FEIRING: 17.mai-arrangementet i Oslo i fjor foregikk uten problemer. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
FEIRING: 17.mai-arrangementet i Oslo i fjor foregikk uten problemer. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

17. mai

Dette gjør politiet på 17. mai:
- Trusselbildet øker, men det betyr ikke at risikoen øker

Her er tiltakene som politiet iverksetter for å sikre folket en fin feiring av nasjonaldagen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Da Politiets sikkerhetstjeneste 9. april i år oppjusterte risikovurderingen for terrorangrep for de to neste månedene, viste PST-sjef Benedicte Bjørnland blant annet til at terrororganisasjonen IS har oppfordret til angrep på helligdager og merkedager.

- Det er relativt åpenbart at man kan se 17. mai i sammenheng med det. Jeg skjønner godt at folk kjenner usikkerhet, sa justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen.

Han sa samtidig at folk ikke skal gå rundt og være utrygge, men være årvåkne.

- Det vil være konkrete vurderinger av tiltak i forbindelse med helligdager og 17. mai, sa Amundsen.

Pedagogisk utfordring

- Det at folk er bekymra skal man ta på alvor. Det å gjøre seg opp en egen mening er en menneskerett, sier Johan Fredriksen, stabssjef i Oslo-politiet til Dagbladet.

Fredriksen mener vi må akseptere at samfunnet har tatt en ny retning, men synes ikke det er overraskende at folk reagerer.

- Vi har en pedagogisk utfordring med å formidle at trusselbildet øker, men det betyr ikke nødvendigvis at risikoen øker. Politiet svarer med kompenserende tiltak som er ment å være forbyggende og å avsløre eventuelle planer, sier stabssjefen.

Tiltakene

Dagbladet har tatt stikkprøver i flere av landets politidistrikt for å prøve å sette terrorfrykten i perspektiv med tiltakene som gjøres.

Stavanger

 • Økt bemanning
 • Ikke avsperrede gater
 • Fortløpende vurdering av trusselbildet

- Publikum vil ikke merke noe til politiets tilstedeværelse i Stavanager på 17. mai, sier Egil Eriksen, leder på fellesoperative tjenester i Sør-vest politidistrikt.

Han forteller at politiet i Stavanger har valgt å ikke sperre gater for trafikk, men at fortløpende vurderinger av trusselbildet gjøres og at avgjørelsen kan endres etter behov.

- Vi anbefaler alle å feire 17. mai på vanlig vis og har kommunisert dette ut til kommunene i distriktet, sier Eriksen

Tromsø

- Vi vil øke bemanning på 17. mai, men vi er ennå ikke i mål med hvilke konkrete sikkerhetstiltak vi vil iverksette. Vi gjør forløpende vurderinger fram til nasjonaldagen, sier Astrid Elisabeth Nilsen, visepolitimester i Troms politidistrikt.

Nilsen opplyser at sperring av gater er blant tiltakene som vurderes, men hun ønsker ikke å gå i detaljer.

- Vi i politiet ønsker at alle innbyggerne i Troms politidistrikt skal ha en fin 17.mai-feiring, sier Nilsen.

Kongsvinger

- Vi venter på sentral retningslinjer og foreløpig så arrangeres 17. mai på Kongsvinger som normalt, sier stasjonssjef Terje Didriksen.

- Vi kommer til å ha tilnærmet de ressursene for å gjennomføre barnetoget som vi har hatt tidligere år, sier Didriksen.

Trondheim

Kommune og politi avgjør hvilke tiltak som skal på plass etter et møte førstkommende mandag.

VAKTHOLD: Bevæpnet politi under 17. mai-feiringen i Oslo sentrum i 2015. Foto: Jon Olav Nesvold / NTBscanpix
VAKTHOLD: Bevæpnet politi under 17. mai-feiringen i Oslo sentrum i 2015. Foto: Jon Olav Nesvold / NTBscanpix Vis mer

Oslo

 • Flere politi i gatene
 • Flere avsperrede veier
 • Tettere operativt samarbeid mellom Beredskapsetaten og politiet
 • Mobilt konsept for rask reaksjon

- Vi har et mobilt konsept som gjør at vi kan iverksette umiddelbare tiltak hvis situasjonen krever det. Noe vil være synlig, noe vil ikke være synlig. Vi jobber også forebyggende på etteretningssiden og med dialog, sier Johan Fredriksen.

