Dette lover Ap velgerne

Nå legger Ap fram forslag til nytt storingsvalgprogram.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Leder av programkomiteen, Ap's parlamentariske leder Helga Pedersen, legger fram komiteens forslag til program for neste stortingsperiode i ettermiddag.

Det er allerede kjent at komite en går inn for konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen. Saken skaper strid både i Ap, som skal ta stilling til forslaget på landsmøtet i april, og ikke minst i blant de rødgrønne.

I går ble det også kjent at Ap kan si farvel til den såkalte Brustad-bua, dersom partene i arbeidslivet blir enige om det.
Ap har tidligere presentert en del av forslagene på sine hjemmesider:

Seks punkter for superlærere Programkomiteen foreslår disse seks målsettingene for å styrke norske lærere:

• Innføre flere femårige lærerutdanninger.
• Gjennomføre forsøk med opptaksintervjuer og skikkethetsvurderinger til lærerutdanningene.
• Stille krav om obligatorisk forkurs for lærerstudenter som har lavere karakter enn fire i norsk og matematikk fra videregående opplæring. . • Innføre kompetansekrav for lærere i alle kjernefag fra og med første årstrinn.
• Øke antallet etter- og videreutdanningsplasser og innføre rett og plikt til regelmessig etter- og videreutdanning for lærere.
• Avbyråkratisere læreryrket med mindre og enklere rapportering, bedre støttefunksjoner og bedre tid til å undervise.

Bedre for yrkesfag Programkomiteen legger fram en egen yrkesfagpakke.
Det foreslås blant annet at elever på yrkesfag som ikke får lærlingeplass, skal få mulighet til toårig praksisbasert opplæring i skole. Målet er at alle som påbegynner yrkesfag, skal avslutte med fagbrev, men i dag er det mange som ikke fullfører, blant annet på grunn av manglende lærlingeplass.

Billigere å være fagorganisert I forslaget til nytt partiprogram går komiteen inn for å øke fradraget for fagforeningskontingent. Den rødgrønne regjeringen har siden 2005 allerede økt fradraget fra 1800 kroner til 3850 kroner. Økt fagforeningsfradrag gjør det billigere for deg å være med i en fagforening.

Bedre for ideelle aktører Arbeiderpartiet foreslår å sikre ideelle aktørers plass i helsesektoren gjennom egne anbudsrunder og lengre kontrakter. I forslaget til nytt partiprogram heter det at «Ideelle aktører skal ha forutsigbare rammebetingelser, og kontraktenes lengde må sikre brukerne kvalitet og organisasjonen mulighet til å investere».

Vil bedre kriminalomsorgen Ap vil at det skal bygges flere fengelsplasser, og det vil komme forslag som sørger for at flere utenlandske innsatte kan sone i hjemlandet.

Kulturskole Ap lover kulturskole til alle Kulturskolen skal inn som en integrert del av skolefritidsordningen i alle kommuner. Staten skal ta regningen, i første omgang som øremerkede overføringer til kommunene. Tanken er at alle kommuner skal legge deler av kulturskolens tilbud inn i skolefritidsordningen (SFO) eller skoletiden.

- Programkomiteen har som utgangspunkt at skolene i første omgang skal legge en time kulturopplæring ukentlig til skoletiden for elevene i 1. til 4. klasse, har leder av programkomiteen, Helga Pedersen, uttalt.

Endre norskopplæringen Programkomiteen vil endre norskopplæringen for flyktninger.
- De som kommer til Norge har et ulikt utgangspunkt for å lære seg norsk. Noen av flyktningene er analfabeter, mens andre har doktorgrad. Derfor mener vi norskopplæringen i mye større grad må være tilpasset elevene, har Pedersen uttalt til avisa Utrop.

Flere prøverørsforsøk Programkomiteen vil gi ufrivillig barnløse flere forsøk med assistert befruktning til de ufrivillig barnløse. Arbeiderpartiet vil nå foreslå å øke antall forsøk fra tre og opp til for eksempel fem forsøk betalt av det offentlige.
-Relativt mange lykkes på fjerde og femte forsøk, viser tall fra fertilitetsklinikker. Barn er et gode for samfunnet, og for den enkelte, sier Pedersen

Nye boliger Ap vil komme med tiltak for å få økt boligbygging. Partiet vil ha debatt om hva som skal veie ty ngst, nye boliger eller hensyn som naturmangfold, kulturminner og jordvern. Helga Pedersen mener nå det er tvingende nødvendig å få flere boliger, særlig rundt de store byene der befolkningsveksten er størst.

Vil bygge flere idrettsanlegg - Idrettsanlegg er blant de viktigste bidragene for å skape aktivitetstilbud til barn og unge. Det er blitt nedprioritert altfor lenge i Oslo, har partisekretær Raymond Johansen uttalt til VG. I det nye partiprogrammet foreslås det bygging flere idrettsanlegg.

Psykisk helse Ap vil i sitt nye partiprogram lansere 11 tiltak som samlet skal gi et solid løft i det psykiske helsearbeidet.
- Psykiske lidelser er på mange måter den nye, store folkesykdommen. Derfor er det ekstremt viktig at vi framover setter psykisk helse på dagsordenen. Aller viktigst er det å få på plass en bedre forebygging, og da særlig overfor barn og unge. Derfor tar Ap til orde for en bedre skolehelsetjeneste, har Helga Pedersen uttalt til ANB.

NYTT PROGRAM: Ap's parlamentariske leder Helga Pedersen har ledet arbeidet med nytt partiprogram. Komiteen legger fram forslaget på en presssekonferanse i ettermiddag. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
NYTT PROGRAM: Ap's parlamentariske leder Helga Pedersen har ledet arbeidet med nytt partiprogram. Komiteen legger fram forslaget på en presssekonferanse i ettermiddag. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer