Dette fant Helsetilsynet

Personale mangler, sår blir ikke stelt og folk får feil medisin.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Eksempler fra rapportene til Helsetilsynet:

«Søknader og vedtak om pasienten er underskrevet av pasienten selv også når denne er dement.» Helsetjenester til aldersdemente, Høyås bo- og rehabiliteringssenter 2002.

«Hjelpepleier oppdager sår 10.01.03 som ikke har vært stelt siden 20.12.02, og medisindosetter har inneholdt feil medisin.» Helsetjenester til aldersdemente, Risenga bo- og omsorgssenter 2003.

«Pasienter fikk i jula svært begrenset eller intet medisinsk behandlingstilbud, tidvis uten tilsyn av helsepersonell. Det samme er planlagt i påsken.» Wolla Gårds opptreningssenter AS 2002.

«Medisinskapet står med nøkkelen i låsen. Skapet befinner seg i kontorfløyen med stor trafikk av både ansatte og pasienter. I skapet lå Stesolid, Imovan og Rohypnol.» Wolla Gårds opptreningssenter AS 2002.

«Avdelingsledelsen mener virksomheten balanserer på kanten av det forsvarlige. Vi antar at driften i korte perioder må karakteriseres som uforsvarlig.» Medisinsk avdeling, Bærum sykehus 2002.

«Det blir ikke gitt opplæring eller trent på håndtering av akutte situasjoner. Det finnes ikke utstyr for slik trening.» Lykkeliten fødestue, Blefjell Sykehus 2004.

«Ved flere anledninger har pasienter brukt makt på hverandre når personalet ikke har vært til stede på grunn av for lav bemanning.» Demensavdelingen, Lønnås bo- og behandlingssenter 2001.

«Psykiatrisk akuttavdeling har ikke i tilstrekkelig grad sikret forsvarlig ivaretakelse av alle pasienter som har forsøkt å begå selvmord uavhengig av hvor de blir lagt inn i utgangspunktet.» Akuttpsykiatrisk avdeling, Ahus HF 2003.

«Det mangler ansatte i eksisterende overlegestillinger, og personaldekningen er den samme som for ti år siden til tross for en dobling av antall innleggelser.» Psykisk helsevern, akuttposten, Østmarka sykehus 2003.

Kilde: helsetilsynet.no