristne kan få dette til å gå opp?

Ane T. Knutsen

Hjelp til u-land

Den vestlige verden er beskyldt (og ofte med rette) for å ha bygget basisen for vår velferd på resurser «røvet» fra det vi idag kaller den tredje verden.

Burde vi ikke nøye avveie - når vi gir ikke flyktninger opphold på humanitært grunnlag - f.eks pers.fra tidl.Jugoslavia - om hvorvidt vi kan komme i skade for å utarme allerede utarmede land for viktige menneskelige ressurser?

Fred Skauen

Statlig kameraderi

Når man først gjør noe så dumt som å etablere en 'verdikommisjon' - bør den ta opp det kammeraderi som eksisterer mellom topp-politikere og næringslivstopper, og se på verdien av dette for skattebetalerne.

Kommisjonen bør f.eks.ta opp hvilken verdi det har for det norske samfunn at man bruker millioner kroner av skattebetalernes penger samt hele den norske utenrikstjenesten for å få Gro Harlem Bruntland inn som sjef for WHO.

Den bør f.eks. finne ut hvilken verdi det har for det norske samfunn at Tormod Hermansen bruker alle metoder for å motvirke enhver form for konkurranse på telemarkedet.

Den bør granske verdien av at Terje Rød Larsen er ansatt av UD som fredsmegler i Midtøsten ( i stedenfor som skatteekspert). Etc.etc. - kommisjonen burde ha nok av områder og saker å ta fatt på!

John Giæver

Misbruk av barn

Som foredragsholder med et tema som vekker avsky hos de fleste, barneporno internett og overgrep mot barn, mener jeg det er på tide at misbruk av barn blir tatt på alvor.

Hvem som helst kan med minimale datakunnskaper surfe i timesvis og ta ned bilder av barn i 5 -12 års alderen som blir seksuellt misbrukt av voksne.

Det er nødvendig at dette temaet tas opp i skolene allerede på ungdomstrinnet og at lærere og foreldre blir oppmerksomme på den siden av internet få snakker om. Dette handler om misbruk av barn, om overgrep vi ikke tror eksisterer i Norge, men de skjer.

Mitt ønske til verdikommisjonen er at temaet blir tatt opp og at en holdningskampanje om emnet ser dagens lys. Jeg er begynt og ser etter hvert foredag et glødende engasjement blant tilhørerene.

Et av problemene mine er at det i mye større grad enn jeg hadde trodd, dukker opp ungdom som betror seg om seksuellt misbruk eller mistanke til pot. overgripere. Dette problemet er mye større enn vi tror, derfor må temat opp i dagen.

Johnny Grinde Pedersen

Vekk med alkoholen!

Verdikommisjonen er eit gudegitt tiltak. Få folket i tale og tanke!

No er det på tide å ta opp den heilage kua i norge som heiter Alkohol. Kva gjer alkoholen med Norge og nordmenn.

Kvifor skal den eine halvparten av norges befolkning betale alkoholskadene til den andre halvparten. Langt over 50 milliarder kroner kvart år!

Takk til Kjell Magne Bondevik for at han tar ansvar for land og folk!

Alrik Velsvik

Blir resultatet bare papir?

Temaet krever en viss ærlighet; Jeg er forbløffet at så mange kloke mennesker har sagt seg villige til å delta i arbeidet i Verdikommisjonen....

Det er mulig at jeg har mistet verdifull informasjon, men hvor er Bondeviks forpliktelser overfor kommisjonen?..

Kan dette bli noe annet enn massevis av møter der enkeltpersonene i kommisjonen gjør en ærlig, kompetent jobb, men der resultatet blir økt forbruk av papir, og gjerne litt info på Internett...

Ikke flere hjertesukk fra meg, over til spørsmålet:

Jeg håper følgende problemstillinger blir reist av kommisjonen:

Globalt:

1. Det kommer generasjoner etter oss.. hva kan vi gjøre NÅ for at disse skal oppleve Jorden som en god plass å leve på, uavhengig av om du lever i Firenze, Bronx eller Kristiansund?

