Dette gjør deg rik

Nedhogging av regnskog. Gigantiske oljeutslipp i havet. Giftlekkasjer som dreper. PCB-forurensing. Atomkraftverk som lekker. Det meste miljøvernminister Børge Brende kjemper imot, tjener den norske regjeringen penger på - gjennom Oljefondet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet kan i dag legge fram ei liste med aksjeinvesteringer som harmonerer dårlig med Norges offisielle miljøpolitikk. Symptomatisk er Oljefondets forkjærlighet for investeringer i tømmer- og papirindustrien. Siden miljøkonferansen i Rio i 1991 har Norge i internasjonale fora agitert for biologisk mangfold og bevaring av regnskogen.

«Regnskogen er helt avgjørende for å bevare det biologiske mangfoldet. Klarer vi ikke å verne om den, risikerer vi en dramatisk reduksjon i artsmangfoldet. Det har også en klimaside,» sa miljøvernminister Brende i forbindelse med miljøtoppmøtet i Haag i forrige måned.

En offensiv Brende ville innføre miljøkrav på import av tropisk tømmer.

Som øverste forvalter av Oljefondet investerer regjeringen imidlertid i flere selskaper som er ansvarlige for rovdrift på klodens gjenværende regnskog.

Det avdekker Regnskogsfondets eget blad, som utgis om ei uke.

Her er hovedfunnene: Oljefondet eier aksjer for 190 millioner kroner i finske UPM-Kymmene, en av verdens største produsenter av papir og treprodukter. Kymmene kjøper papirmasse av selskapet APRIL.

I 2000 kom alt råstoffet til APRILs papirmassefabrikker fra ødelagt regnskog - i fjor 80 prosent.

PS Aksjeporteføljen

  • Oljefondet investerer i 14 av verdens 20 største våpenselskaper, og er fortsatt inne i et konsern som produserer antipersonellminer, som Norge har forpliktet seg mot. I tillegg har Oljefondet aksjer i et konsern som har bygd en våpenfabrikk for militærjuntaen i Burma. Det avdekket Magasinet i går. Fondet investerer også i produksjon av atomvåpen.
  • Magasinets dokumentar viste at Oljefondet har aksjer for flere milliarder kroner i selskaper som dokumentert og nylig har krenket elementære menneskerettigheter. For eksempel investerer Oljefondet i selskapene Wal-Mart, Sears og Target, involvert i slavearbeidskandalen på stillehavsøya Samoa i fjor.
  • Stortinget har siden 1997 diskutert muligheten for etisk forvaltning av oljeformuen. Konklusjonen er at det er «vanskelig».

  • Aksjeporteføljen er i dag verdt snaut 250 milliarder kroner. Tirsdag redegjør finansminister Foss for Oljefondets forhold til menneskerettighetene.

Og selv om selskapets mål er å erstatte regnskogstømmer med plantasjetømmer, planlegger selskapet å radere vekk ytterligere 147000 hektar regnskog de neste seks åra. I fjor avdekket Verdens Naturfond at APRILs datterselskap RAPP hadde drevet ulovlig flatehogst på Sumatra i Indonesia - i en av de biologisk rikeste skogene i verden.

- Mens vi i Regnskogsfondet bruker 1,5 millioner kroner på å beskytte den gjenværende regnskogen på Sumatra, investerer Oljefondet 190 millioner kroner i selskapet som tjener på ødeleggelsene av den samme regnskogen, sier Lars Løvold, leder av Regnskogsfondet.

Svenskene styrer unna: Det svenske pensjonsfondet «Sjunde AP-fondet» har luket vekk flere selskaper som har begått miljøovertramp som bryter med internasjonale konvensjoner. Norges oljefond, derimot, investerer i alle «miljøverstingene» som det svenske fondet ikke vil assosieres med.

Som for eksempel BP Amoco, Texaco, Exxon og TotalFinaElf.

Regjeringen gikk høyt på banen under lanseringen av stortingsmeldingen om havmiljø nylig. Statsminister Kjell Magne Bondevik, fiskeriminister Svein Ludvigsen og miljøvernminister Børge Brende presenterte meldingen, som understreker at oljevirksomhet langs kysten ikke skal forhindre «et rent og rikt hav».

Men gjennom en investering på 108,6 millioner kroner i Petrobras tjener de penger på et oljeselskap som de siste fire åra knapt har gjort annet enn å søle til den brasilianske kyststripa med olje.

Motsigelsene står i kø: Mens regjeringen i samme havmelding arbeider for å fjerne PCB på sjøbunnen, investerer Oljefondet 26 millioner kroner i Monsanto, selskapet Oslo kommune vurderer å saksøke for omfattende PCB-forgiftning av hovedstadens havnebasseng.

Dagbladet avdekket i februar at Oljefondet, gjennom aksjer for 400 millioner kroner i det tyske energiselskaper EON, er tungt inne i et selskap som ønsker å kjøpe atombrensel fra Englands Sellafield-anlegg - som miljøvernminister Børge Brende kjemper imot.

I januar opprettet regjeringen et eget miljøfond, med en aksjeportefølje verdt to milliarder kroner. Fondet er en forsøksordning, etter at Stortinget besluttet ikke å innføre miljømessige og etiske retningslinjer for Oljefondet, med sin portefølje på nær 250 milliarder kroner.

Men selv Miljøfondet investerer i «miljøverstinger» og selskaper man ikke forbinder med miljø. Tidsskriftet NorWatch gikk nylig gjennom porteføljen, og fant oljeselskaper, bilprodusenter, kjemikaliebedrifter og tobakksselskaper.

Forferdelig resultat: Bellona mener Oljefondet bør droppe oljeselskaper og fossilt brensel til fordel for investeringer i selskaper som satser på fornybar energi, som vindmøller. Det var Bellona som foreslo Miljøfondet.

- Men resultatet er forferdelig. Dette er politikerne som prøver å lure oss til å tro at de er kule. Miljøfondet er så halvhjertet at jeg begynner å lure på om politikerne har noe som helst engasjement for miljøet i verden, sier leder Frederic Hauge.

Nesten umulig: Direktør Knut N. Kjær i Norges Bank Kapitalforvaltning sier at det nesten er umulig å ha en detaljert oppfatning av hvert av de selskapene og datterselskapene Oljefondet investerer i, og sikre at alle er ukontroversielle.

- Til sammen snakker vi her om mer enn 10000 selskaper og datterselskaper. Det er dessuten vanskelig å finne saklig informasjon om alle, sier Kjær, som administrerer Oljefondet.

- Er investeringene problematiske?

- Det vil jeg ikke kommentere.

Kjær sier at det norske Oljefondet ikke kan «vaske» sine investeringer på samme måte som det svenske pensjonsfondet.

- Petroleumsfondet er mange ganger større enn det svenske. Og jo større fondet er, jo viktigere er det å spre risikoen på mange selskaper. Derfor er det viktig å ha små eierandeler i mange selskaper, sier Kjær.

Som avviser at Oljefondets investeringer er hemmelige.

Les også:

Finansierer død og fordervelse

GIFTIGE INVESTERINGER: Den norske stat har eierinteresser for flere hundre millioner kroner i et selskap som vil kjøpe atombrensel fra Englands Sellafield-anlegg - som miljøvernminister Børge Brende kjemper imot. Norge har også investert i det japanske Sumitomo-konsernet, som etter en ulykke på selskapets atomkraftverk i Tokaimura i Japan lekket betydelige mengder radioaktivt materiale ut i atmosfæren.