- Dette fikser vi

Selv om «helsesjekken» av NSB tegner et dystert bilde av bedriftens tilstand, er NSB-sjef Arne Wam optimistisk. - Vi tar konklusjonene i rapporten på alvor, og er i gang med arbeidet med å gjøre NSB friskere. Dette fikser vi, sier Arne Wam.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han er ikke udelt begeistret over at rapporten har lekket ut fra NSB, men snakker åpent om de voldsomme utfordringene NSB-sjefen har foran seg.

- Det er viktig å huske at mandatet til gruppen som skrev rapporten var å identifisere forhold som bør endres i NSB. Derfor er den utelukkende negativ. Isolert sett gir den et kølsvart bilde av situasjonen, men totalt sett er ikke det et riktig bilde på alle områder i NSB. Det finnes også mye positivt i organisasjonen, sier Wam.

Bare negativt

Han bestilte helsesjekken i juli etter at han ble innsatt som ny konserndirektør. En tverrfaglig gruppe med deltakere fra mange ledd i NSB, og fra de mektige organisasjonene ved jernbanen, utarbeidet rapporten. De eneste som ikke var representert, var konsernledelsen selv.

Oppgaven var utelukkende å identifisere negative sider ved NSB BAs ledelse og styring. De positive skulle utelukkes.

- Vi tar med oss lærdommen fra denne rapporten i det videre strategiarbeidet. Arbeidet har blitt liggende litt på vent etter styrets avgang, men arbeidet er igangsatt på mange områder. Jeg tar konklusjonene innover meg, og vil bruke rapporten i mitt videre arbeid i NSB, sier Wam.

Samling i bånn

Rapporten påpeker dårlig planlegging, overoptimisme og manglende realisme i omstruktureringene av NSB som årsaker til mange av problemene NSB har i dag. Mellom linjene finnes det mye kritikk mot Osmund Uelands omorganisering og satsing på «Det nye NSB».

- Er tidligere NSB-regimer skyld i mange av problemene?

- Jeg er ikke opptatt av tidligere regimer. Mitt mål var å definere NSBs tilstand, for å vite hvor vi skulle angripe problemene, sier NSB-sjefen.

- Dette er noe av læringen, at vi må bygge grunnmuren og satse på basisfaktorer, nemlig det å kjøre tog og å kjøre dem etter ruta. Først når dette er i orden kan vi sette i gang med nye tog og bygge opp merkevarer som f.eks. Signatur. Min strategi er nå samling i bånn, for så å bygge opp merkevarer når vi har det grunnleggende på plass.

- Hele poenget med rapporten er å få en bedre organisasjon, og levere et bedre produkt til kundene. Det er mye negativt i den, men hensikten er positiv, forklarer Wam.

- Når kan NSB friskmeldes?

- Det kan jeg ikke si nå. Vi er i gang, men det er et omfattende arbeid som vil ta tid, sier han.

- Jeg er som vanlig optimistisk på NSB vegne, dette fikser vi, legger han til.