2. Er mennesket noe verd utover den kulturarv det bærer med seg?

Privat:

3. Har vi som foreldre gjort jobben vår? Bygger vi et godt samfunn?

Regionalt, lokalt og privat:

4. Er min nabo et godt menneske, er vi alle gode?

Lokalt:

5. Må det offentlige prioritere litt smalere og dypere framover... må vi ha offentlige eide kinoer, teleselskap, energiselskap, som slåss om oppmerksomhet og ressurser med helse, skole, barn, eldre, miljø osv.... Hva skal egentig «fellesskapet» dreie seg om?

Privat:

6. Gidder jeg å bry meg om kommisjonens sluttrapport, dersom debatten ikke blir offentlig, uten mulighet til å påvirke?

M. Grødahl

Hvem er mest verd?

Kommisjonen må ta opp:

Hvem er mest verdt? - arbeiderne eller direktørene/eierne?

Hvorfor folk som er blitt syke - rammet av en sykdom - i tillegg skal straffes med svært dårlig økonomiske kår - av staten!

Hvilke pasientgrupper skal prioriteres; pas. med kroniske lidelser - eller pas. med 'kosmetiske problemer'?

Hvorfor dør det gamle og syke alene?

Hvorfor legge ned arbeidsplasser, når bedrifter går med solid overskudd? Hvor går grensen - mellom eiernes grådighet, og arbeiderens behov for en 'mening i hverdagen/livet'? Skal flertallet økonomiseres 'ihjel', til fordel for mindretallet (de rike)?

Hva er minste livskvalitetskrav?

Hva med distriktenes betydning?

Hvorfor skal folk som bor langt vekk fra byene straffes med; dyrere bensin, dyrere mat, dyrere å reise, osv.? (Er det rart folk trekker til byene?)

Selv om folk vil bo i utkantstrøkene, så har dem ikke råd til det.

Utgiftene med å flytte til byen, er langt mindre enn å bo i distriktet!

(Så får en jo støtte for å flytte 'inn'!) Hvorfor har vold blitt underholdning?

Til slutt:

Hva med enkelt-menneskets verdi og betydning? Hvem bryr seg om meg..??

(Det ble litt hulter til bulter!)

Sten Håvard Jespersen

Bør nedlegges med én gang

Hei,

Verdikommisjonen bør nedlegges før den kommer sammen. Selve tanken om en verdikommisjon er i beste fall idiotisk. Dette gjelder uansett hvordan den måtte være sammensatt.

Derimot ser jeg gjerne at det oppnevnes et råd som kan gi våre politikere en nødtørftig skolering i hvorfor paternalisme ikke er respekt for velgerne. Dermed kunne vi kanskje unngå slik molbo-praksis i fremtiden.

Det beste ville likevel være å unngå å velge våre molboer til Stortinget.

Sten Solberg

Løgn og sannhet

Det er høyst påkrevet å ta opp politikeres omgang med sannheten.

I dag kan det synes som om løgn fra en politiker kan forsvares så lenge det kalles «taktikk» eller «politiske løftebrudd».

«Taktikk» burde gitt rødt kort. Jagland og Petersen burde sagt farvel til politikken etter Telenor-Telia saken.

Vi har riktignok sett maken til løgnaktig opptreden før. Jagland i AUF-saken kan kanskje være et eksempel. Misbruk av offentlige midler i andre sammenhenger, for eksempel fra et sosialkontor, ville ført til straff. Men ikke for politiske ungdomsledere. Da er det de offentlige støtteordningene som har skylden.

«Politiske løftebrudd» gir gult kort. I denne klassen finner vi Lilletun og Sponheim. Tre gule kort burde her gitt rødt kort!

Dagfinn Johnsen

Tanken er god, men...

Jeg synes tanken bak verdikommisjonen er god, men det vil bli vanskelig å få gjennomført de eventuelle tingene de kommer fram til.

Det nytter ikke at mange kjendiser sitter i komiteen, den blir ikke mer handlekraftig av den grunn. De tingene de vil ta opp burde selvsagt være hverdagslige og samfunnsrelaterte, men for da å øke troverdigheten, burde også den vanlige nordmann kunne bli utpekt til å sitte i komiteen.

Jeg ønsker dem lykke til, men jeg tror det skal mere enn fagre ord til for at vi skal forandre den livsstilen som nordmenn er blitt vant med og endre de normene vi har tillagt seg.

