Dette har du krav på

Alle som har vært i jobb eller har hatt annen pensjonsgivende inntekt seks måneder før fødselen, har rett til barselpenger. Både sykepenger og arbeidsledighetstrygd regnes som pensjonsgivende inntekt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tilbake etter fire måneder

Pengene betales ut av trygdekontoret. Maksimum beløp er for tida 281700 kroner i året. Har du høyere lønn, må arbeidsgiver dekke mellomlegget.

Det er ikke arbeidsgiver forpliktet til. Mange følger Rikstrygdeverkets satser.

Du kan velge mellom full lønn i 42 uker eller 80 prosent lønn i 52 uker.

De tre første ukene av permisjonen må du ta ut før fødselen, ellers mister du dem. Fire uker er forbeholdt fedrene og er en del av den ordinære permisjonstida.

Alle som jobber 50 prosent eller mer, har rett til barselpenger.

Du har også krav på:

  • Tidskontordning med redusert arbeidstid dersom du ikke bruker hele fødselspermisjonen.
  • Kontantstøtte hvis du ikke benytter barnehageplass.
  • Utvidet permisjon i inntil to år.
  • Ammefri, en time om dagen.
  • Rett til fri fra arbeidet hvis barnet er sykt.
  • Barnetrygd, 11112 kroner i året.