Stabssjefen mener trusselen om terror er en ny situasjon som vi må forholde oss til året gjennom, men at det blir stigmatisert opp mot merkedagene i mai.

- Myke mål vil være der hele tiden, ikke bare på høytidsdager. Myndighetene kan ikke hundre prosent garantere for sikkerheten, sier Fredriksen

Johan Fredriksen ber folk si fra på vanlig måte til politiet hvis det er noe de reagerer på, men går ikke ut og ber glade nasjonaldagsfeirende nordmenn om å være spesielt årvåkne.

PST

 • Økt bemanning knyttet til 17. mai
 • Sikkerhetsnivå hevet til nest høyeste nivå i april
 • Samarbeider med politiet om forebyggende og konkrete tiltak
 • Frykter enkeltpersoner eller selvradikaliserte personer

- Norge er i all hovedsak et trygt og stabilt land. Det er viktig å påpeke at andre europeiske land med et langt høyere andel fremmedkrigere, og en mer sentral plass terroristenes fiendebilde, er mer sannsynlig mål for terrorangrep enn Norge, sier Martin Bernsen til Dagbladet.

PST: Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste. Foto: Gunnar Hultgreen / Dagbladet
PST: Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste. Foto: Gunnar Hultgreen / Dagbladet Vis mer

- Har PST mottatt opplysninger eller annen informasjon som kan tyde på at det planlegges et terrorangrep i Norge 17. mai?

- Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen for et angrep i Norge er oppjusteres til sannsynlig. Denne vurderingen ble gjort i april og er gyldig til midten av juni måned, sier Martin Bernsen.

- Hva gjør PST for å forhindre et mulig terrorangrep 17. mai eller andre dager?

- Sammen med det ordinære politiet jobber vi kontinuerlig for å forebygge, og vi iverksetter konkrete tiltak når det er nødvendig. Tiltak som skal hindre at terrorangrep kan bli gjennomført. Vi har tett kontakt med politiet, og gjør det vi mener må gjøres, sier Martin Bernsen.

Ingen konkret trussel

- Det er en usikkerhet knyttet til trusselbildet, men det finnes ingen konkret trussel. Hadde vi hatt konkrete opplysninger vill politiet opplyst publikum om dette og der er vi ikke i dag, sier Johan Fredriksen.

Beredskapssjef i Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg, opplyser at kommunen i samarbeid med politiet har iverksatt sikring- og beredskapstiltak på 17. mai.

- Det vil bli synlige sikkerhetstiltak i Oslo sentrum på nasjonaldagen. Veiene inn til Oslo sentrum stenges hver år på 17. mai og i år stenges veinettet av i noe større grad enn i fjor, sier hun.

- Det er en krevende jobb å realitetsorientere publikum samtidig som vi skal berolige folk, sier Ann Kristin Brunborg til Dagbladet.

Beredskapssjefen vil ikke kommentere konkrete plasseringer av veisperrer eller antall gater som berøres.

- Det er bestemt hvilke gater som sperres, fra når de blir avsperret og hvor lenge, men vi ønsker ikke å ha detaljene i media, sier Brunborg.

OPPJUSTERT TRUSSELBILDE: PST-sjef Benedicte Bjørnland informerer om bakgrunnen for det oppjusterte trusselbildet 9. april 2017. Video: NTB Scanpix Vis mer

Frykt

- Hvis frykten for terror tar overhånd så er ikke det bra. Terrorens innretning er å bidra til at vi får et annet samfunn. Det er viktig å verne om demokratiet og ytringsfriheten. Det må vi stå opp for, sier stabsjef Johan Fredriksen

- Politiet har ansvar for å realitetsorientere publikum, men media har også et ansvar for å ikke spre ubegrunna frykt. Jeg tror folk realitetsorienterer seg i nyhetsbildet, sier Fredriksen

Ifølge Ann Kristin Brunborg vil en representant fra Beredskapsetaten i år sitte sammen med politiets operative stab for å korte ned responstiden ved en eventuell hendelse.

- Vi oppfordrer folk til feire nasjonaldagen som vanlig og ha en kjempefin feiring. Bruk byen. Det er ingen konkrete trusler mot barnetoget i Oslo, sier Ann Kristin Brunborg.