Ellen M. Lindkvist

Et definisjonsspørsmål

Ja, hva bør verdi kommisjonen ta opp? Først og fremst tror jeg man støter på utfordringer i forhold til å definere, avgrense og deretter definere en verdi.

Hva som er en verdi for én person, er ikke nødvendigvis en verdi for en annen person. Folk med litt fartstid bak seg kan godt si at samfunnet er i moralsk forfall. Men kan vi ikke like gjerne si at samfunnet er i en moralsk endring.

Jeg håper at prosessen vil bidra til debatt hos alle i det norsk samfunnet. Likeledes håper jeg at kommisjonen ikke kommer fram til en bastant konklusjon. Hvem er vi til å dømme hverandre?

Tove Tronslien

Kirkens rolle

Jeg mener noe av det viktigste som kan tas opp i 1998 er og avklare rollen mellom den norske kirken og den norske stat.

Spesielt bør det fokuseres på den uheldige kirkelige holdning til minoritets grupper, spesielt Homofile og Lesbiske. Jeg mener kirken har spilt seg selv ut over sidelinjen og stilt seg utenfor menigmanns oppfatning av rett og galt.

Den har utviklet seg til og bli en gammelmanns dominert, anakronistisk institusjon uten evne eller vilje til og relatere til dagens norske samfunn.

Medmennesklighet og såkalte "gode" verdier finnes ikke nødvendigvis i et kirkerom, men i oss alle. Kirken bør derfor separeres fra staten og miste sin rolle som premiss giver for dagens norske moral og verdi debatt.

Verdidebatten burde etter min oppfatning ledes inn på den "nye" norske samfunns sammensetning hvor en rekke forskjellige grupper begynner og utgjøre et mer heterogent samfunn.

Denne utviklingen gjør det viktig at alle grupper blir hørt og verdsatt, slik at vi kan få et mest mulig fleksibelt og respektfult menneskesyn.

Disse igjen bør nødvendigvis ikke baseres på rene krist! ne verdier eller defineres av kirken, men sammenfattes, vedtas og godtas av alle fasetter i det norske samfunn.

Niels G. Pettersen

Fokusér på lønnsforskjeller!

Verdikommisjonen bør fokusere på de urettferdige lønningene i dagens samfunn.

Det er den vanlige borger, lærere, sykepleiere, politi, søppeltømmere, ekspeditører osv. som holder samfunnsmaskineriet i gang. Uten oss ville samfunnet snart kollapse.

Man kan se det i dag, blant annet når søppelet vårt ikke blir tømt. Det skaper vantrivsel og uorden og kan også forårsake sykdommer og epidemier dersom søppelet får flyte fritt.

Viktige personer som renovasjonsarbeidere får ikke den lønna de fortjener. De som grafser til seg og aldri får nok er visse yrkesgrupper som leger og professorer og høyesterettadvokater. I ly av det offentlige lønnsregulativ får de utbetalt meget anstendige lønninger på 300 til 400 000 kroner og oppover, men vil likevel ha mer.

Jeg kan illustrerer ved et eksempel: Jeg hørte og leste om en renholdsarbeider som påtok seg 5 forskjellige stillinger, og tjente selvfølgelig godt på det. (Omtrent det samme som en årslønn for en professor). Etterhvert ble man klar ! over at vedkommende selvsagt ikke maktet å gjøre særlig godt rent noen av stedene, og at han også hadde et betydelig fravær i de respektive jobbene.

Det ble satt igang straffeforfølgelse fordi hans "jobbinitiativ" var ulovlig og uærlig. Men gjelder dette for leger og professorer? Å nei du. En lege kan sette bena sine en kort stund på sin arbeidsplass, så fly derfra til en godt betalt bistilling og arbeide der en stund, sitte i ett eller annet utvalg og få betaling for det, og til slutt beløper lønningene seg til bortimot millionen.

Men spør noen om de gjør en skikkelig jobb der de er ansatt? Det kan de umulig gjøre, så elendig som vårt helsevesen er og så dårlig styring det er på sykehusene våre. Andre mennesker må stort sett følge arbeidsmiljøloven og gjøre en så god jobb som mulig der de er ansatt.

