Dette får du

DU FÅR: dyrere strøm mer kontantstøtte større minstefradrag ...OG TROLIG: bortfaller AMS-fradraget fjernes aksjerabatten økes toppskatten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er de sannsynlige konsekvensene av et budsjettforlik mellom

regjeringspartiene og Arbeiderpartiet. Helgas avklaring har gitt begge parter tro på hverandre og tro på at de kan komme til enighet.

Det eneste som synes helt klart er at strømmen blir dyrere og minstefradraget økes, og at kontantstøtten videreføres med den økningen regjeringen la fram i statsbudsjettet i forrige uke. Det vil si maks 3000 kroner i måneden per barn mellom ett og tre år.

Jagland presenterte i går ett ufravikelig krav til budsjettforhandlingene: at skattene for de rike økes med to milliarder kroner. En av disse milliardene vil Ap bruke til et eget lønnsfradrag for de lavest lønnede.

- Det er de med kapitalinntekter vi ønsker å beskatte. Vi regner ikke vanlige lønnsmottakere som rike, sa Jagland.

Bondevik sa i går at lørdagens møte med Thorbjørn Jagland og Hill-Marta Solberg ikke hadde vært særlig konkret med hensyn til skatter og avgifter, bare at de hadde vært innom en del skatte- og avgiftsspørsmål uten at det var snakk om forhandlinger.

Justeringer

Arbeiderpartiets tidligere kravliste til omfordeling har hovedsakelig dreid seg om tre punkter:

  • Aksjerabatten for ikke-noterte børsselskaper skal fjernes, hvilket kan gi 600- 700 millioner kroner i økte skatteinntekter.
  • Endring av delingsmodellen, hvilket kan gi 300- 400 millioner i økte skatteinntekter.
  • Endring av rederibeskatningen, som kan gi 500 millioner kroner i økte skatteinntekter. Men Jagland signaliserte i går at partiet vil ta til takke med mindre justeringer. Trolig vil det si en mindre oppjustering av tonnasjeavgiftene, i tillegg til den foreslåtte økningen i det framlagte budsjettet.

Men i tillegg vil trolig Ap's tidligere forslag om AMS-fradraget stå høyt på Ap's kravliste. Det vil bety 450 millioner kroner i økte inntekter for staten.

Også Ap's forslag om innføring av merverdiavgift for advokathjelp og økonomisk rådgivning vil kunne gi et godt bidrag til statskassa, på om lag 600- 700 millioner kroner. Men fordi hele momssystemet skal opp til behandling i Stortinget først til våren, kan det ikke bli snakk om store endringer fra nyttår.

Arbeiderpartiet legger opp til et større samarbeid med regjeringen om moms, der Ap vil at forbruk må skattes mer, arbeid mindre.

Økt toppskatt

Skal de to partene komme fram til to milliarder kroner fra de rike, er det trolig uunngåelig at de tar fatt på toppskatten. Arbeiderpartiet krever at innslagspunktet for toppskatt heves i takt med lønnsveksten. Det betyr ytterligere en halv milliard kroner i tapte inntekter for staten.

Dermed kan det bli nødvendig å øke prosentsatsene. Det vil nemlig gi god uttelling i statskassa.

Alternativet er å innføre et nytt tredje topptrinn. Ap har tidligere diskutert et nytt innslagspunkt for lønninger over 600000 kroner.

- Jeg vil ikke utelukke at vi kan greie en omfordeling gjennom en økning av toppskatten, men det må ikke true bedrifter og arbeidsplasser, sa Bondevik i går.

Toppskatten enklest

Formann i skattebetalerforeningen, Erik Wahlstrøm, tviler på at Ap lar være å diskutere aksjerabatten.

- Jeg tror den kommer på bordet fordi den er omdiskutert også i skatteverdenen. Den brukes blant annet av spekulanter for å få ned skatten, sier Wahlstrøm.

Han peker på at Ap også kan endre på satsene i delingsmodellen, uten å røre selve strukturen. Men det enkleste grepet er ifølge ham å innføre endringer i toppskatten.

- De kan enten innføre ett trinn til, eller øke satsene med to til tre prosent. Det vil bli en god del penger av det, sier Wahlstrøm.

I dag ligger den høyeste skattesatsen på 49,3 prosent. Wahlstrøm mener smertegrensen for mange ligger på 50 prosent.