IKKE ENIGE: Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad har ennå ikke klart å komme til enighet på Gran. Foto: Lars Eivind Bones
IKKE ENIGE: Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad har ennå ikke klart å komme til enighet på Gran. Foto: Lars Eivind BonesVis mer

- Framstår som en stillingskrig

Dette krangler de om

Ingen kan svare på når regjeringsforhandlingene kan landes. Fortsatt krangler de fire partiene om abort, innvandring og klima.

Forhandlerne klarte ikke å komme til enighet innen sin egen selvpålagte frist søndag og fortsetter tautrekkingen på Hadeland.

De har nå forhandlet om en ny regjeringsplattform i tretten dager –det er nøyaktig like lang tid som det tok Venstre, Høyre og Frp å bli enige i fjor.

- Vi hadde nok ikke tatt høyde for at det tar lengre tid med fire enn med tre. Det er én til som skal ha ordet hver gang og flere saker som er viktige, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til Aftenposten i dag om hvorfor det tar lenger tid denne gangen.

Selv om det ikke er noen stor dramatikk i det ennå, sier kilder Dagbladet har snakket med at de er overrasket over hvor mye som fortsatt gjenstår.

- Regjeringsforhandlingene framstår som en stillingskrig, sier en.

Vil ha abort-utredning

Spørsmålet om abort er et av de vanskelige spørsmålene på forhandlingsbordet.

Forventningene til at KrF skal få en seier på dette er store, etter at statsminister Erna Solberg sa seg villig til å diskutere abortlovens paragraf 2C som tillater abort etter uke tolv hvis fosteret kan ha alvorlig sykdom.

Gjennom de innledende samtalene før jul, fikk KrF også inntrykket av at det ville være mulig å få et gjennomslag på abort, etter det Dagbladet får opplyst. Forhandlerne har likevel ennå ikke kommet til noen enighet.

Venstre og Frp gjort det klart at de ikke ønsker noen endring av abortlovens paragraf 2c.

I forhandlingene på Gran skal KrF ha foreslått at det settes ned et utvalg for å utrede endringer i abortloven, men dette skal særlig Venstre og Frp være sterkt imot.

Regjeringspartiene skal være noe mer imøtekommende på KrFs forslag om å utrede forbud mot reduksjon av tvillingfostere.

Ønsker klare seire

En seier på abortfronten, vil gjøre at KrF får mindre gjennomslag på andre områder, får Dagbladet opplyst. I stedet for mange grå kompromisser, ønsker forhandlerne å prioritere å gi partiene klare seire og tap.

- Hva en taper er like viktig som hva en vinner, sier en.

Kritisk til Venstre-seier

En annen sak som er vanskelig for KrF, er rusreformen som Venstre, Frp og Høyre ble enige om på Jeløya.

Her overføres ansvaret for rusomsorgen fra justissektoren til helse. I stedet for å straffes for bruk og besittelse av narkotika, skal brukerne få helsehjelp.

Venstre har framhevet dette som en viktig seier, men også Høyre med helseminister Bent Høie i spissen har profilert seg på en mer human ruspolitikk.

I reformen åpnes det også for forsøk med heroinassistert behandling innenfor LAR.

Flere punkter i rusreformen oppfattes som problematisk for KrF, men dette spesielt. Samtidig er det en seier Venstre ikke lett vil gi slipp på.

Innen bioteknologi er det også flere saker der KrF står alene og er opptatt av kontroll. Dette gjelder ikke minst eggdonasjon og assistert befruktning for enslige.

Krever seier på innvandring

Spesielt på innvandringsfeltet krever Frp en blank seier.

De går blant annet etter Venstres seier fra Jeløya plattformen, der de fikk inn en formulering som åpner for at det kan tas inn flere kvoteflyktninger dersom det kommer få asylsøkere. I år fikk de gjennomslag for 3000 kvoteflyktninger.

- Dette må reverseres, har blant annet Per-Willy Amundsen sagt til Dagbladet.

Venstre vil ikke gi opp sin seier her, og får støtte av KrF som ønsker å øke antall kvoteflyktninger ytterligere.

- Vi var fornøyd med 3000 kvoteflyktninger i budsjettet, men har mer sans for KrFs forslag. Det var det samme som FN ber oss ta nå, nemlig 5000. Så må vi slutte å ha midlertidig opphold for barn, slutte å sende dem tilbake til krigssoner, sa Unge Venstre-leder Sondre Hansmark Persen til Dagbladet tidligere.

Andre vanskelige teamaer der Frp står steilt mot Venstre og KrF, er familiegjenforening og bruk av midlertidig opphold for asylsøkere.

Klima hovedsak for Venstre

Å kutte klimagassutslipp er Venstres hovedkrav i forhandlingene. Med KrF på laget har de ambisjoner om få til en sterkere prioritering av klima enn i Jeløya-plattformen.

De ønsker blant annet å øke klimamålet for norske, innenlands klimakutt til minst 55 prosent innen 2030.

Etter det Dagbladet forstår er ikke de andre partiene, heller ikke KrF, så interessert i nok et klimamål. Som en kilde sier til Dagbladet:- Vi trenger ikke nok et mål som ikke blir nådd.

Vil doble CO2-avgiften

Venstre har også tatt til orde for endringer i skattesystemet knyttet til oljeleting og vil fjerne leterefusjonsordningen. Her står både Høyre og Frp tradisjonelt sterkt imot.

- En alt for omfattende sak som krever langt grundigere behandling enn i forhandlinger om en plattform for regjeringen, sier en sentral Frp-kilde til Dagbladet.

En dobling av avgiften på utslipp av CO2 er også et Venstre-krav inn i forhandlingene, som en informert kilde nevner som en av konfliktsakene i forhandlingene.

Enklere framstår det da med økt satsing på CO2-fangst og lagring, eller økt støtte til klimatiltak i utviklingsland, noe som har vært diskutert i forhandlingene.

- Jeg er optimist, har Ketil Kjenseth sagt til Dagbladet tidligere om muligheten for å komme til enighet på klima også med Frp. Kjenseth er Venstres miljøpolitiske talsperson, og har vært på flere besøk på Gran.

To Erna-stolper

Statsminister Erna Solberg slo ned to stolper før forhandlingene startet: Det ville ikke bli aktuelt å rokke med norsk medlemskap i EØS og utgiftene må ikke løpe løpsk.

Flere partier har kostbare krav med seg inn i forhandlingene, ikke minst KrF – som vil bedre en rekke sosiale velferdsordninger, som pleiepenger, engangsstønad og barnetrygd.

Her kommer også skatter og avgifter inn, ikke minst knyttet til Frps krav om lettelser i den kommunale eiendomsskatten og bedre betingelser for bilistene generelt. Å skaffe inndekning, skal være et av de vanskelige områdene i forhandlingene.