En professor derimot, han kan komme og gå som han vil, tale i smukke ordelag om fritid og viktigheten av å dyrke det gode liv, ta seg fri når han er syk, og stort sett gjøre det han har lyst til, gjerne ta et par måneders sommerferie med full lønn, betalt av våre skattepenger.

Dette er nemlig «rettigheter» våre åndshøvdinger forhandler seg frem til dersom de nedlater seg til å ta en jobb! Samfunnet vårt er blitt så uthult og fylt av tåpelige floskler at det er til å bli kvalm av.

Det er klart at man kan mene vakre tanker om det gode liv så lenge man selv ikke må ta konsekvensene av det, men lar andre betale. Jeg har selv opplevet mange slike situasjoner der vedkommende jeg har arbeidet for har fått lønna, mens jeg har hatt jobben. Aldri en liten påskjønnelse i form av litt ekstra betaling fordi man har gjort en jobb for noen som har en god lønn for å gjøre det.

Man kan si at penger ikke er alt, og det er de selvsagt ikke. God helse betyr mye, et pent utseende betyr mye, et godt syn på tilværelsen og en optimistisk livsholdning betyr mye. Har man nok penger, kan de faktisk hjelpe deg til å få en bedre helse, et penere utseende og et bedre syn på tilværelsen. En god inntekt man kan leve av betyr veldig mye.

Ta f.eks. en alenemor som sliter med en dårlig økonomi. Hennes tilværelse ville bli uendelig mye enklere dersom økonomien var bedre. Det samme gjelder alle mennesker som sliter for hver en krone. Dårlige boforhold, kriminalitet og et sosialt usselt liv beror veldig ofte på dårlig råd.

Så sitter mange andre der med lønninger som i utgangspunktet er meget anstendige, men likevel får de aldri nok. De vet også utmerket godt at stillingene deres er av en slik art ingen ville sette spørsmål ved deres integritet og hederlighet.

Jeg tror faktisk ikke de skjønner engang hvor umoralske de er der de sitter og blærer seg i svadaen sin. De kan! til og med virke så kloke at de får tilbud om å være med i Verdikommisjonen!

Selvsagt skal man ha påskjønnelser i form av høyere lønn dersom man har tatt en lang og kostbar utdannelse (for øvrig mye av den bekostet av samfunnet).

Vanlig rettferdighetssans tilsier at man skal ha noe igjen når man har ytet mye. Men ikke så mye at det blir urettferdig overfor andre. Det er ikke riktig at folk som sliter seg helselause i tunge stillinger skal ha en dårlig økonomi, mens andre som egentlig har luksusbetonte posørstillinger skal tjene så grådig mye.

Vi bør komme tilbake til et mer rettferdig samfunn. Henrik Syse sier: «Hvis ikke et samfunn greier å skape mennesker som venner seg til å ta ansvar for det felles gode, en rettferdig fordeling og de fremtidige generasjoner, vil det ikke kunne overleve».

Jeg tror fullt og fast på at en av Verdikommisjonens viktigste oppgaver er å skape en mer rettferdig økonomisk fordelig, blant annet ved å heve lønningene til vanlige arbeidsfolk, og senke lønningene til de som er overbetalt.

Kari Bente Kalseth

Må bli tryggare å snakka sant

Mini-inkvisisjon

Verdikommisjonen bør ikke ta opp noe som helst ettersom den kommer til å fungere som en mini-inkvisisjon for Krf.

Morten Jakobsen

Formynderstaten Norge!

Nå får politikerne se å bruke penger og krefter på andre ting enn å overvåke og fortelle folk hva de skal gjøre eller ikke gjøre.

Vi er proppet full av regler og forskrifter nok som det er uten at vi skal ha "naive" politikere som tror de vet best. Nå er det på tide at folk sier i fra og får bestemme sjøl hva som er bra eller ikke uten at noen skal passe på oss.

Tror nok at folk flest i Norge har sunn fornuft til å vite hva som er galt eller rett.

Nå er det på tide å styrke enkelt mennesket. Fatter og begriper ikke at en slik regjering kan sitte så lenge som de har gjort. Ei heller forstår jeg at de kan utnevne slike fehoder til statsråder.

Rolf M.Paulsen

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!