Dette krangler de om

Stridsspørsmålene i de pågående regjeringssamtalene.

ELEFANTER: Lite lekker ut fra samtalene fire partilederne - Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) fører i sine daglige arbeidsøkter på Radisson Blu-hotellet i Nydalen i Oslo. - Det har ikke vært noen kamelsluking, men vi ser noen elefanter i rommet av og til, sa Erna Solberg (H) på en pressebrief etter tirsdagens samtaler. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
ELEFANTER: Lite lekker ut fra samtalene fire partilederne - Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) fører i sine daglige arbeidsøkter på Radisson Blu-hotellet i Nydalen i Oslo. - Det har ikke vært noen kamelsluking, men vi ser noen elefanter i rommet av og til, sa Erna Solberg (H) på en pressebrief etter tirsdagens samtaler. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Torsdag fortsatte de borgerlige regjeringssamtalene på dag fire.

Lite lekker ut fra samtalene de fire partilederne - Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) fører i sine daglige arbeidsøkter på Radisson Blu-hotellet i Nydalen i Oslo.

Det er imidlertid ingen tvil om at det er nok av tøffe og vanskelige saker på bordet til de fire delegasjonene.   

- Det har ikke vært noen kamelsluking, men vi ser noen elefanter i rommet av og til, sa Erna Solberg (H) på en pressebrief etter tirsdagens samtaler.

Hun ville ikke svare på hvilke elefanter hun så. Men en gjennomgang av de ulike partienes partiprogrammer og tidligere politikk Dagbladet har gjort, gir denne lista over de borgerlige stridssakene: 

Pengebruk KrF, Venstre og Høyre vil beholde handlingsregelen - regelen som regulerer statens bruk av oljepenger. Frp vil ha en ny handlingsregel, som skiller mellom investeringer og forbruk. Partiet vil blant annet holde samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i vei og infrastruktur utenom vanlige bevilgninger på statsbudsjettet, altså «utenfor handlingsregelen». 

Uenigheten i synet på statens pengebruk har vært det viktigste argumentet mot regjeringssamarbeid mellom Høyre og Frp i mange år. Enighet om økonomistyringen er avgjørende for om partiene klarer å styre sammen.
  Asyl og innvandring KrF og Venstre vil ha en mer liberal og human asylpolitikk, mens Frp vil ha en tøffere og strengere innvandrings- og asylpolitikk. Mens KrF vil ha «velkomstsentra» for nye asylsøkere, vil Frp ha lukkede mottak. Venstre vil grunnlovsfeste retten til asyl, at dagens asylmottak skal drives etter et «integrering fra første dag»-prinsipp, der asylsøkerne gis mulighet til å jobbe, lære språk og å bli en del av lokalsamfunnet. Venstre og KrF vil øke de såkalte asylbarnas mulighet til å få opphold i Norge. Høyre vil føre en politikk som gjør at færre grunnløse asylsøkere kommer til Norge. Samtidig vil partiet øke antall kvoteflyktninger «hvis situasjonen tilsier det».

Lofoten og Vesterålen Frp og Høyre er for oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Venstre og KrF er imot. Det er høyst tvilsomt om både Venstre og KrF kan sitte i en regjering som åpner for oljeutvinning i de sårbare områdene. Frp vil ikke sette et tak på nasjonale CO2-utslipp, tviler på om klimaendringene i avgjørende grad er menneskeskapte og er «skeptisk til ukritisk bruk av føre-var-prinsippet».

Høyre, Venstre og KrF anerkjenner alle FNs klimapanel og menneskeskapte klimaendringer fullt ut. Venstre og KrF ønsker å erstatte fossil energi med ny, fornybar energi på flere sentrale områder og kutte CO2-utslippene i tråd med FNs anbefalinger.

Familie og likestilling Venstre og KrF vil beholde pappaperm-ordningen. Frp og Høyre vil fjerne pappakvoten. Frp er mot kjønnskvotering.  

Bio- og genteknologi KrF og Venstre sier nei til tidlig ultralyd og surrogati. Frp er for både eggdonasjon og sæddonasjon, så lenge det er mulig å påvise én biologisk mor og én biologisk far. Også Venstre vil tillate eggdonasjon, etter dagens retningslinjer for sæddonasjon. Høyre er imot eggdonasjon, men er for dagens ordning med sæddonasjon.

Høyre, Venstre og Frp er for dagens abort lov. Det er ikke KrF, som vil grunnlovsfeste retten til liv og erstatte dagens abortlov om svangerskapsavbrudd med en lov som sikrer rettsvern for det ufødte liv.
Bistand Venstre vil opprettholde dagens bistandsnivå, KrF vil øke, mens Høyre og Frp vil kutte i bistanden.

Pensjon Frp stilte seg utenfor pensjonsforliket i Stortinget fra 2005 som de andre partiene støtter, og har kalt pensjonsreformen for «tidenes største velferdsran».
  Bompenger Frp er mot bompenger, og vil finansiere veiutbygging med oljepenger utenfor handlingsregelen, i egne selskaper. Høyre, KrF og Venstre ser bompengefinansiering som en nødvendighet, men vil også finansiere veiprosjekter gjennom offentlig/privat samarbeid, såkalt OPS-finansiering. Venstre kan tenke seg en veiskatt for å begrense biltrafikken.

Tigging Høyre og Frp er på kollisjonskurs med Venstre og KrF i den betente tiggersaken. Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen vil innføre forbud mot tigging så raskt det lar seg gjøre, mens Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide mener kriminalisering er en altfor enkel løsning på et sammensatt problem.

Alkohol Frp vil legge ned Vinmonopolet. Frp og Venstre vil tillate vin solgt over disk i matbutikker. Høyre begrenser seg til steder der det ikke finnes polutsalg. For KrF er alkoholsalg utenfor polet helt uaktuelt.

- Jeg ser ikke for meg at KrF vil sitte i en regjering som foretar store liberaliseringer av alkoholpolitikken, som for eksempel salg av vin i butikk, uttalte KrF-leder Knut Arild Hareide til Vårt Land i vår. Mens Frp vil sette ned alkoholavgiftene, vil KrF ha høye avgifter for å redusere alkoholforbruket.

Landbruk Frp vil gjøre milliardkutt i overføringene til landbruket. Høyre vil også kutte, mens KrF og Venstre vil opprettholde støtten på dagens nivå.